Direktør nægter at anmelde corona som arbejdsskade: Jørgen var syg i en måned

IMG_2653
John Therkildsen, Jørgen Møller og Yutthana Sakaeo blev alle alvorligt syge med corona i efteråret efter formodet smitte på deres arbejdsplads. Foto: Privat
Håndværkersjak blev i efteråret hårdt ramt af corona efter kontakt med smittet kollega på en byggeplads. Deres arbejdsgiver, entreprenørfirmaet HHM A/S, nægter at anmelde sygdommen som en arbejdsskade.

I oktober måned sidste år fik VVS-svendene Jørgen Møller, John Therkildsen og Yutthana Sakaeo et af de opkald, som de fleste nok gerne vil være foruden, når corona-epidemien raser.  

En kollega, som de tre svende havde været til et fysisk møde med dagen forinden, ringede for at fortælle, at han havde fået konstateret coronavirus.

Få dage senere blev de tre håndværkere ligeledes testet positive for coronavirus. Sygdommen gav dem alle symptomer såsom åndenød, hovedpine og høj feber. 

LÆS OGSÅ: 10 mand om en håndsprit og klamme festivaltoiletter: Murersjak kigger langt efter coronasikkerhed

Særligt Jørgen Møller blev hårdt ramt. I kølvandet på corona-smitten udviklede han alvorlig halsbetændelse, og var sygemeldt fra sit arbejde i mere end en måned.

- Det var forfærdeligt, simpelthen. Jeg ved godt, at mange andre også har været ramt, men jeg tror ikke helt, at jeg havde forstået, hvor hårdt det kan ramme, siger Jørgen Møller. 

Direktør vil ikke anmelde 

Efter deres sygdom, har Jørgen Møller, John Therkildsen, og Yutthana Sakaeo forsøgt at få deres arbejdsgiver, HHM A/S, til at melde de tre svendes coronaforløb til myndighederne som en arbejdsskade.

Hos HHM A/S nægter man dog at anmelde smitteudbruddet til arbejdsskademyndighederne. 

Vi blev alle tre syge kort tid efter, at vi har været i nærkontakt med en smittet kollega. Så jeg forstår ikke, at man bare sådan uden videre kan konkludere, at vi ikke har fået corona på jobbet 
Jørgen Møller, VVS-svend

Ifølge virksomhedens administrerende direktør, Svend Petersen, er det nemlig ikke sandsynligt, at de tre VVS-svende har været "udsat for en særligt øget risiko" for coronasmitte på deres arbejdsplads.

Det fremgår af en intern mailkorrespondance, som A4 Arbejdsliv har set. 

Direktørens forklaring vækker opsigt hos Jørgen Møller og kollegerne. 

- Det undrer vi os da meget over. Vi blev alle tre syge kort tid efter, at vi har været i nærkontakt med en smittet kollega. Så jeg forstår ikke, at man bare sådan uden videre kan konkludere, at vi ikke har fået corona på jobbet, siger Jørgen Møller. 

Ifølge de tre VVS-svende var ingen af deres familiemedlemmer eller nære kontakter smittet med corona, da de blev ramt af sygdommen.

- Det er jo ikke fordi, vi siger, at det er firmaets skyld. Men jeg forstår ikke, at man bare fejer vores forklaring af bordet, siger Yutthana Sakaeo. 

Ingen af de tre VVS-svende har endnu oplevet alvorlige senfølger af deres corona-sygdom. Jørgen Møller døjer dog stadig med træthed i muskler og ben efter sygdommen. 

- Der er jo ingen, der ved, hvad der kan ske. Hvis vi en dag får brug for erstatning, så vil vi jo stå meget dårligt overfor myndighederne, hvis sagen ikke er blevet anmeldt, siger Jørgen Møller. 

Advokat: Kan være ulovligt ikke at anmelde

Mads Pramming, advokat ved Ehmer Pramming Advokater og ekspert i arbejdsskadesager, forklarer, at det kan være i strid med loven, hvis arbejdsgivere nægter at melde arbejdsskader til rette myndigheder. 

