Afrikaner i vild flugt fra myndigheder: 'De var omrejsende skrot-forhandlere'

BeFunky-collage__73_
Tre afrikanere var indlogeret i en bolig ved siden Haslev Autoophug. Der er syv sovepladser på få kvadratmeter. Foto: Privat
Hverken Arbejdstilsynet eller Faxe Kommune bad virksomhedsejer om at vise dokumentation for, at afrikanske indlogerede ikke arbejdede for ham, da de førte tilsyn efter ny coronalov. Myndighederne købte forklaringen om, at de var brugtvognsforhandlere og skulle fragte reservedele til Afrika.

En afrikaner tog flugten ud af vinduet, mens to andre, en nigeriansk og en ghanesisk statsborger, stod forvirrede tilbage.

Det syn mødte Arbejdstilsynet og politiet, da de den 2. marts 2021 førte tilsyn med Haslev Autoophug på Sydsjælland.

Her var afrikanerne indkvarteret, og myndighederne var der for at tjekke, om boligen ved siden af autoophugget levede op til en ny coronalov om smitteforebyggelse i boliger, som arbejdsgivere stiller til rådighed for udenlandsk arbejdskraft.

LÆS OGSÅ: Lod 15 rumænere bo ulovligt i nedlagt bordel under slum-forhold: Kommune magtesløs

Men ifølge autoophugger Jihad Khalil arbejdede afrikanerne, der havde opholds- og arbejdstilladelse fra Italien og Spanien, ikke for ham.

De var blot hans kunder og brugte lokalerne til overnatning, inden de skulle sejle reservedele fra biler til Afrika i en container.

Det var i hvert fald den forklaring, Jihad Khalil gav til Arbejdstilsynet og politiet, og den tog myndighederne for gode varer.

Det viser dokumenter fra Arbejdstilsynet og Faxe Kommune, som A4 Arbejdsmiljø har fået aktindsigt i.

- De skulle købe reservedele hos mig, og så skulle det sendes til Afrika, forklarer Jihad Khalil, da A4 Arbejdsmiljø ringer ham op.

- Det skifter, hvem jeg har boende, men det er kun kunder. Det er ikke altid de samme folk, der bor hos mig. Men jeg vil gerne understrege, at det kun er kunder, uddyber autoophuggeren.  

Arbejdstilsynet oplyser til A4 Arbejdsmiljø, at Jihad Khalil og de afrikanske statsborgere var enige om, at der ikke var et ansættelsesforhold imellem dem.

Arbejdstilsynet bekræfter ligeledes, at de ikke krævede at se dokumentation for denne udlægning. Ligesom tilsynet heller ikke bad om at se papirer på, at de var i ansættelsesforhold andre steder.

faxe2
Billedet er fra sovegemakkerne ved Haslev Autoophug. Foto: Privat

Minister: Kommuner skal rykke hurtigt

Arbejdstilsynet skal ifølge den nye lov underrette bopælskommunen, hvis tilsynet vurderer, at regler kan være brudt på kommunalt myndighedsområde. Kommunerne skal nemlig sikre, at der i boligerne kan holdes afstand mellem beboerne, og at de sanitære forhold lever op til regler om forebyggelse af smitte med coronavirus.

Men først tre uger efter besøget, den 24. marts 2021, kontaktede tilsynet Faxe Kommune, der først den 13. april 2021 troppede op på Haslev Autoophugs adresse sammen med politiet.

Nej, de bad ikke om at se dokumentation. Men som sagt, så var de kun kunder hos mig
Jihad Khalil, ejer af Haslev Autoophug

Det på trods af, at indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad (S) i et brev til kommunerne i starten af februar indskærpede, at kommunerne skal handle hurtigt efter indberetninger fra Arbejdstilsynet.

