Dokumentation: Knap halvdelen af de ansatte i 3F-afdeling oplevede krænkelser, og flere gik grædende hjem

20210727-125212-5-1920x1280we
En APV fra 2021 viste, at hele 45 procent af de ansatte i 3F Aarhus Rymarken havde været udsat for krænkende handlinger. Foto: Signe Goldmann/Ritzau Scanpix/modelfoto
Ansatte i 3F Aarhus Rymarken oplevede en krænkelseskultur båret frem af den tidligere ledelse. Den nye ledelse i afdelingen har nu klaget over påbud fra Arbejdstilsynet. Få de vigtigste detaljer fra tilsynets afgørelse her.

Beretninger om folk, der gik grædende hjem, trusler om tilbageholdt løn og en krænkelseskultur, der skulle have stået på i flere år.

Det var hverdagen for de ansatte i 3F Aarhus Rymarken. Den lokale afdeling er med omkring 40 ansatte en af de større lokalafdelinger i fagforbundet 3F.

Den 1. august modtog afdelingen et påbud fra Arbejdstilsynet, fordi der ifølge tilsynet var risiko for, at krænkende handlinger i form af verbale overfald og mobning fra den daværende ledelse risikerede at forringe ansattes sikkerhed og sundhed på jobbet.

LÆS OGSÅ: 3F-afdeling klager over påbud: Ansatte oplevede krænkelser fra afgået ledelse i årevis

Cirka tre uger efter påbuddet, den 22. august, trak den tidligere afdelingsformand Randi Smirtsdorf og næstformand Niels Eliasen sig fra deres poster, da de mistede opbakning i bestyrelsen.

Randi Smirtsdorf afviser, at hendes og Niels Eliasen afgang skyldes det dårlige arbejdsmiljø og påbuddet fra Arbejdstilsynet.

45 procent har været udsat for krænkelser

A4 Arbejdsmiljø er kommet i besiddelse af den fulde version af tilsynets afgørelse, og her er de vigtigste pointer:

Afdelingen er blevet påbudt at tilrettelægge og udføre arbejdet, så krænkende handlinger ikke forringer ansattes sundhed og sikkerhed på kort eller langt sigt. Påbuddet kommer på baggrund af to tilsynsbesøg i afdelingen.

Det første fandt sted den 20. september og det andet den 15. november 2021, hvor Arbejdstilsynet talte med otte ansatte, arbejdsmiljørepræsentanten og den nu tidligere afdelingsformand Randi Smirtsdorf. Derudover var sekretariatsleder Henrik Eilertzen med under det første besøg.

Resultaterne fra interviewundersøgelsen peger på en betydelig forekomst af krænkende handlinger, hvor ansatte fortæller om en krænkerkultur båret frem af (daværende, red.) ledende medarbejdere
Undersøgelse om det psykiske arbejdsmiljø i afdelingen, Arbejdstilsynet (1. august 2022)

Inden påbuddet den 1. august 2022 havde 3F Aarhus Rymarken modtaget et såkaldt undersøgelsespåbud fra Arbejdstilsynet, hvor de blev påbudt selv at iværksætte en undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø.

Det arbejde fik 3F Aarhus Rymarken en erhvervspsykolog til at stå for. Foruden en undersøgelsesrapport fra erhvervspsykologen bygger det nye påbud fra august på skriftlig dokumentation fra sygefraværsstatistik og APV’er fra 2019 og 2021 og endelig på samtaler med medarbejdere og den tidligere ledelse.

APV’en fra 2021 viste, at hele 45 procent af de ansatte havde været udsat for krænkende handlinger, og i rapporten fra erhvervspsykologen fremgår det, at ”resultaterne fra interviewundersøgelsen peger på en betydelig forekomst af krænkende handlinger, hvor ansatte fortæller om en krænkerkultur båret frem af (daværende, red.) ledende medarbejdere”.

På grund af en lang høringsproces traf Arbejdstilsynet først afgørelse om påbuddet den 1. august i år.

Under samtaler med Arbejdstilsynet den 15. november 2021 oplyste ansatte følgende:

- De blev råbt ad fra den daværende ledelse, hvilket de ansatte oplevede som nedværdigende og krænkende.

