Arbejdsmiljøchef i Femern: Sådan vil hun skabe et sikkerhedsarbejde i topklasse

Sk__rmbillede_2020-09-10_kl._21.05.08
- Det handler om at skabe en sikkerhedskultur, der gennemsyrer hele projektet, siger Elisa Christina Rosenbohm. Foto: Pressefoto/Femern A/S
Den kommende Femern-tunnel til Tyskland er det største byggeri i Danmark i det nye årtusinde. A4 Arbejdsmiljø har talt med den øverst arbejdsmiljøansvarlige om, hvordan sikkerhedsarbejdet bliver grebet an.

- Det er mega stort, og derfor går vi til opgaven med fokus og den nødvendige ydmyghed.

Sådan lyder det fra Elisa Christina Rosenbohm, der er vicedirektør og øverst arbejdsmiljøansvarlig i Femern A/S, som er bygherre på et af Danmarks absolut største infrastrukturprojekter i nyere tid: Femern-tunnellen.

Når den 18 km lange tunnel under Femern Bælt efter planen står færdig i 2029, vil den forbinde den østlige del af Danmark med Tyskland. Fra Rødbyhavn til Puttgarten.

LÆS OGSÅ: Ekspert: Arbejdstilsynets nye rolle kan ende som benspænd

Byggeriet er et projekt i den helt store skala. Ikke bare målt i milliardudgifter, men også i forhold til at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø for de tusindvis af ansatte (50.000 årsværk), der skal arbejde på projektet.

Selvom byggeriet efter planen først for alvor går i gang i januar 2021, har koordinerings- og sikkerhedsarbejdet været i gang længe, fortæller Elisa Christina Rosenbohm.

- Når så mange aktører er involveret i byggeriet, er det vigtigt, at det er godt organiseret fra starten. Vi har tænkt sikkerhed ind i kontrakterne med entreprenørerne, hvor de kommer med hver deres arbejdsmiljøkoncept, som vi som bygherre reviewer og derefter fører tilsyn med, at Femerns krav følges i praksis, forklarer hun.

Stiller krav til sikkerhed i udbudsmateriale

De første forberedelser er allerede i fuld gang. Lige nu er omkring 60-80 ansatte fra FBC (Fehmarn Belt Contractors), der består af to hollandske konsortier, i gang med at anlægge en arbejdshavn i Rødbyhavn og forberedende gravearbejde til søs. 


Illustration af arbejdshavn, der er under opførelse. Foto: Femern A/S

Fra årsskiftet begynder konsortiet Femern Link Contractors (FLC) med at bygge en tunnelelement-fabrik ved havnen. 89 tunnelelementer skal bygges, bugseres ud på havet og sænkes ned i en udgravet rende på havbunden, hvor de vil blive samlet.

LÆS OGSÅ: Se kort: Her er status på kontrol med store anlægsbyggerier i Danmark

Konsortierne har hyret en række entreprenører og underentreprenører til at udføre arbejdet.

- Entreprenørerne er forskellige, og de kommer med hvert deres koncept for sikkerhedsarbejdet. De, der er i gang med arbejdshavnen, har nogle andre arbejdsopgaver end de, der skal bygge tunnelelement-fabrikken. Men de skal alle have den samme høje standard i sikkerhedsarbejdet. Derfor har vi i Femern A/S lavet en overordnet health and safety-plan, hvor vi beskriver roller og ansvarsfordeling.

 - Vi har som bygherre selvfølgelig den koordinerende rolle, hvor vi sikrer, at entreprenørerne har deres koncepter for arbejdsmiljøet på plads, inden de går i gang. Det stiller vi krav til i udbudsmaterialet. Vi reviewer deres dokumenter og sikrer gennem kvalificeret tilsyn, at det arbejde, entreprenøren udfører, efterlever både loven og Femerns kontraktkrav. Det er en totalentreprise, vi har købt, forklarer Elisa Christina Rosenbohm.


