Ekspert er ikke i tvivl: Her fejler kommunernes sygefraværsindsatser

20200204-184402-5-1920x1280we
Dorthe Sørensen, Gitte Hansen og Helle Andreasen, sosu-assistenter i hjemmeplejen i Solrød Kommune, hvor plejepersonalet i februar 2020 havde landets højeste sygefravær. Foto: Thomas Lekfeldt/Ritzau Scanpix
Offentlige arbejdspladser har et for snævert fokus, når de sammensætter sygefraværsindsatser, mener ekspert. Samarbejde mellem ledere og tillidsvalgte i den såkaldte TRIO kan være nøglen til fraværs-succes.

Når en sosu-assistent eller pædagog melder sig syg, har kommunerne klare procedurer for, hvordan de hjælper ham eller hende tilbage i job. Der er typisk fraværssamtaler efter første, femte og tiende sygedag. 

Fokus er her på den enkelte medarbejders fraværsårsag.

Det er et fint, men langt fra tilstrækkeligt, fokus, hvis man for alvor vil have bugt med et højt sygefravær i det offentlige.

LÆS OGSÅ: Tårnhøjt sygefravær for sosu'er: I flere kommuner har staten hjulpet til

Det mener Birgitte Poulsen, der er chefkonsulent i Cabi, et non-profit videnshus om arbejdsmarkedet.

Som sygefraværskonsulent, der er ansvarlig for Cabis aktiviteter om sygefravær på offentlige arbejdspladser, har Birgitte Poulsen et indgående kendskab til, hvor skoen trykker.

Kommuner og regioner bør tilegne sig større viden om, hvilke organisatoriske mekanismer, der medvirker til et højt sygefravær, mener hun.

- I mange år har offentlige arbejdspladser været gode til at håndtere sygefraværet ved at skrue et godt forløb sammen for den enkelte. Men der er plads til forbedringer. Det er fortsat en udfordring for arbejdspladser at få set helhedsorienteret på sygefraværet, siger hun til A4 Arbejdsmiljø og uddyber:

- Hvis vi for alvor skal flytte sygefraværstallene i den rigtige retning i kommuner og regioner, bliver man nødt til at kigge organisatorisk på det og samtidig fastholde fokus på den enkeltes sygefravær. Man bliver nødt til at se, om der er nogle mønstre i sygefraværet i hele organisationen, man kan gå ind og præge.

Sygefravær i fokus på event

I denne uge afholder Cabi Sygefraværsevent 2021, der består af en række online-oplæg om sygefravær med bl.a. forskere, virksomhedsledere og andre praktikere fra virkeligheden.

Hvis vi for alvor skal flytte sygefraværstallene i den rigtige retning i kommuner og regioner, bliver man nødt til at kigge organisatorisk på det og samtidig fastholde fokus på den enkeltes sygefravær
Birgitte Poulsen, sygefraværskonsulent, Cabi

Eventet henvender sig til ledere og medarbejderrepræsentanter på både offentlige og private arbejdspladser.

- Vores event er kommet godt fra start. Vi har fået tilbagemeldinger fra de tilmeldte, der synes godt om, at webinarerne har fokus på praksisnært indhold og med gode råd til, hvordan man kan gribe samarbejdet om en sygefraværsindsats an helt konkret. Det praksisnære har høj værdi for de tilmeldte, forklarer Birgitte Poulsen.

Efter TRIO-samarbejde: Lavt sygefravær fastholdt

Tirsdag kunne man følge et webinar om TRIO-samarbejdets muligheder for at bidrage til sygefærværsindsatsen.

TRIO'en er det forum på offentlige arbejdspladser, hvor lederen, tillidsrepræsentanten og ikke mindst arbejdsmiljørepræsentanten kan gå i dialog og tage en fælles temperaturmåling på trivslen på arbejdspladsen. 

Gevinster ved TRIO-succes

Gevinsterne ved et velfungerende samarbejde i TRIO'en er:

For de tillidsvalgte (AMR og TR)

Kan kvalificere deres arbejde som medarbejdernes repræsentanter.

Ligestillet dialog mellem TR og AMR, hvor der er øget rum for dialog og samarbejde om konkrete problemstillinger og gråzoner.

