Dansk firma sendte medarbejdere hjem til Polen i tøj dækket med asbeststøv

polesen1
Gamle asbestholdige tagplader blev nedtaget på adressen Bredgade 16 i Hedensted i juni. Foto: Arbejdstilsynet
Stort nedrivningsfirma har modtaget to strakspåbud for ikke at have sikret ansatte og omgivelser mod asbestfare. Direktør hævder ikke at have kendskab til sagen trods modtaget afgørelse fra Arbejdstilsynet.

Efter at have arbejdet i asbeststøv en hel dag kørte fire polske nedrivningsarbejdere direkte fra arbejdsstedet i Hedensted og hjem til Polen uden at have mulighed for at skifte deres møgbeskidte beskyttelsesdragter på sikker vis.

På den måde har de været udsat for farlige asbestfibre, der på sigt kan føre til lungesygdomme, kræft og død.

LÆS OGSÅ: Nye tal for asbestsyge overrasker ekspert: - Flere end forventet vil få livsødelæggende sygdom

Det viser en afgørelse fra Arbejdstilsynet om et strakspåbud, som det hæderkronede danske nedbrydnings- og miljøsaneringsfirma P. Olesen A/S modtog i juni 2021.

”Det er Arbejdstilsynets vurdering, at virksomheden ikke har sikret, at de ansatte, der udfører nedtagning og håndtering af asbestholdige tagplader – i umiddelbar nærhed af arbejdsstedet – har adgang til lokaler til opbevaring af personlige værnemidler adskilt fra dagligtøj samt håndvask med varm og koldt vant. Ej heller adgang til bruserum med varm og koldt vand”, står der i tilsynets dokumenter, som A4 Arbejdsmiljø har fået aktindsigt i.

Opfordrede til tøjskift på tankstation

De polske ansatte, der i Hedensted var i gang med fjerne asbestholdige tagplader på et parcelhus, havde hverken adgang til rindende vand eller omklædning. Og det er stik imod arbejdsmiljøloven.

Ifølge reglerne om asbest skal arbejdsgiver stille to omklædningsrum til rådighed for medarbejdere, der arbejder med asbestholdigt materiale.

Når de ansatte ikke har mulighed for at vaske sig og skifte tøj ved pauser og ved endt arbejde, er der stor risiko for, at de asbestfibre, der kan sidde i og på de ansattes tøj, kan spredes til den luft, de indånder. Risikoen øges yderligere, når de ansatte skal køre sammen i en bil iført det beskidte arbejdstøj
Arbejdstilsynet i afgørelsen fra den 22. juni 2021

Et rum til beskyttelsesdragter og åndedrætsværn og et andet til dagligdagstøj. Omklædningsrummene skal opstilles i nærheden af arbejdsstedet.

Serie: Asbest i Danmark

Asbest er langt fra et overstået kapitel i dansk arbejdsmiljøhistorie. Selvom asbestholdige materialer har været stort set forbudte at fremstille, importere og anvende siden 1980'erne, dør der alligevel cirka 300 om året som følge af påvirkning med asbest i Danmark.

Nu viser dokumenter fra Arbejdstilsynet, som A4 Arbejdsmiljø har fået indsigt i, at der heller ikke i dag altid er styr på sikkerheden, når gammelt byggemateriale med asbest skal rives ned og deponeres.

I 2020 og 2021 har Arbejdstilsynet foreløbig givet 36 strakspåbud til nedrivningsfirmaer, der ikke har haft styr på sikkerheden i forhold til asbest. I denne serie udfolder vi sagerne og stiller skarpt på arbejdsgiverne, der har svigtet deres ansvar.

Det mente polakkernes arbejdsgiver tilsyneladende ikke var nødvendigt. Medarbejderne har til Arbejdstilsynet oplyst, at deres arbejdsgiver i stedet opfordrede dem til at skifte tøj på en tankstation efter endt arbejdsdag.

”Når de ansatte ikke har mulighed for at vaske sig og skifte tøj ved pauser og ved endt arbejde, er der stor risiko for, at de asbestfibre, der kan sidde i og på de ansattes tøj, kan spredes til den luft, de indånder. Risikoen øges yderligere, når de ansatte skal køre sammen i en bil iført det beskidte arbejdstøj”, skriver Arbejdstilsynet i afgørelsen.

LÆS OGSÅ: Dan er 45 og døende: Blev udsat for asbest i sin læretid

I P. Olesen A/S kender direktør Flemming Blaabjerg ikke tilstrækkeligt til sagen. Han ved derfor ikke, om polakkerne er ansat hos dem eller i et underentreprenørfirma, der var hyret ind til opgaven.

- Hvis det er en underentreprenør, tager vi en snak med dem, og vi fortæller dem selvfølgelig, hvordan standarderne skal være, når man arbejder med asbest, siger Flemming Blaabjerg til A4 Arbejdsmiljø.


Knækkede tagplader med asbest lå på ladet af en trailer ved siden af arbejdsstedet. Asbeststøv lå rundt omkring på adressen. Foto: AT

Lejet ind som "arme-ben"-ansatte

Da tilsynet besøgte arbejdsstedet den 17. juni i år, havde de polske håndværkere arbejdet på stedet i fire dage. Deres arbejdsopgave bestod i at demontere tagpladerne og manuelt fragte dem til en container, der stod bag huset.

Til Arbejdstilsynet har P. Olesens entrepriseleder på stedet, Allan Ebling, oplyst, at polakkerne var indlejrede som ”arme og ben”-ansatte, der skulle udføre sanering på ejendommen med henblik på, at den skulle rives ned.