Ifølge advokaten er det lovpligtigt for en arbejdsgiver at indgive en anmeldelse til arbejdsskademyndighederne, hvis en ansat har mistanke om, at vedkommende er blevet smittet efter en konkret hændelse på sin arbejdsplads, og har været sygemeldt i mere end 5 uger. 

- I det tilfælde er loven klar, og arbejdsgiveren risikerer bøde, hvis han eller hun ikke anmelder den ansattes sygdom, siger Mads Pramming. 

Mads Pramming vil ikke vurdere, om der er sket lovbrud i den konkrete sag, hvor HHM Byg har nægtet at anmelde de tre VVS-svendes corona-sygdom til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES). 

- Men jeg har svært ved at forstå de gode argumenter for ikke at gøre det. Der er et hændelsesforløb, hvor det bestemt er sandsynligt, at de ansatte kan være blevet smittet i forbindelse med deres arbejde, siger Mads Pramming. 

- Hvis ingen af de ansatte udvikler senfølger, der gør, at de har brug for erstatning, så koster det jo ikke arbejdsgiveren en krone. Omvendt kan det have stor betydning for de ansattes mulighed for erstatning, hvis deres sag ikke bliver anmeldt tidligt, tilføjer Mads Pramming. 

Han understreger, at det i alle tilfælde er muligt for de ansatte selv at anmelde deres sag til arbejdsskademyndighederne. 

- Men jeg forstår godt, hvis de er fortørnede over, at deres arbejdsgiver ikke vil lave anmeldelsen. Det virker ikke som en virksomhed, der tager hverken sine ansatte eller risikoen for coronavirus særligt alvorligt, siger Mads Pramming. 

Direktør: Intet bevis for smitte på job

Som nævnt tidligere har HHM A/S nægtet at anmelde John Therkildsens, Jørgen Møller, og Yutthana Sakaeos covidsygdom som arbejdsskader, fordi de ansatte ifølge virksomheden ikke har været "udsat for en særligt øget risiko" for coronasmitte på deres arbejdsplads.

De kunne jo lige så godt være blevet smittet andre steder. Der kan ikke føres bevis for, at de er blevet smittet på byggepladsen 
Svend Pedersen , adm. direktør HHM A/S

- Vores medarbejdere arbejder på en byggeplads, hvor der bliver taget alle tænkelige forholdsregler for at beskytte mod coronavirus. De kører ikke ud til kunder, som kan være smittede, eller laver arbejde på skoler eller sygehuse, hvor de kan komme i kontakt med smitte udefra, siger Svend Pedersen. 

- Derfor har jeg svært ved at se, at der er større risiko for at få corona end for eksempel halsbetændelse, når man arbejder hos os, tilføjer direktøren. 

De ansatte forklarer, at de er blevet smittet og syge i kølvandet på et fysisk møde med en kollega, der blev konstateret smittet med covid-19, og som selv kontaktede dem - når du nu har det forløb, hvor der er en sandsynlighed for, at de er blevet smittet på arbejdspladsen - hvorfor vil I så ikke anmelde sagerne til arbejdsskademyndighederne? 

- Det er jo ikke sådan, at det er en sygdom, som ikke findes andre steder. De kunne jo lige så godt være blevet smittet andre steder. Der kan ikke føres bevis for, at de er blevet smittet på byggepladsen, siger Svend Pedersen. 

- Hvis der nu havde været tale om en sygehusansat eller plejepersonale, som har med coronasmittede patienter at gøre til daglig, så ville det være noget helt andet. Så ville man jo kunne tale om, at de arbejdede under forhold, der udsatte dem for særlig stor smitterisiko, siger Svend Pedersen. 

Men der kan vel heller ikke føres endegyldigt bevis for, at en ansat er blevet smittet på eksempelvis et sygehus eller et plejehjem? 

- Det er noget fuldstændig andet. Deres arbejdssituation er jo, at de arbejder med covid-smittede, og dermed har man jo en særligt farlig arbejdssituation, hvor der er helt nøje forhold, der skal iagttages. Det er en fuldstændig anderledes situation.

