Ansatte kæmper med stress og søvnbesvær: Bosted får påbud fra Arbejdstilsynet

20191206-104212-7-1920x1280we
Der er risiko for, at problemer med høje følelsesmæssige krav i arbejdet kan forringe ansattes fysiske eller psykiske sundhed på kort eller lang sigt, lyder det i brevet fra Arbejdstilsynet. (Arkivfoto) Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Området for voksne handicappede i Aarhus Kommune har i flere år lidt under flere store udfordringer. Nu har Kilebo Bosted fået et påbud af Arbejdstilsynet.

Området for voksne handicappede i Aarhus Kommune har i flere år lidt under flere store udfordringer, og Kilebo Bosted, der er et bosted i Tilst for voksne med udviklingshæmning og autismespektrumforstyrrelser, er ingen undtagelse.

Bostedet er i flere omgange de seneste år er blevet kritiseret for en række forhold, som ikke var optimale for beboerne på stedet. Nu har Kilebo fået et påbud fra Arbejdstilsynet. Det viser et brev til bostedet, som TV2 Østjylland har fået aktindsigt i.

LÆS OGSÅ: Kommune opsiger kontrakt med rengøringsfirma, der er afsløret i lønsnyd

De kritisable forhold beror i denne omgang navnligt på personalets trivsel. Påbuddet kommer blandt andet på baggrund af to tilsynsbesøg på stedet. I afgørelsen står det beskrevet, at Arbejdstilsynet vurderer, at arbejdet i Hus 5 ikke er tilrettelagt på en måde, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Der er risiko for, at problemer med høje følelsesmæssige krav i arbejdet kan forringe ansattes fysiske eller psykiske sundhed på kort eller lang sigt, lyder det i brevet fra Arbejdstilsynet.

Vurderingen, som påbuddet beror på, bygger blandt andet på oplysninger fra de ansatte om for høje følelsesmæssige krav i arbejdet. Et arbejde, hvor de ansatte skal sætte sig ind i, rumme og håndtere beboere med udviklingshæmning, autisme og lav IQ, hvoraf flere har selvskadende og udadreagerende adfærd.

Her har de ansatte oplyst Arbejdstilsynet om manglende sparring og samtale om beboerne. De ansatte har ytret, at den manglende sparring betyder, at personalet får en uens tilgang og manglende kendskab til borgerne.

Ydermere er Arbejdstilsynet blevet oplyst om, at der har været personrettede konflikter og samarbejdsproblemer internt i Hus 5, hvilket blandt andet skyldes det pressede arbejdsmiljø og de høje følelsesmæssige krav i arbejdet. Nogle af de ansatte oplever aktuelt stress-symptomer som søvnbesvær, svært ved at lægge arbejdet fra sig hjemme og grådlabilitet.

Vurderingen kommer derudover på baggrund af Kilebos registreringer af en stribe episoder med vold og trusler mod ansatte i Hus 5. I perioden 1. juni til 17. august 2021 er der registreret hele 14 hændelser.

Det fremgår ligeledes, at tre fastansatte ud af syv ansatte rejste fra arbejdspladsen i løbet af vinteren 2020 og foråret 2021, hvor også tre resterende ansatte har haft længerevarende sygemeldinger grundet det pressede arbejdsmiljø.

Lokalavisen Aarhus har tidligere beskrevet, at Bostedet Kilebo de seneste år har været under kritik for blandt andet vold, mistrivsel og medarbejderflugt, og i 2016 erfarede TV2 Østjylland, at bostedet skulle igennem en besparelse af udgifterne på 25-30 procent samt et ansættelsesstop.

Dengang udtalte Elisabeth Flenthøj, hvis datter Hannah var blandt beboerne på stedet, at datteren var begyndt at reagere på tilstedeværelsen af pressede medarbejdere.

Samtidig sagde pædagog på Kilebo Bosted, Inge Petersen, at besparelserne og ansættelsesstoppet ville forringe det i forvejen pressede personale på stedet.

- Det bliver sværere og sværere rent fagligt at være stolt af sit arbejde. Man bliver mere og mere udfordret på, hvad man kan tilbyde de her borgere, sagde hun dengang til TV2 Østjylland.

Kilebo Bosted er nu blevet påbudt at udarbejde en tilrette- og planlægning af arbejdet med beboerne på bostedet, der sikrer, at de ansattes sikkerhed og sundhed ikke forringes. Senest den 8. juli 2022 skal Kilebo Bosted give Arbejdstilsynet besked om, hvad de har gjort for at efterkomme påbuddet.

TV2 Østjylland har forsøgt at få en kommentar fra ledelsen af Bostedet Kilebo, men de har meddelt, at de desværre har for travlt til at udtale sig på nuværende tidspunkt. Samme melding lyder fra Aarhus Kommunes forvaltning for sociale forhold og beskæftigelse, der ikke har mulighed for at svare på spørgsmål i denne uge.

GDPR