Illustration af tunnelarbejdet på havbunden. Foto: Femern A/S

Tydelig ansvarsfordeling

Der venter Femern A/S og entreprenørerne et stort koordineringssamarbejde, når fabriksarbejdet går i gang. På det tidspunkt vil der være mange entreprenører på byggeområdet samtidig. Da bliver det alfa og omega at have en knivskarp sikkerhedsprocedure, så risikoen for ulykker minimeres.

Derfor har Elisa Christina Rosenbohm og kollegerne udviklet en tilsynsstrategi. Den indebærer blandt andet, at Femerns arbejdsmiljøeksperter fører tilsyn med entreprenørernes sikkerhedsrunderinger og deltager i sikkerhedsmøder.

Vi vil gøre os umage med at have så høj sikkerhed, som vi kan. Selvfølgelig kigger man på, hvad der er gået galt andre steder, og hvordan vi selv undgår lignende situationer. En af vores arbejdsmiljøkoordinatorer har besøgt aktører fra Storstrømsbroen
Elisa Christina Rosenbohm, vicedirektør og arbejdsmiljøchef, Femern A/S

Derudover vil de udføre såkaldte spottjeks for at sikre sig, at entreprenørerne lever op til deres paroler om et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

- Når vi går i gang med fabrikken og støbearbejdet, har vi helt klare planer for, hvem der har ansvaret for sikkerheden i hvert eneste område. På den måde bliver det meget tydeligt, hvilke entreprenører der har ansvaret de forskellige steder, forklarer hun.

Bygherren har netop ansat en arbejdsmiljøekspert, der kommer fra en stilling som tilsynsførende i Arbejdstilsynet. Elisa Christina Rosenbohm forventer, at Femern A/S kan drage nytte af hans kompetencer på tilsynsområdet.

Tæt samarbejde med Arbejdstilsynet

Uanset hvor meget man anstrenger sig på at undgå ulykker, kan det være svært at leve op til ambitionerne i store infrastrukturprojekter med mange aktører og høj kompleksitet. Det anerkender Elisa Christina Rosenbohm da også.

En aktindsigt fra Arbejdstilsynet viser, at der den 7. juli 2020 var udstedt 27 reaktioner i forbindelse med Femern-projektet efter 76 tilsynsbesøg fra Arbejdstilsynet af typen ’skærpet tilsyn med større infrastrukturprojekter og byggerier’.

Jeg håber, at de erfaringer vi gør os, kan bidrage til, at de næste store infrastrukturprojekter i Danmark også bliver succesfulde sikkerhedsmæssigt. Det gælder om at lære af hinandens erfaringer
Elisa Christina Rosenbohm, vicedirektør og arbejdsmiljøchef, Femern A/S

Udfordringerne ved Femern har dog ikke været i samme omfang som ved byggeriet af Storstrømsbroen, hvor Arbejdstilsynet 198 gange har været på skærpet tilsyn. Her har tilsynsbesøgene medført 127 reaktioner om overtrædelser af arbejdsmiljøloven.

- Vi vil gøre os umage med at have så høj sikkerhed, som vi kan. Selvfølgelig kigger man på, hvad der er gået galt andre steder, og hvordan vi selv undgår lignende situationer. Vores meget erfarne Project HSE Coordination Manager har besøgt bygherre fra Storstrømsbroen med henblik på vidensdeling, siger Elisa Christina Rosenbohm.

Arbejdstilsynet fører tilsyn med større infrastrukturprojekter. Hvordan ser I samarbejdet med Arbejdstilsynet?

- Vi har høje forventninger til samarbejdet med Arbejdstilsynet, og vi er allerede gået i gang. Vi har forskellige mødefora, hvor vi mødes med tilsynet. Der er blandt andet task force-møder, hvor Arbejdstilsynet, politiet og skattemyndigheder deltager, siger Elisa Christina Rosenbohm og uddyber:

- Møderne er for at sikre, at vi som bygherre sikrer, at de udenlandske entreprenører møder de danske myndigheder. Det er vigtigt, at de kender dansk lov og regler og sociale klausuler. Derudover deltager vi i lokale netværk på Lolland med fagbevægelsen, Arbejdstilsynet og andre lokale aktører.