LÆS OGSÅ: Asbest dræber stadig 300 om året i Danmark

Foruden strakspåbuddet om manglende omklædningsfaciliteter modtog P. Olesen A/S ved samme lejlighed også et strakspåbud om manglende asbestskiltning. Det er ellers et lovkrav, at der skal skiltes, når der arbejdes med asbest, så naboer og omgivelser er advaret.

Praler med godt arbejdsmiljø

P. Olesen A/S er en af Danmarks største nedrivningsvirksomheder med i dag 160 ansatte. De har siden 1968 været specialister i nedbrydning og miljøsanering af gamle bygninger.

På sin hjemmeside bryster P. Olesen A/S sig med at overholde arbejdsmiljøloven.

”Vi anvender branchens specifikationer og metoder, og vi går ikke på kompromis med vore medarbejderes sundhed og sikkerhed,” står der sort på hvidt.

Det anslås, at asbest hvert år er skyld i omkring 300 dødsfald i Danmark.

Foruden alvorlige sygdomme som lungekræft, lungehindekræft og lungehindefortykkelse kan asbest også føre til sygdommen asbestose, som kan opstå, hvis man har indåndet meget asbeststøv.

Der er i gennemsnit en latenstid på 20-30 år eller mere, inden eksempelvis lungehindekræft kan bryde ud.

Direktør: Jeg kender ikke til sagen

Interview med direktør i P. Olesen A/S, Flemming Blaabjerg: 

- Hvad siger I til strakspåbuddene?

- Konkret kender jeg ikke til sagen. Er der noget at komme efter, tager vi det op. Helst før, tingene indtræffer. Men i hvert fald efter, vi er blevet bekendt med tingene.

- Jeg kender ikke til detaljerne i sagen, du refererer til. Om det er egen produktion, eller om vi har hyret underentreprenører til at stå for opgaven, siger direktøren.

- Det fremgår af Arbejdstilsynets afgørelse, at det er indlejrede ansatte fra Polen.

- Pas. Dem bruger vi i et større omfang. Men under alle omstændigheder er det noget, vi håndterer internt.

- Men du er bekendt med, at I har fået strakspåbuddene, ikke?

- Jeg kender ikke til sagen.

- Den 22. juni 2021 modtager I to strakspåbud fra Arbejdstilsynet. Det ene handler om manglende asbestskiltning på arbejdsstedet Bredgade 16 i Hedensted. Den andet omhandler, at der ikke var adgang til opbevaring af personlige værnemidler og mulighed for håndvask. Altså, at der ikke var omklædningsfaciliteter stillet til rådighed.

- De ansatte har også fået at vide af deres arbejdsgiver, at de bare kunne klæde om på en tankstation. Hvad siger du til disse oplysninger?

- Jeg kan kun sige, at jeg håber, at det er chefen for underentreprenørfirmaet, der har sagt det, for det er ikke noget, vi kunne finde på at sige. Så meget tør jeg da sige uden at kende sagen.

- Jeg vil tage sagen op internt. Vi skal finde ud af, hvorvidt det handler om en underentreprenør eller ej. Det håber jeg da, det er. Uanset hvad, lyder det som noget, der skal hankes op i.

- Ifølge afgørelsen har de ansatte på arbejdsstedet fortalt til Arbejdstilsynet, at de efter endt arbejde skulle køre hjem til Polen iført arbejdstøjet med asbeststøv. Hvis de ansatte arbejdede for en underentreprenør, vil I kunne leve med at have et samarbejde med sådan en virksomhed?

- Hvad medarbejderne måtte have udtalt har jeg ikke en chance for at forholde mig til. Men det er ikke sådan, vi opererer i P. Olesen. Om det har fundet sted, eller det blot er noget, de siger, det har jeg ikke en chance for at forholde mig til. Jeg har svært ved at tro det, når du fortæller mig det.

- Det står sort på hvidt i afgørelsen, I har fået fra Arbejdstilsynet den 22. juni 2021.

- Det skal vi have undersøgt nærmere. Der er specifikke regler om, hvordan man skal håndtere asbest, og det skal vi selvfølgelig leve op til.

- Det fremgår også af afgørelsen, at jeres entrepriseleder, Allan Ebling, har udtalt til Arbejdstilsynet, at polakkerne var ansat i et ”arme-ben”-firma. Hvad ligger der i en sådan kommentar?

- Det ved jeg ikke. Men det peger i retning af, at det er en underentreprenør, der har udført arbejde på stedet. Hvis det er en underentreprenør, skal vi selvfølgelig have en snak med pågældende.

- Hvis der er tale om en underentreprenør, kan I så samarbejde med dem, når de ikke overholder arbejdsmiljøloven?

- Hvis det er en underentreprenør, tager vi en snak med dem, og vi fortæller dem selvfølgelig, hvordan standarderne skal være, når man arbejder med asbest.

- I skriver på jeres hjemmeside, at I gennemfører arbejdsopgaver i henhold til gældende arbejdsmiljølovgivning. Det er denne sag vel ikke et bevis på?

- Hvis det er en underentreprenør, der er hyret ind til at stå for arbejdet, er det vores pligt at fortælle dem, hvordan arbejdet skal udføres. Det lever vi selvfølgelig op til.

- Har I gjort det i denne sag?

- Pas. Som jeg sagde tidligere, kender jeg ikke til sagen.

GDPR