DA i massiv kritik af regeringens planer om arbejdsskader: Ministeren har spildt vores tid

20180730-164227-2-5124x3449ma
Står det til regeringen, skal højere erstatninger i arbejdsskadesager betales af arbejdsgiverne, der får en merudgift på 310 millioner kroner årligt (genrefoto). Foto: Sofie Mathiassen/Ritzau Scanpix
Regeringens planer om pålægge arbejdsgiverne en merudgift i arbejdsskadesager er den helt forkerte vej at gå, lyder det fra Dansk Arbejdsgiverforening. Men det er kun rimeligt, at arbejdsgiverne er med til at finansiere et højere erstatningsniveau, svarer beskæftigelsesministeren.

Artiklen er opdateret med kommentar fra beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard 23. juni kl. 14.08.

Det huer mildest talt ikke Dansk Arbejdsgiverforening (DA), at regeringen har planer om at pålægge landets arbejdsgivere en merudgift på flere hundrede millioner kroner i arbejdsskadesager.

Regeringens ønske om, at arbejdsgiverne skal betale en større del af gildet i arbejdsskadesystemet, så erstatningerne kan hæves, vil også få betydning for den enkelte dansker, mener DA’s arbejdsmiljøchef, Christina Sode Haslund.

"Ét er, at regeringen vil gøre det dyrere at drive virksomhed i Danmark. Det er nok forventeligt i et valgkampsår. Men at regeringen også vil gøre det dyrere for danskerne at tegne forsikring er uforståeligt," siger hun i et skriftligt svar til A4 Arbejdsmiljø og uddyber:

"De ved jo godt, at højere godtgørelser i arbejdsskadesystemet vil føre til højere præmier på alle – samtlige – ansvarsforsikringer i Danmark, som den almindelige familie tegner, eksempelvis bilforsikring, hundeforsikring og cykelforsikring. I en tid som nu, så er det i DA’s optik ikke den rigtige vej at gå."

A4 Arbejdsmiljø kunne tirsdag afsløre, at beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) vil hæve niveauet for méngodtgørelser til lønmodtagere, der er kommet ud for en arbejdsskade.

Det er uforståeligt for os, at regeringen først nedsætter en teknisk arbejdsgruppe - som sidder i halve år og faktisk kommer med en række balancerede anbefalinger - blot for at ignorere anbefalingerne
Christina Sode Haslund, arbejdsmiljøchef, DA

Det skal ske ved at pålægge virksomhederne en større økonomisk byrde, så de kommer til at betale mere i forsikringspræmier for at forsikre deres medarbejdere. Konkret vil regeringen pålægge arbejdsgiverne, at de skal betale 310 millioner kroner mere om året.

"Spild af tid og ressourcer"

Christina Sode Haslund mener, at ministeren har spildt arbejdsmarkedets parters tid, fordi parterne forud for regeringens eget udspil er kommet med anbefalinger til en ny arbejdsskadereform, der skal forhandles efter sommerferien. I parternes anbefalinger fremgår det, at en ny reform bør være udgiftsneutral for arbejdsgiverne.

LÆS OGSÅ: Lækket notat: Hummelgaard vil lade arbejdsgivere betale trecifret millionbeløb i arbejdsskadesager

Det er imidlertid ikke det, regeringen lægger op til.

"Det er uforståeligt for os, at regeringen først nedsætter en teknisk arbejdsgruppe - som sidder i halve år og faktisk kommer med en række balancerede anbefalinger - blot for at ignorere anbefalingerne. Det er spild af alles tid og ressourcer," siger Christina Sode Haslund.

Regeringen vurderer, at den samlede arbejdsskadepakke, som man vil præsentere, vil øge arbejdsudbuddet, fordi folk med arbejdsskader i højere grad skal uddannes og opkvalificeres end at være på offentlig forsørgelse.

Men ifølge DA vil det kun i bedste fald rykke 250-300 mennesker tilbage i arbejde.

Minister: Ja, arbejdsgivernes udgifter vil stige

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) peger på, at det er afgørende at have et stærkt sikkerhedsnet, som "griber de tilskadekomne og giver økonomisk tryghed", og at regeringen derfor blandt andet ønsker at hæve méngodtgørelsen. 

"Det er rigtigt, at regeringens udspil isoleret set vil betyde, at arbejdsgivernes udgifter stiger. I og med at det netop er arbejdsgivernes ansvar at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø, mener jeg dog kun, at det er rimeligt, at de er med til at finansiere et højere erstatningsniveau. På den måde sender vi et signal om, at det kan betale sig at arbejde aktivt for at sikre et bedre arbejdsmiljø," udtaler ministeren i et skriftligt svar.

Hummelgaard har i den seneste måned afholdt en række temamøder, hvor regeringens forslag til en ny reform af arbejdsskadesystemet er blevet diskuteret med Folketingets beskæftigelsesordførere. Efter sommerferien ventes det, at partierne påbegynder reelle forhandlinger om en ny reform.

Ministeren ønsker af princip ikke at kommentere de igangværende forhandlinger.

"Men jeg vil da gerne sige, at jeg er forhåbningsfuld om, at vi kan nå til enighed om en bred aftale på det her område, som ikke er reformeret i mange år," lyder det fra Peter Hummelgaard.

GDPR