Godt råd: Kom i gang tidligt

Femern A/S har sammen med andre bygherrer deltaget i en arbejdsgruppe, som før sommerferien kom med anbefalinger til arbejdsmiljøforbedringer i store offentlige byggerier.

En af anbefalingerne går på, at Arbejdstilsynet, allerede inden byggeriet går i gang, skal inddrages i sikkerhedsarbejdet.

I den politiske arbejdsmiljøaftale fra 2019 lægges der op til, at Arbejdstilsynet i højere grad end tidligere skal tilbyde dialog og vejledning til virksomheder i forbindelse med arbejdsmiljøarbejdet.

Et glimrende initiativ, mener Elisa Christina Rosenbohm.

- Vi tager imod alle vejledninger fra Arbejdstilsynet med kyshånd. Vi har allerede implementeret mange af anbefalingerne fra arbejdsgruppen. Vi har kigget på sikkerhedsarbejdet i designfasen af projektet. På mange områder er vi skridtet videre i processen, siger hun.

Hvornår vil sikkerhedsarbejdet i forbindelse med Femern-byggeriet være en succes?

- Det vil det være, hvis alle aktører tænker ’Target Zero’ (ambition om nul ulykker, red.) ind i det daglige arbejde, og har det på agendaen hele tiden. Det handler om at skabe en sikkerhedskultur, der gennemsyrer hele projektet. Gør vi det – og det er vi godt på vej til – er jeg sikker på, at vi får en meget sikker arbejdsplads.

Hvad betyder det for dig og Femern A/S, hvis projektet sikkerhedsmæssigt bliver en succes?

- For os i projektgruppen betyder det selvfølgelig, at vi kan være stolte af, at vi har bidraget til et sikkert arbejdsmiljø. Jeg håber, at de erfaringer vi gør os, kan bidrage til, at de næste store infrastrukturprojekter i Danmark også bliver succesfulde sikkerhedsmæssigt. Det gælder om at lære af hinandens erfaringer.

Har du gode råd til andre arbejdsmiljøchefer, der står med en store sikkerhedsopgaver?

- Kom i gang tidligt med planlægningen og med at forankre safety i ledelsen. Vi har et slogan, der hedder: "What gets attention, gets done”. Hvis der er konstant fokus på sikkerhed, skaber man en sikkerhedskultur gennem hele projektet.


Der foregår gravearbejde i vandet ud for arbejdshavn i Rødbyhavn. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Tidsplan for Femern-byggeriet

Femern-tunnelen bliver en 18 kilometer lang sænketunnel. Det bliver verdens længste sænketunnel for både biler og tog. Den ventes færdig i 2029.

Her følger en tidsplan:

1. januar 2021: Arbejdshavn ventes færdigbygget

1. januar 2021- ultimo 2022: Tunnelelement-fabrik opføres ved Rødbyhavn.

Primo 2023: Støbearbejdet går i gang. 89 tunnelelementer skal bygges, som skal bugseres ud på havet og sænkes ned i en udgravet rende på havbunden, hvor de vil blive samlet. Her ventes det, at arbejdsmiljøarbejdet skal stå sin prøve.

Medio 2029: Femern-tunnelen ventes færdig. Det vil tage ti minutter at køre fra Danmark til Tyskland i bil og syv minutter i tog.
Bilisterne kan køre 110 km/t i tunnelen. Elektriske tog kan køre gennem tunnelen med 200 km/t.

Femern-forbindelsen er brugerfinansieret. Indtægterne fra Femern-forbindelsen går til at tilbagebetale de lån, der har finansieret byggeriet. Det er samme model, der har finansieret Storebælt- og Øresundsforbindelsen.

GDPR