Danske EU-profiler: Asbest-udkast fra kommissionen giver ikke nok beskyttelse til bygningsarbejdere

VV
Villumsen og Vind mener, at Europa-Kommissionens udkast til beskyttelse mod asbest er for uambitiøst Foto: Europa-Parlamentet
Onsdag fremlagde Europa-Kommissionen sit udkast til forbedringer i det nuværende asbestdirektiv. Og det lader ikke til, at den har lyttet til Europa-Parlamentet.

To danske parlamentsmedlemmer, der kæmper for bedre beskyttelse af bygningsarbejdere, er ikke tilfredse med det udkast Europa-Kommissionen fremlagde onsdag. 

Nikolaj Villumsen (EL), der har været ordfører på en såkaldt initiativbetænkning forud for kommissionens forslag, er særligt skuffet over de grænseværdier, som europæiske bygningsarbejdere ifølge udkastet kan blive udsat for.

"At sænke grænseværdien er super vigtigt - ikke mindst i en europæisk kontekst hvor de fleste arbejdere ellers skal forvente stadigt at kunne udsættes for mere end tre gange så meget asbest som i Danmark," siger Nikolaj Villumsen i en pressemeddelelse. 

I kommissionens udkast er grænseværdien på 10.000 fibre per kubikmeter, hvilket er væsentligt lavere, end det parlamentet foreslog på 1.000 fibre. I Danmark er grænsen sat til 3.000 fibre per kubikmeter. 

LÆS OGSÅ: Asbestfund ved børnehave: Københavns Kommune tog ikke en eneste prøve - stolede på firma

En grænseværdi angiver den højest tilladte koncentration af asbest, der må være i luften, når man som bygningsarbejder arbejder med det potentielt kræftfremkaldende stof.

Nikolaj Villumsen er ikke alene med kritikken af Europa-Kommissionen. Også det socialdemokratiske medlem af Europa-Parlamentet, Marianne Vind, er utilfreds. 

"Selv den mindste smule asbeststøv tager liv ude på arbejdspladserne. Så selv om kommissionen lægger op til at sænke grænseværdien en smule og screene nogle bygninger, vil asbest stadig være en dræber for mange europæiske håndværkere. Derfor må jeg ærligt sige, at jeg er lidt skuffet over Kommissionens forslag," siger Marianne Vind.

Registrering af asbest kommer først næste år

De danske parlamentarikere er også utilfredse med, at Europa-Kommissionen først i 2023 vil komme med et lovforslag om obligatorisk screening og registrering af asbest i bygninger, eksempelvis i forbindelse med salg og leje. Der er heller ikke er meget at hente i kommissionens udkast i forhold til uddannelse i asbesthåndtering, mener de.

"Vi ved, at det er lige netop initiativer som disse, der kan være med til at redde menneskeliv. Derfor skal vi i Parlamentet huske alt det, som Europa-Kommissionen har glemt," siger Marianne Vind med henvisning til, at udkastet nu skal behandles i Europa-Parlamentets beskæftigelsesudvalg, inden det skal forhandles endeligt på plads i de såkaldte trilogforhandlinger. 

LÆS OGSÅ: Redegørelse: Flere er bekymrede for asbest på jobbet

Da Nikolaj Villumsen stod i spidsen for den forudgående rapport om asbest, var det også ventet, at han ville komme til at stå i spidsen for de kommende forhandlinger om asbest. Lige nu er det dog uvist, hvordan EU's beskæftigelsesudvalg vil fordele de forskellige poster imellem sig.

Fremtidige EU-tiltag for beskyttelse mod asbest

Udover den igangværende revision af asbestdirektivet planlægger Europa-Kommissionen følgende tiltag.

  • Europa-Kommissionen vil i 2023 komme med et lovforslag om obligatorisk screening og registrering af asbest i bygninger, eksempelvis i forbindelse med salg og leje
  • EU-Kommissionen vil desuden bede medlemsstaterne udvikle nationale strategier for fjernelsen af asbest. Til det formål vil kommissionen desuden komme med et forslag til udviklingen af et standardiseret fælles digital bygningslogbog med informationer om asbest
  • Kommissionen vil desuden konsultere medlemslandenes myndigheder og arbejdsmarkedets parter gennem Advisory Committee on Safety and Health at Work (ACSH) om behovet for at opdatere den europæiske liste over erhvervssygdomme med yderligere asbestrelaterede sygdomme

GDPR