Dansk Folkeparti har indført adfærdskodeks efter sag om dårligt arbejdsmiljø

20221115-163522-L-1920x1279we
En sag om dårligt arbejdsmiljø hos Dansk Folkeparti fra foråret 2022 er nu blevet lukket af Arbejdstilsynet. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix
Da Nicolai Søndergård Kjær 1. maj 2022 overtog sekretariatschefsposten hos Dansk Folkeparti, arvede han også en verserende sag om dårligt arbejdsmiljø i partiet. Og efter en række tiltag, som blandt andet har udmøntet sig i et nyt adfærdskodeks hos partiet, er sagen nu blevet skrinlagt af Arbejdstilsynet.

Nicolai Søndergård Kjær begyndte midt i orkanes øje, da han 1. maj i fjor tiltrådte som ny sekretariatschef hos Dansk Folkeparti, der havde en verserende sag om dårligt arbejdsmiljø hængende over hovedet. 

Således kunne DR Nyheder i april 2022 fortælle, at Arbejdstilsynet vurderede arbejdsmiljøet hos Dansk Folkeparti på Christiansborg til at være i så ringe en forfatning, at der var mistanke om overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen med en kultur præget af dårlig stemning, grupperinger, lukkede døre, bagtalelse og krænkende handlinger i form af højlydt skæld ud og overfusninger.

Det resulterede i, at Dansk Folkeparti takkede ja til et aftaleforløb med Arbejdstilsynet - et tilbud, der altid kommer. før Arbejdstilsynet har haft tid til at afdække, om der rent faktisk er sket lovovertrædelser. 

Heri blev det aftalt, at Dansk Folkeparti fik seks måneder til at forbedre medarbejdernes arbejdsforhold og vise, at partiet havde lyttet til kritikpunkterne fra Arbejdstilsynet og til at få implementeret nye forbedringstiltag, inden tilsynet ville følge op med et nyt kontrolbesøg. 

LÆS OGSÅ: DF-udbryder forlader partiet på grund af dårligt arbejdsmiljø: "Det er jo voksenmobning"

Og selv om det opfølgende kontrolbesøg fra Arbejdstilsynet blev udskudt på grund af sidste års folketingsvalg 1. november, blev sagen startskuddet til, at arbejdsgangene hos Dansk Folkeparti blev taget op til revidering.

Den proces har nu udmøntet sig i, at Dansk Folkeparti har indført et nyt adfærdskodeks, mens Arbejdstilsynet efter et nyligt, afsluttende besøg har skrinlagt arbejdsmiljøsagen mod partiet.

Det fortæller Dansk Folkepartis sekretariatschef, Nicolai Søndergård Kjær, til A4 Arbejdsmiljø: 

"Det har handlet om at få skabt en kulturændring, og det, viser Arbejdstilsynets afslutning af sagen jo heldigvis, er lykkedes. Men arbejdet med at forbedre arbejdsmiljøet er et langt, sejt træk, som jeg aldrig tror, man kommer helt i mål med. Det er en løbende og kontinuerlig proces hele tiden at gøre det bedre."

Nyt kodeks og åben-dør-politik

Som nytiltrådt sekretariatschef i en tumultarisk tid blev det hurtigt et kardinalpunkt for Nicolai Søndergård Kjær at forbedre det skrantende arbejdsmiljø i partiet.

Derfor bød den første periode i den nye stilling, da heller ikke på meget politisk arbejde for Nicolai Søndergård Kjær, forklarer han: 

"I mit job har jeg en dobbeltrolle, hvor jeg både står til ansvar over for folketingsgruppen og de ansatte, men i det første stykke tid var hele fokus på at skabe ro og et forbedret arbejdsmiljø. For det fundament var der simpelthen brug for at få genopbygget, før der overhovedet kunne føres et stabilt politisk arbejde," fortæller han. 

Ifølge Nicolai Søndergård Kjær var der en bredt forankret enighed i partiet om at gøre et forbedret arbejdsmiljø til et højpriotiteringsspørgsmål - og havde der ikke været den enighed, havde man ikke kunne søsætte de nye arbejdsmiljøpraksisser, mener han. 

"Helt fra start i processen nedsatte jeg en arbejdsgruppe, som skulle kigge på arbejdsgangene og arbejdsmiljøet med indspark, indflydelse og inkludering fra de ansatte, hvor alle medarbejdere kunne komme til orde i et fortroligt rum," gengiver han.

For Nicolai Søndergård Kjær handlede det om at skabt et mere tillidsbaseret og inddragende miljø med mindre topstyring og hierarkisk opdeling uden sladder og bagtaleri, hvor politik godt kan være lidt slemt, som han forklarer det. 

Arbejdsvaner, der har taget noget tid at få implementeret, men som han blandt forsøger at håndhæve ved at have en åben-dør-politik, hvor der skal være muligt og trygt for alle at komme med deres input.     

"Det er vigtigt at huske på, at det er medarbejderne, der har været igennem denne her tumultariske periode med uro, og det er dem, vi skal skabe en bedre hverdag for, hvor vi er forebyggende og præventive i vores tiltag med en åben dør og en fortrolig konflikthåndtering," lyder det fra Nicolai Søndergård Kjær.

"Practice what you preach"  

Når det gælder om at sørge for, at det nedfældende adfærdskodeks ikke nøjes med at blive ved flotte ord på et papir, men også udføres i praksis, er der ifølge Nicolai Søndergård Kjær et spørgsmål om "practice what you preach", som han formulerer det - særligt når man færdes i politisk verden, hvor tingene til tider kan være hurtigt omskiftelige. 

Derfor har han da også et modus operandi med opfølgende medarbejdersamtaler om det nye adfærdskodeks, og hvordan det går med implementeringen af det i praksis, samt en opdatering af Dansk Folkepartis medarbejderhåndbog med fem til syv hovedprincipper til arbejdsmiljøet at navigere ud fra. 

"Jeg tror, det har været lidt af et wake up call for os. Som politikere og dem, der laver lovgivningen, har vi et stort ansvar for selv at efterleve reglerne, for det danner en form for præcedens. Det skal man i en verden som den politiske, som er speciel og hurtig, være ekstra opmærksomhed på," understreger Nicolai Søndergård Kjær. 

GDPR