Yderst sjælden afgørelse: Tømrere får erstatning efter asbestskandale

IMG_1498
Tømrersjakket i samtale med beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) i forbindelse med samråd i forrige uge. Laurits Lillelund står yderst til venstre. Foto: A4 Medier
Fire tømrere modtager hver 25.000 kroner i godtgørelse fra deres arbejdsgiver, der har udsat dem for asbesteksponering.

Snedkerfirmaet Arne Pedersen A/S skal betale fire tømrersvende hver især en godtgørelse på 25.000 kroner.

Det sker, efter en byggeleder i august udsatte dem for livsfarlige asbestfibre på en byggeplads i København.

Tømrersjakkets tillidsmand, Laurits Lillelund, er tilfreds med, at der bliver statueret et eksempel.

- Det er vigtigt, at der bliver sendt et signal om, at det har konsekvenser at fuske med asbest. Jeg er glad for erstatningen, men omvendt er det ikke et særligt højt på beløb, når man tænker på, hvad vi er blevet udsat for.

- Vi skal de næste 40 år leve med den usikkerhed, at vi kan få lungehindekræft. I den sammenhæng er 25.000 kroner et meget lille beløb, siger Laurits Lillelund til A4 Arbejdsmiljø.

Efterforskes af politiet

Tømrersjakkets tidligere byggeleder har til A4 Arbejdsmiljø erkendt, at han i august fuskede med en asbestprøve i forbindelse med et byggeri i Øster Søgade og Bartholinsgade i København.

LÆS OGSÅ: Byggeleder: Oplevede pres, da jeg fuskede med asbest-prøve

I over en uge holdt han en positiv asbestprøve hemmelig for sjakket, og da Laurits Lillelund og kollegerne forlangte at se prøvesvaret, havde byggelederen overstreget det positive svar og i stedet skrevet, at prøven var negativ.

Arne Pedersen A/S fyrede siden byggelederen, der også er anmeldt til politiet, som nu skal efterforske sagen.

Også brud på ledelselsesretten

Det er yderst sjældent, at arbejdsmiljøsager fører til godtgørelser for tort. Det forklarer Jonas Andersen, faglig sekretær i fagforbundet 3F's byggegruppe.

- Der er meget langt imellem, at arbejdsgivere betaler tortgodtgørelse for brud på erstatningsansvarsloven, fordi der er blevet set stort på de ansattes liv og helbred, siger den faglige sekretær til Fagbladet 3F.

Erstatningsansvarsloven § 26

Arne Pedersen A/S skal betale de fire tømrere godtgørelse for tort. Det skal firmaet, fordi den tidligere byggeleder vidste, at der var asbest på byggepladsen, da tømrerne påbegyndte arbejdet. Dermed har firmaet udsat tømrerne for en krænkelse ift. deres frihed, ære og helbred.

§ 26
Den, der er ansvarlig for en retsstridig krænkelse af en andens frihed, fred, ære eller person, skal betale den forurettede godtgørelse for tort.
Stk. 2. 
Ved fastsættelsen af godtgørelsen kan det tillægges vægt, at krænkelsen er begået ved en forbrydelse, der har indebåret en overtrædelse af bestemmelser i straffelovens kapitel 23 eller 24, herunder at krænkelsen er begået over for en person under 18 år.
Stk. 3. 
Selv om der ikke er lidt tort, skal den, der er ansvarlig for en retsstridig krænkelse af en anden, dog betale den forurettede en godtgørelse, såfremt krænkelsen er begået ved en forbrydelse, der har indebåret et særlig groft angreb mod en andens person eller frihed.
Stk. 4. 
§ 18, 1. pkt., finder tilsvarende anvendelse på godtgørelse efter stk. 1-3 og på godtgørelse efter § 26 a.

Kilde: Erstatningsansvarsloven

I september måtte Arne Pedersen A/S betale 110.000 kroner til tømrernes fagforening for brud på ledelsesretten i hovedaftalen. Nu skal de altså betale i alt 100.000 kroner oveni for godtgørelse for tort.

Laurits Lillelund fortæller, at de 110.000 kroner, som fagforeningen modtog, skal bruges på at asbestsikre byggepladser.

- Pengene skal blandt andet gå til, at der kan blive taget asbestprøver på byggepladser, hvor vi som medarbejdere er usikre. Vi er yderst tilfredse med, at pengene bruges på det, siger tillidsmanden.

Flere tiltag på vej

Arne Pedersen A/S har i kølvandet på asbestsagen indført flere tiltag, der skal sikre, at den ikke gentager sig i fremtiden.
Blandt andet indfører firmaet i den nærmeste fremtid en whistleblower-ordning, hvor medarbejdere anonymt kan indberette mistænkelig forhold på byggepladserne.

LÆS OGSÅ: Byggeleder fyret og politianmeldt for asbest-fusk: Nu har han fået nyt job

Derudover indfører firmaet et nyt tiltag, der betyder, at ansatte altid kan bestille en ekstra miljøprøve, hvis de ønsker det. Samtidig skal alle prøvesvar sendes til flere i byggeorganisationen og ikke kun til den enkelte byggeleder.

Ledelsen i Arne Pedersen A/S har ikke ønsket at kommentere sagen yderligere. 

GDPR