Grafik: Disse arbejdspladser kan blive Arbejdstilsynets prøvekaniner

BeFunky-collage__61_
En kortlægning viser, at tilsynsførende i Arbejdstilsynet har gjort flittigt brug af et nyt tilbud til arbejdspladser med potentielle arbejdsmiljøproblemer.

Arbejdstilsynets nye aftaleforløb til arbejdspladser har fået en opløftende start.

På godt halvanden måned har arbejdspladser, der er under mistanke for at have problemer med arbejdsmiljøet, fået tilbud om aftaleforløb hele 149 gange.

Det fremgår af tilsynets tilsynsopgørelse fra den 20. oktober 2020.

LÆS OGSÅ: Får hjælp til arbejdsmiljøet: Flere kommuner overvejer tilbud fra Arbejdstilsynet

Arbejdspladserne kan dermed blive prøvekaniner i den nationale arbejdsmiljøindsats.

Hovedparten af de tilbud, private og offentlige arbejdspladser har modtaget, vedrører potentielle udfordringer med det psykiske og fysiske arbejdsmiljø.

45 af tilbuddene handler om forløb om krænkende adfærd, arbejdsmængde og øvrige psykiske belastninger, mens 44 af dem handler om muskelskelet-besvær.

Herefter følger arbejdsmiljøproblemerne ’støj’ (20 tilbud), ’indeklima’ (18 tilbud), ’kemi, støv og biologi’ (17 tilbud) og ’ulykkesrisici’ (5 tilbud).

Forløb afløser påbud

De nye aftaleforløb blev indført fra den 1. september 2020. De har til hensigt at få arbejdspladser til at arbejde med komplekse udfordringer i arbejdsmiljøet, som tilsynsførende i Arbejdstilsynet – på grund af udfordringernes kompleksitet – har svært ved at træffe afgørelse omkring.

Hvis arbejdspladserne takker ja til et forløb med Arbejdstilsynet og udbedrer de mulige problemer, vil de undgå påbud og sure smileyer. Tilsynet vil tilbyde arbejdspladserne vejledning undervejs.

Artiklen fortsætter under faktaboksen..

To typer af aftaleforløb

Aftaleforløb om spredning:

Når en arbejdsplads indgår en aftale med Arbejdstilsynet om spredning, forpligter den sig til at løse et arbejdsmiljøproblem på forskellige arbejdssteder og afdelinger i virksomheden efter eget valg. Til gengæld forpligter Arbejdstilsynet sig til at give vejledning, så virksomheden kan arbejde med løsningen af problemet.

Aftaleforløb om mistanke:

Når en arbejdsplads indgår en aftale med Arbejdstilsynet ved mistanke, forpligter virksomheden sig til at få løst et arbejdsmiljøproblem, hvor det ikke er afdækket, om der er en overtrædelse af arbejdsmiljøloven. Til gengæld forpligter Arbejdstilsynet sig til at give vejledning, så virksomheden kan arbejde med løsningen af problemet.

Kilde: Arbejdstilsynet

Branchegruppen Undervisning, som bl.a. omfatter folkeskoler, havde med 30 tilbudte forløb den 20. oktoboer 2020 modtaget klart flest tilbud fra Arbejdstilsynet. På anden- og tredjepladsen kom brancheggrupperne 'Daginstitutioner' og 'Døgninstitutioner og hjemmepleje' med hhv. 11 og 10 tilbud.

Artiklen fortsætter under grafikken..

De første 94 tilbud

A4 Arbejdsmiljø har fået aktindsigt i de første 94 tilbudte forløb, som arbejdspladser har modtaget fra Arbejdstilsynet. Arbejdspladserne havde, da vi modtog aktindsigten, endnu ikke sagt ja til aftaleforløbene, og derfor nævnes de som tilbud.

Af aktindsigten fremgår det, at både store offentlige og private arbejdspladser har tilbud stående fra Arbejdstilsynet. Eksempelvis har den statslige arbejdsplads Skatteforvaltningen i Rønne fået tilbudt et forløb, fordi der er mistanke om krænkende adfærd blandt medarbejderne.

I Forsvaret og Forsvarsministeriets styrelser er der potentielle udfordringer med tunge løft af batterier og tunge våben. Også her har Arbejdstilsynet været ude med et godt tilbud.

Det samme har de over for Den Danske Dyrlægeforening og Provstedsgårdsskolen i Odense Kommune, hvor der er mistanke om, at medarbejderne udsættes for henholdsvis stor arbejdsmængde og tidspres og støj.

Dyk ned i danmarkskortet og se, hvilke arbejdspladser der kan undgå påbud og sure smileyer.

GDPR