Men som arbejdsgiver beder du dine ansatte om at møde ind på en arbejdsplads, hvor der er mange hundrede mennesker samlet. Så beder du dem vel også om at løbe en risiko ved at opholde sig et sted, hvor risikoen for coronasmitte er større?

- Man har fra regeringens side sagt, at produktionen skal køre i Danmark. Der er ingen ansatte i produktionsvirksomheder, der er sendt hjem. Der er ikke en eneste produktionsvirksomhed i Danmark, der har sendt ansatte hjem, siger Svend Pedersen. 

Men det forhindrer vel ikke produktionsansatte i at blive smittet på deres arbejdsplads? Der er vel ikke noget i arbejdsmiljøloven, der tilsiger, at det kun er sygehus og plejehjemspersonale, der kan blive smittet på deres arbejdsplads? 

- Det er jo ikke dig og mig, der skal afgøre den her sag. 

Men du nægter at anmelde dine medarbejderes covidsygdom som en arbejdsskade-sag, fordi du vurderer, at de ikke har været udsat for forøget smittefare. Det svarer vel til, at jeg brækker benet på min arbejdsplads, og at min redaktør ikke vil anmelde det som en arbejdsskade, fordi der ikke er særligt stor risiko for at brække benet på en redaktion? Det er vel ikke op til dig at vurdere, om der er en øget smitterisiko?

- Jeg følger de regler, der er, og jeg fortolker dem nu engang sådan her. De ansatte er jo velkomne til selv at anmelde deres sygdom som en arbejdsskade, siger Svend Pedersen. 

Medarbejderne føler, at de har taget en risiko på virksomhedens vegne, og nu hvor de er blevet smittet med covid efter en episode på deres arbejdsplads, så oplever de, at deres arbejdsgiver affærdiger enhver mulighed for, at de kan være blevet smittet på deres arbejdsplads. 

- Det kan du jo sige. Men vi kan jo ikke bare smide anmeldelser afsted til arbejdsskademyndighederne, hver gang der er nogen, der bliver syge på en arbejdsplads.

Men overalt i samfundet er der en øget opmærksomhed på COVID-19 og særligt på borgere, der bliver udsat for smitte på deres arbejdsplads, fordi sygdommen og dens følgevirkninger er relativt ukendt. Derfor kan det jo i sidste ende have konsekvenser for de ansattes erstatning, hvis den ikke bliver anmeldt? 

- Ja, men derfor opfordrer jeg dem også til at anmelde det. Men du siger jo, at alle mennesker, der får corona, mens de går på arbejde, skal anmelde det. Det er jo det, du siger. 

Jeg spørger til en konkret sag, hvor tre af dine medarbejdere er blevet smittet, efter at de bevisligt har været sammen med en kollega, der har været smittet. 

- Vores vurdering er, at de ansatte ikke har været i nærkontakt med den smittede. Der har været andre til stede i lokalet, som har været tættere på den smittede, og dem har vi kontaktet, siger Svend Pedersen. 

- Der er heller ingen andre deltagere i mødet, udover de tre smittede, der er blevet smittet med corona, tilføjer direktøren.

Hvordan er proceduren i dag, hvis der kom en ansat til jer i dag, og fortalte, at han var blevet smittet med covid, og at det højst sandsynligt var sket i en arbejdssituation? 

- Vi overholder sundhedstyrelsens anbefalinger til punkt og prikke. Derfor vil vi selvfølgelig også undersøge, om den pågældende person har været i nærkontakt med andre, siger Svend Pedersen. 

Hvordan ville I reagere, hvis den ansatte ville have jer til at anmelde det som en arbejdsskade?

- Der er holdningen den samme, som jeg tidligere har forklaret, siger Svend Pedersen. 

Altså at fordi I vurderer, at medarbejderen ikke er udsat for større risiko for covidsmitte på en byggeplads, så vil i ikke anmelde det som en arbejdsskade? 

- Ja, det er korrekt, siger direktøren. 

GDPR