Ny asbest-afgørelse kaldes "en katastrofe": - Med den fortolkning vil der aldrig kunne rejses sager

image00003
Det retslige efterspil i en asbestsag er slut. Fagforbundet Blik og Rørs formand, Henrik W. Petersen, kalder anklagemyndigheds og politiets sagsbehandling for "en katastrofe". Foto: Pressefoto/Blik og Rør
Anklagemyndighed i Nordsjællands Politi dropper endegyldigt sag om asbest fra Espergærde, efter forældelsesfrist er overskredet. Afgørelsen beror på en vurdering fra Arbejdstilsynet, der kritiseres af en af landets førende arbejdsskade-advokater.

Artiklen er den 10. december 2021 blevet opdateret med en skriftlig kommentar fra Arbejdstilsynet.

--

Nu er det endegyldigt slut.

Boligselskabet Nordkysten og håndværkerfirmaet Poul Sejr Nielsen A/S kan ikke straffes for, at VVS-montører tilbage i 2016 blev udsat for asbest på en byggeplads i Espergærde.

Det konkluderer anklagemyndigheden i Nordsjællands Politi i ny afgørelse i en sag, der blev rejst af fagforbundet Blik og Rør.

Ingen dør af asbest efter to år

Årsagen er, at sagen er forældet i forhold til asbestbekendtgørelsen. I fjor blev sagen forældet efter arbejdsmiljøloven, der har en forældelsesfrist på to år.

LÆS OGSÅ: Desperate VVS'ere: Politiet skider på os i asbestsag

Dermed slutter det retslige efterspil i sagen, der har varet i fem år, til stor frustration for fagforbundet, der tolker afgørelsen som et dødsstød for alle fremtidige forsøg på at føre asbestsager ved domstolene.

 - Man har meget lidt forstand på asbest, hvis man tror, at en forældelsesfrist på 2-5 år er nok. For mig bekendt får ingen alvorlige sygdomme eller er døde af asbest efter to år. Heller ikke efter fem år. Det tager meget længere tid, inden asbestrelaterede sygdomme bryder ud. Med en sådan fortolkning af loven, vil der aldrig kunne rejses sager om overtrædelser af asbestbekendtgørelsen, siger Henrik W. Petersen, formand for Blik og Rør, til A4 Arbejdsmiljø.

Men det ændrer ikke på den juridiske realitet, at fristen er overskredet, understreger anklagemyndigheden.

”Det er anklagemyndighedens opfattelse, at det pågældende forhold er forældet. Det betyder, at der ikke bliver rejst nogen straffesag mod Boligselskabet Nordkysten og Poul Sejr Nielsen A/S,” skriver Rikke Hald, senioranklager hos Nordsjællands Politi, i afgørelsen.

Arbejdede uden beskyttelse

Sagen tog sin begyndelse, da fire VVS-montører fra Poul Sejr Nielsen A/S i 2016 blev sendt ned i en kælder i boligområdet Tipperupparken i Espergærde.

Det blev de på trods af, at der ved flere lejligheder var blevet konstateret asbest i nogle rørbøjninger i kælderen. Håndværkerne nåede at arbejde på byggepladsen i halvandet år uden at være iført beskyttelsesdragter og åndedrætsværn.

I bedste fald vidner det om, at politimyndighederne ikke ved, hvordan de skal forholde sig til asbestsager. I værste fald kunne man få den tanke, at de bevidst har ladet sagen blive forældet
Henrik W. Petersen, formand, Blik og Rør

Arbejdstilsynet har i perioden givet Boligselskabet Nordkysten og Poul Sejr Nielsen A/S flere afgørelser om brud på arbejdsmiljøreglerne om asbest. Alligevel undgår bygherren og arbejdsgiveren at blive straffet ved domstolene. 

Udsættes man først for asbestfibre - blot i små mængder - kan det føre til lungehindekræft og andre alvorlige asbestrelaterede sygdomme, der i sidste ende kan være dødelige. Sygdomme indtræffer typisk først flere årtier efter eksponeringstidspunktet.

Fagforbund: En katastrofe

Ifølge Blik og Rør er afgørelsen ”en katastrofe”, og forbundet har klaget til Statsadvokaten i København, der fastholder den.

- Jeg synes, det er svært uforståeligt, at man to gange kan løbe ind i en forældelsesfrist, der bliver overskredet.

- I bedste fald vidner det om, at politimyndighederne ikke ved, hvordan de skal forholde sig til asbestsager. I værste fald kunne man få den tanke, at de bevidst har ladet sagen blive forældet. Netop fordi, man ikke ved, hvordan man skal forholde sig til sager om asbest, siger Henrik W. Petersen, formand for Blik og Rør, til A4 Arbejdsmiljø.

