Efter sosu-assistents død: Hospital forsøger at udviske Arbejdstilsynets afgørelse

20200302-123339-L-1920x1374we
arkivfoto. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix
TEMA: Corona i Danmark
Bispebjerg Hospital har fået to strakspåbud efter, at en sosu-assistent i april døde med coronavirus. Afgørelsen har skabt stor frustration i hospitalsledelsen, der nu forsøger at omgøre den.

Bispebjerg Hospital har ikke haft styr på coronasikkerheden på lungeafsnittet L13, hvor patienter med covid-19 har været indlagt.

Det kostede den 26. maj to strakspåbud fra Arbejdstilsynet. Hospitalets ledelse er lodret uenig i afgørelsen og forsøger nu at omgøre den.

Det fremgår af dokumenter fra Arbejdstilsynet, som A4 Arbejdsmiljø har fået aktindsigt i.

- Den aktuelle klagesag handler om, hvorvidt hospitalet på tidspunktet for Arbejdstilsynets besøg den 26. maj havde truffet effektive foranstaltninger for at beskytte de ansatte på afsnit L13 mod risikoen for smitte med ny coronavirus, og om der ledelsesmæssigt blev ført effektivt tilsyn hermed. Vi mener at vi den 26. maj havde tilsikret disse forhold – og derfor har vi påklaget sagen, skriver hospitalsdirektør Anne Jastrup i et skriftlig kommentar til A4 Arbejdsmiljø og slår fast:

- Vi fulgte de retningslinjer, som var gældende på det tidspunkt- og selvom de siden er blevet justeret mange gange, så var det nu engang de gældende retningslinjer på det tidspunkt.

LÆS OGSÅ: Erhvervspsykolog opfordrer til opgør mod skyld og skam: Alle har et ansvar for stress

Bispebjerg Hospital fik de to strakspåbud i kølvandet på en 36-årig sosu-assistents død. Sosu-assistenten arbejdede på L13, hvor han plejede patienterne. Den 8. april fik han konstateret covid-19 og blev efterfølgende indlagt. Han døde den 14. april efter intensiv behandling på Rigshospitalet.

Afgørelse: Overholder ikke afstandskrav

Det ene strakspåbud, som Bispebjerg Hospital har fået, handler om, at man ikke har truffet de nødvendige foranstaltninger for at beskytte de ansatte på Lungemedicinsk afdeling, afsnit L13, mod risikoen for coronasmitte.

Det andet går på, at der ikke har været ført tilstrækkelig tilsyn på afdelingen med, at sundhedsmyndighedernes retningslinjer har været overholdt.

Hele 60 procent - 16 ud 26 ansatte - på afsnittet L13 har været smittet med covid-19, fremgår det af Arbejdstilsynets dokumenter.

Ifølge Trine Mogensen, professor fra Institut for Biomedicin ved Aarhus Universitet, lyder 60 procent af mange.

- Det lyder som et højt tal. Men om de er blevet smittet der eller i en anden sammenhæng, det er meget svært at sige. Men det er selvfølgelig sandsynligt, siger hun til A4 Arbejdsmiljø.

Virolog og professor Allan Randrup Thomsen fra Københavns Universitet siger til DR Nyheder, at tallet er for højt.

- Nok er der en risiko ved at passe patienter med en så smitsom sygdom, men det er altså for højt. Der må være noget i sikkerhedsproceduren, der har svigtet, siger Allan Randrup Thomsen.

FOA: Katastrofalt

I afgørelserne får Bispebjerg Hospital kritik for, at ansatte færdes uden værnemidler på gangene udenfor isolationsstuerne, hvor mange faggrupper færdes. Det hænder, at personalet ”snitter” hinanden på gangene, skriver Arbejdstilsynet.

De ansatte på afsnittet L13 holder heller ikke den nødvendige afstand til hinanden. Det kommer til udtryk, når læger og sygeplejersker står tæt sammen og kigger på røntgenbilleder på en skærm.

"Det er Arbejdstilsynets vurdering, at arbejdet på Lungemedicinsk afsnit på Bispebjerg Hospital ikke er planlagt og tilrettelagt, så det kan udføres sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, fordi der ikke er truffet effektive foranstaltninger for at beskytte de ansatte mod risikoen for smitte med ny coronavirus," lyder Arbejdstilsynets begrundelse for strakspåbuddene.

FOA's forbundssekretær, Jens Nielsen, mener, at Bispebjerg Hospital har nedprioriteret arbejdsmiljødelen, når de har implementeret sundhedsmyndighedernes retningslinjer. 

- Det er katastrofalt, at så mange har været smittet med corona. Efter FOA’s opfattelse, har der ikke været et arbejdsmiljøfokus, når man har implementeret Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Det er helt grotesk, at påbuddet indebærer, at der ikke har været ledelsesmæssige opfølgninger på instrukserne på afsnittet. Der er ikke blevet taget hånd om de fysiske og psykiske rammer, og det må vi lære af, siger Jens Nielsen.

Telefonnotat afslører frustration

Foruden afgørelserne fra Arbejdstilsynet har A4 Arbejdsmiljø fået aktindsigt i korrespondancer mellem hospitalsledelsen og Arbejdstilsynet efter sosu-assistentens død.

I et telefonnotat fra den 20. maj udtrykker HR- og arbejdsmiljøchef på Bispebjerg Hospital, Lars Cramer, frustration over de to strakspåbud, som var på vej til hospitalet.

LÆS OGSÅ: 36-årig sosu-assistent døde med corona: Fagforbund kræver erstatning

I det hele taget har det tragiske dødsfald berørt Bispebjerg Hospital dybt, forklarer direktør Anne Jastrup.

- Det tragiske dødsfald i april berørte naturligvis afdelingen og hele hospitalet dybt. Lungemedicinsk afdeling har, i lighed med andre afdelinger på hospitalet og på andre hospitaler, i de forgangne måneder under covid-19 epidemien været ramt af, at mange medarbejdere har været smittet med sygdommen.

- Covid-19 er en sygdom, der hos nogle patienter kan udvikle sig alvorligt, og derfor har både ledelse og medarbejdere naturligvis været bekymrede i den forbindelse. Vi har fra hospitalets side taget denne bekymring meget alvorligt og søgt at tage hånd om den bedst muligt, fortæller hun til A4 Arbejdsmiljø.

GDPR