For lederen

Øget fornemmelse for, hvad der rører sig blandt medarbejderne.

Input til opgaver, lederen typisk står alene med.

Assistance til at håndtere svære situationer på arbejdspladsen.

Opbakning til at få legitimeret beslutninger på arbejdspladsen.

For arbejdspladsen som helhed

Større engagement og ejerskab: Flere, enkle og uformelle veje til information og til selv at komme til orde.

Nye løsninger: Øget involvering af kolleger/medarbejdere giver mere motivation til at bidrage.

Mindre ufokuseret kritik: Bidrager til, at kolleger/medarbejderne forstår og accepterer givne rammevilkår.

Understøttende forandringsprocesser: Kan være med til at sikre et større ejerskab og kvalitet i implementeringen.

Kvalificeret arbejdsmiljøindsats: Kan supplere og styrke det lokale arbejdsmiljøarbejde.

Kilde: BFA Velfærd og Offentlig Administration

Oplægsholderne på webinaret var Mads Kristoffer Lund, ansvarlig for BFA Velfærd og Offentlig Administration, og Morten Kallehauge, specialkonsulent i Københavns Kommunes arbejdsmiljø-enhed, Arbejdsmiljø København.

I TRIO- og MED-samarbejdet bør ledelse og medarbejderrepræsentanter undgå at snakke om Pia og Bente, der er syge, men i stedet tale om sygefraværsindsatsen ud fra et organisatorisk perspektiv
Birgitte Poulsen, sygefraværskonsulent, Cabi

Sidstnævnte fortalte om, hvordan landets største kommune for få år siden fik sænket sygefraværet på flere fagområder. Det skete blandt andet ved, at TRIO-samarbejdet lokalt begyndte at drøfte sygefraværet systematisk.

- I 2016 var Arbejdsmiljø København ude på 140 arbejdspladser i Københavns Kommune, som havde højt sygefravær. Ud fra en bestemt model hjalp vi arbejdspladser med at hjælpe sig selv til at få sænket sygefraværet.

- Projektet havde en god effekt på fraværet. Både ved opfølgning efter et år, men endnu bedre efter tre år på særligt de arbejdspladser, der fastholdt et godt samarbejde om sygefravær i TRIO'en og i MED-systemet, forklarer Morten Kallehauge.

Københavns ledetråde

Arbejdsmiljø København har udarbejdet en række ledetråde i TRIO-samarbejdet, når der skal drøftes sygefravær.

En af ledetrådene handler om, at arbejdspladser bør tage et servicetjek på, om den sygefraværspolitik man har, virker efter hensigten, eller om der er behov for ændringer. 

En anden ledetråd går på, at TRIO'en kan fungere som en arena, hvor det præventive arbejde om sygefravær foregår.

Det kræver dog, at både lederen, tillidsrepræsentanten og arbejdsmiljørepræsentanten er bevidste om, hvilken rolle de hver især spiller i samarbejdet.

LÆS OGSÅ: Se listen: 26 kommuner tilkalder rejsehold i kamp for lavere sygefravær

Ifølge Morten Kallehauge kan alle tre aktører i TRIO'en lægge øre til medarbejdernes mistrivsel, inden det udvikler sig til sygefravær. 

- Her kan TRIO'en virkelig gøre en forskel. Det handler om, at medarbejderne har flere personer, de kan henvende sig til, hvis de oplever mistrivsel. Man kan oprette såkaldte lytteposter på arbejdspladsen, så det er nemt for medarbejdere at komme aktivt til den person, de er mest trygge ved, hvis de oplever begyndende mistrivsel, siger Morten Kallehauge. 

Når TRIO'en drøfter mistrivsel og begyndende fravær i en medarbejdergruppe, er det ifølge Birgitte Poulsen vigtigt, at man ikke tager drøftelsen på individniveau.

- I TRIO- og MED-samarbejdet bør ledelse og medarbejderrepræsentanter undgå at snakke om Pia og Bente, der er syge, men i stedet tale om sygefraværsindsatsen ud fra et organisatorisk perspektiv. Det handler om at tænke sygefravær sammen med trivsel, arbejdsmiljø, kerneopgave og rekruttering af medarbejdere, siger hun.

GDPR