I brevet skriver ministeren, at kommunerne ”i meget betydeligt omfang” kan fravige retssikkerhedslovens bestemmelser om, at de skal varsle arbejdsgivere om tilsynsbesøg senest 14 dage før et besøg. Venter man 14 dage med at føre tilsyn, kan formålet med tilsynet forspildes, udtrykker Kaare Dybvad i brevet. 

Jihad Khalil fortæller, at heller ikke kommunen bad ham om at at vise dokumentation for, at de indlogerede ikke arbejdede for ham. Ifølge den nye coronalov er det ellers noget, kommunen kan kræve af arbejdsgiver for at kunne udføre et tilfredsstillende tilsyn.

- Nej, de bad ikke om at se dokumentation. Men som sagt, så var de kun kunder hos mig, siger autoophuggeren til A4 Arbejdsmiljø.

I et tilsynsnotat fra den 14. april 2021 konstaterer Faxe Kommune, at ”boligen ikke er lejet ud til ansatte”, og at kommunen derfor ikke har mulighed for at håndhæve den nye coronalov.

faxe4
Boligfacaden ved Haslev Autoophug. Foto: Privat

Ny lov skaber forvirring

A4 Arbejdsmiljø har fået aktindsigt i mailkorrespondancer mellem forskellige forvaltninger i Faxe Kommune. Korrespondancerne giver indtryk af, at kommunen har været i vildrede over, hvilken forvaltning der har ansvar for at føre tilsyn efter den nye coronalov fra 1. februar 2021.

Den 6. april 2021 skriver den juridiske forvaltning til byggesagsforvaltningen, at det endnu ikke er afklaret, hvor ansvaret skal placeres.

Juristen skriver til sidst i mailen, at ”mailen under alle omstændigheder skal sendes derhen, hvor chefforum og direktionen har besluttet, at opgaven ligger, så den kan blive journaliseret, og der eventuelt kan laves et notat om, hvorfor vi ikke mener, vi har pligt til at føre tilsyn her”.

Kommune: Ingen mulighed for at håndhæve loven

Faxe Kommune afviser at stille op til et interview. A4 Arbejdsmiljø ville have spurgt kommunen om følgende:

Hvorfor krævede I ikke at se dokumentation for, at de afrikanske statsborgere ikke var ansat hos Jihad Khalil?

I får indberetningen fra Arbejdstilsynet den 24. marts 2021, men først den 13. april 2021 fører I kommunalt tilsyn på adressen. Hvorfor skulle der gå så lang tid, når Indenrigs- og Boligministeriet anbefaler, at kommunerne skal rykke hurtigt?

I stedet har kommunaldirektør i Faxe Kommune, Carsten Riis, sendt dette skriftlige svar:

"I den konkrete sag blev det efter henvendelsen fra Arbejdstilsynet afklaret, at der er tale om en beboelsesejendom, og ud fra ejers oplysninger er boligen ikke lejet ud til ansatte. Derfor ser Faxe Kommune ingen mulighed for håndhævelse af Covid-19 lovgivningen".

"I henvendelsen fra Arbejdstilsynet til Faxe Kommune om den pågældende adresse er der i øvrigt ikke henvist til den omtalte Covid-19 lovgivning," oplyser Carsten Riis.

Faxe1Foto: Privat

Coronalov løfter sløret for kummerlige forhold

A4 Arbejdsmiljø stiller i den kommende tid skarpt på loven om forebyggelse af smitte med covid-19, når arbejdsgivere stiller bolig til rådighed for ansatte, der trådte i kraft 1. februar 2021.

Corona-loven har lettet låget for, hvordan visse udenlandske arbejdstagere bliver behandlet på det danske arbejdsmarked. Tidligere har det været yderst svært for landets kommuner at få adgang til de private boliger, som arbejdsgivere stiller til rådighed for udenlandske arbejdstagerne, mens de arbejder i Danmark.

Med den nye lov har kommunerne nu pligt til at føre tilsyn med private boliger, hvis Arbejdstilsynet advarer kommunerne om, at boligerne ikke lever op til kravene om smitteforebyggelse i den nye lov.