Ekspert: Hvis vi skal problemet med stress til livs, må vi fokusere mere på det bæredygtige arbejde

Christine_Ipsen_lektor_DTU_Management_1920px
Christine Ipsen, lektor DTU Management, pressefoto
Dette er et debatindlæg. Det er udtryk for skribentens holdning. Du er velkommen til at deltage i debatten - send dit indlæg til [email protected].

TRIVSEL, FOREBYGGELSE OG HVORDAN vi sikrer et sundt arbejde er fortsat en udfordring. Omkostningerne for samfundet, virksomheder og den enkelte person er også kendt og erkendt. Derfor efterspørger fagprofessionelle, organisationer og fagforbund fortsat nye løsninger.

Temadebat: Stressepidemi på det danske arbejdsmarked

Antallet af stressramte danskere er vokset de seneste årtier. På tværs af alder, køn og uddannelse er der sket en stigning i andelen af danskere, der har en høj score på stress-skalaen. Det viser den nyligt offentliggjorte Nationale Sundhedsprofil 2021. Hvordan får vi for alvor knækket stresskurven på det danske arbejdsmarked? Og hvad kan man gøre ude på den enkelte arbejdsplads for at forebygge stress?

Det har A4 Arbejdsmiljø spurgt en række aktører og eksperter om.

Deltagere i debatserien:

Signe Tønnesen, chefkonsulent Lederne
Lisbeth Lintz, formand for Akademikerne
Mads Samsing, næstformand i HK
Christian Juhl, arbejdsmiljøordfører Enhedslisten
Anni Pilgaard, næstformand i Dansk Sygeplejeråd
Christina Sode Haslund, arbejdsmiljøchef i DA
Maria Melchiorsen, forbundssekretær FOA
Christine Ipsen, lektor på DTU Management
Benny Andersen, formand Socialpædagogerne

For med mere end 20 års erfaringer med forebyggelse og et fortsat uløst problem, så er der brug for at gå nye veje. Vi må erkende, at det, vi har gjort indtil videre, ikke giver os svar og løsninger, der virker på lang sigt og sikrer et bæredygtigt arbejde. Bæredygtighed er ellers vor tids kernefokus. Ikke mindst udtrykt i FN's bæredygtighedsmål.

LÆS OGSÅ: EU-rapport: God trivsel på jobbet forebygger fysisk nedslidning

Men hvor virksomheder og forskningen løbende udvikler avanceret viden til nye bæredygtige løsninger, der sikrer et bedre klima og økonomisk vækst, så får det bæredygtige arbejde mindre opmærksomhed.

RISIKOEN ER, at problemer med stress og dårlig trivsel forbliver uløst og i værste fald gentager sig. FN har derfor udviklet de indre mål – Inner Development Goals. De sætter fokus på de evner og kompetencer, der er nødvendige for, at vi når de 17 verdensmål.

Hvis vi undlader at understøtte både trivsel og performance samtidigt, så har det betydelige omkostninger for de menneskelige og økonomiske ressourcer og produktivitet
Christine Ipsen, lektor DTU Management

Der er nu uden tvivl et kraftigere fokus på trivsel og forebyggelse. Men spørgsmålet er, om løsningen – fortsat – ligger hos den enkelte i form af evner og kompetencer. Eller om løsningen ligger i arbejdet – det bæredygtige arbejde.

Det er velkendt, at trivsel og performance (effektivitet og produktivitet) er tæt forbundne, men også at de to områder typisk bliver håndteret uafhængigt af hinanden. Så hvis vi undlader at understøtte både trivsel og performance samtidigt, så har det betydelige omkostninger for de menneskelige og økonomiske ressourcer og produktivitet. Vi går glip af muligheder for at udvikle nye forståelser og praktiske værktøjer og for at levere langtidsholdbare og bæredygtige løsninger til at løse både trivsel og mål. Det er uholdbart og ikke bæredygtigt.

LÆS OGSÅ: Efter corona og konflikt: Regioner sætter millioner af til bedre trivsel

MEN TRIVSEL OG PERFORMANCE hænger sammen og skal derfor også håndteres samlet. Det skaber grundlaget for bæredygtigt arbejde. Vi skal derfor forstå forebyggelse på en ny måde, hvor forebyggelse retter sig mod arbejdet, hvad der begejstrer og belaster og hvordan arbejdet bliver ledet og forebygger, frem for at sætte fokus på individet, robusthed og kompetencer. Det er vigtigt, men kan ikke stå alene.

Håndtering og forebyggelse af trivsel en integreret del af den daglige ledelse og opgaveforebyggelse – ikke som et add-on, men som hinandens forudsætninger
Christine Ipsen, lektor DTU Management

Det handler ikke kun om samtaler, søvn og vaner og ”Inner Goals”. Der er brug for at forebygge trivsel gennem arbejdet og have et samlet fokus på trivsel og performance, når virksomheder introducerer strategier, nye arbejdsprocesser, teknologier osv. Ikke mindst, når flertallet forventer øget fleksibilitet i arbejdet og mulighed for at arbejde hjemmefra og arbejdspladser introducerer hybrid-arbejde.

LÆS OGSÅ: A4 Arbejdsmiljø lægger på: Fokus på bæredygtig arbejdsmiljøledelse og sygefravær

Det kræver bæredygtig ledelse. Lidt firkantet sagt, så er det ikke kun HR eller arbejdsmiljøafdelingen, der tager sig af forebyggelse, og virksomhedens afdelinger, der tager sig af opgaverne, planer osv. Derimod er håndtering og forebyggelse af trivsel en integreret del af den daglige ledelse og opgaveforebyggelse – ikke som et add-on, men som hinandens forudsætninger.

I PRAKSIS handler det om, at man overvejer:

  • Er der fælles viden om sammenhæng mellem trivsel og performance på arbejdspladsen?
  • Hvordan håndteres trivsel og performance - samlet eller adskilt?
  • Er forebyggelse rettet mod arbejdet? Eller er vi optaget af at sikre den enkeltes robusthed for at sikre trivsel? Eller reagerer vi, når der er et problem?
  • Hvad anerkender vi? Når performance mål nås? Og/eller gode trivselsmål? Hvad begejstrer og belaster i arbejdet?

Derved får vi skabt et bæredygtigt arbejde, der understøtter både trivsel og arbejdspladsens mål. Både på kort og lang sigt.

Deltag i debatten - send dit indlæg på maks. 600 ord til [email protected].
GDPR