- De ansatte havde enten selv oplevet at blive råbt ad eller været vidne til, at kolleger var blevet råbt ad. De ansatte oplyste, at denne adfærd havde stået på i minimum et par år.

- Eksempler på, hvad den daværende ledelse har råbt efter de ansatte, er: ”Det her får konsekvenser et andet sted”, “Stop! Du er kun ansat” og “Så skal han kraftedeme have en skideballe” (sagt om kollega).

- De ansatte oplevede, at den daværende ledelse udøvede intimiderende adfærd. Det skete ved at vrisse og snerre af de ansatte og gå helt tæt op i ansigtet og pege på de ansatte, mens de blev råbt ind i ansigtet, hvilket de ansatte oplevede som krænkende.

- De ansatte oplevede at blive udsat for trusler. Eksempelvis trusler om at få tilbageholdt deres løn, hvis de ikke indsendte deres flekskort til tiden.

- De ansatte oplevede, at den daværende ledelse ignorerede dem. Eksempelvis oplevede ansatte, at ledelsen ikke ville se dem i øjnene, når de ansatte sagde godmorgen.

LÆS OGSÅ: Ny sag om dårligt arbejdsmiljø rammer 3F: Ansatte frygter repressalier, hvis de italesætter problemer

- De ansatte oplevede, at den daværende ledelse talte nedladende om dem bag deres ryg, hvilket de senere hørte om fra kolleger.

- De ansatte oplyste, at de krænkende handlinger fandt sted til møder med flere deltagere, på gangene og under individuelle samtaler, hvor andre, der ikke sad i lokalet, kunne høre, hvad der blev råbt.

- De ansatte fortalte også, at kolleger efter krænkende handlinger var kommet til dem for at spørge, om de var okay.

- De ansatte oplevede arbejdsmæssige og personlige konsekvenser i form af koncentrationsbesvær, problemer med samarbejde på tværs af personalegrupper, utryghed, søvnproblemer, forhøjet alarmberedskab og grådlabilitet.

- De ansatte oplyste, at der næsten dagligt var kolleger, der gik grædende hjem.

- De ansatte fortalte, at de kiggede i den daværende ledelses kalender for at forebygge sandsynligheden for overfusninger eller andre krænkende handlinger.

- De ansatte frygtede den daværende ledelse, hvilket førte til, at de ikke kunne gå til den med deres problemer.

- De ansatte ønskede ikke at være 100 procent ærlige i APV-besvarelserne, da de oplevede, at den daværende ledelse kun ville behandle arbejdsmiljøproblemer, hvis deres navne fremgik af APV’erne.

- De ansatte frygtede at blive hængt ud, hvis de ikke havde fuld anonymitet i APV’erne.

Afgået formand afviste anklager

Under tilsynsbesøget den 15. november 2021 blev Randi Smirtsdorf forelagt kritikpunkterne fra de ansatte.

Den nu tidligere afdelingsformand kunne ikke genkende følgende beskrivelser:

- At ansatte blev råbt ad.

- At ansatte blev udsat for intimiderende adfærd

- At ansatte blev ignoreret

- At der næsten dagligt var ansatte, der gik grædende hjem.

- Hun erkendte, at 3F Aarhus Rymarken ikke umiddelbart har haft fokus på krænkende handlinger, og ej heller har skriftlige politikker skrevet ned om krænkelser og mobning.

LÆS OGSÅ: Eksperter om arbejdsmiljøproblemer i 3F: Sagen risikerer at overskygge menneskelige hensyn

3F Aarhus Rymarken har valgt at klage over Arbejdstilsynets påbud, da man mener, at tilsynets begrundelse for påbuddet er forkert.

Arbejdstilsynet kritiserer 3F Aarhus Rymarken for, at der er gået for lang tid med at få sat nogle af forebyggelsestiltagene sat i gang. Den udlægning er den nye ledelse i 3F-afdelingen ikke enig i, og derfor har man påklaget afgørelsen.

Får 3F Aarhus Rymarken ikke medhold i klagen, skal afdelingen efterkomme påbuddet inden den 8. maj 2023.

GDPR