Advokat køber ikke tilsynets vurdering

Anklagemyndighedens beslutning om at droppe sagen endegyldigt beror på en juridisk vurdering fra Arbejdstilsynet fra juli i år.

Under normale omstændigheder har overtrædelser af asbestbekendtgørelsen en forældelsesfrist på fem år. Men da VVS-montørerne endnu ikke har oplevet alvorlig personskade eller er døde efter at have arbejdet med asbest, trumfer arbejdsmiljølovens forældelsesfrist på to år asbestbekendtgørelsens.

Arbejdstilsynet argumenter er noget vås. Det giver ingen mening, at de særlige regler om asbest bliver trumfet af nogle generelle regler i arbejdsmiljøloven i forhold til forældelsesfrister
Mads Pramming, advokat med ekspertise i arbejdsskadesager

Det er den vurdering, Arbejdstilsynet er kommet frem til, og som anklagemyndigheden læner sig op ad. Men vurderingen holder ikke vand rent juridisk, mener Mads Pramming, der er advokat med ekspertise i arbejdsskadesager.

- Arbejdstilsynets argumenter er noget vås. Det giver ingen mening, at de særlige regler om asbest bliver trumfet af nogle generelle regler i arbejdsmiljøloven i forhold til forældelsesfrister, forklarer Mads Pramming til A4 Arbejdsmiljø.

LÆS OGSÅ: Nye tal: Flere er bekymrede for asbest på jobbet

Advokaten undrer sig også over, hvorfor anklagemyndigheden i Nordsjællands Politi ikke vil rejse en straffesag.

- Domstolene burde tage stilling til sagen, og ikke Arbejdstilsynet. Jeg forstår ikke, hvorfor politiet uden videre lægger tilsynets svar til grund, når det er så tyndbenet rent juridisk, understreger Mads Pramming.     

- Ingen dør af asbest efter to år

Ifølge Blik og Rør er det altså højst mærkværdigt at have så korte forældelsesfrister i asbestsager, når folk først efter tidligst 20-30 år bliver syge af at have arbejdet uforsvarligt med asbest.

Også Blik og Rørs advokat i sagen, Christian Bentz fra advokathuset Lind, undrer sig over vurderingen fra Arbejdstilsynet.

 - Hvis de skærpede straffe i asbestbekendtgørelsen skal fortolkes sådan, at de kun kan anvendes, når de ansatte er blevet syge eller døde inden for et par år efter eksponeringen, er de fuldstændig uden værdi.

- Der er ingen, der bliver syge eller dør af asbest inden for en tidsfrist på fem år. Det gælder i hvert fald i forhold til de alvorligste og livstruende sygdomme som eksempelvis lungehindekræft, siger Christian Bentz.

Arbejdstilsynet: Derfor forældes asbestregler

A4 Arbejdsmiljø har spurgt Arbejdstilsynet, hvorfor de allerede nu kan sige, at VVS-møntorerne ikke vil blive alvorligt syge. 

Til det har kontorchef i Arbejdstilsynet, Sofie Bisbjerg, givet denne skriftlige kommentar:

"Den almindelige forældelsesfrist for straf for overtrædelser af arbejdsmiljøloven er to år. Det fremgår af straffeloven og arbejdsmiljøloven", skriver hun og uddyber:

"Sager kan efter gældende regler blive omfattet af den forlængede forældelsesfrist på fem år, hvis det kan konstateres, at der er sket en ulykke med alvorlig personskade eller døden til følge. Det er der typisk ikke i sager, hvor der konstateres overtrædelser af asbestreglerne, og derfor forældes de som udgangspunkt efter to år".

Vi har forsøgt at få en kommentar fra senioranklager Rikke Hald fra anklagemyndigheden i Nordsjællands Politi, men hun er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.

Vil presse Christiansborg

Selv om Blik og Rør og VVS-montørerne er sat skatmat juridisk set, slutter sagen ikke her. Fagforbundet vil nu presse politikerne på Christiansborg til at ændre loven om forældelsesfrister i asbestsager.

- Vi har nogle politikere, der bliver nødt til at gå ind og kigge på lovgivningen. Hvis sager ikke kan rejses efter asbestbekendtgørelsen, er det jo helt galt, siger Henrik W. Petersen.

Fagforbundet har tidligere klaget til Justitsministeriet over Nordsjællands Politis behandling af sagen. Men klagen blev afvist af ministeriet.

"Justitsministeriet kan oplyse, at ministeriet af principielle årsager ikke udtaler sig om konkrete sager, der er eller har været under behandling ved politiet, anklagemyndigheden eller domstolene", skrev ministeriets embedsmænd i et svar fra den 8. juli 2021.

GDPR