Han blev hyret til at rydde op i arbejdsmiljøet: Nu er usikkerheden om jobbene den største trussel

BeFunky-collage__10_
Arbejdsmiljøet lysner nu på FGU-skolerne i Haderslev og Tønder, men der er fortsat bump på vejen. Foto: Google Streetview/Asger Ladefoged/Ritzau Scanpix
FGU Sønderjylland har arbejdet for at efterleve en række påbud fra Arbejdstilsynet. Det lysner, men FGU-skolernes problemer stikker meget dybere, og det kalder på politiske løsninger, mener direktøren for skolerne.

I starten af 2021 blev Jesper Aaskov ansat som problemknuseren, der skulle rydde op i et yderst betændt arbejdsmiljø ved den forberedende grunduddannelse (FGU) i Sønderjylland.

Han overtog roret og direktørposten fra Bjarne Bonvang, der blev afsat af bestyrelsen, bl.a. fordi arbejdsmiljøet sejlede.

LÆS OGSÅ: Krænkelser, trusler og kaotisk hverdag på fynsk FGU-skole: "Arbejdet med elever er ikke forsvarligt"

Vold, trusler, en hård tone fra elever og følelsesmæssige belastninger i arbejdet var hverdag for de ansatte på FGU Sønderjylland, hvis afdelinger i Haderslev og Tønder i 2020 modtog fire påbud og ét strakspåbud fra Arbejdstilsynet om at rette op på de voldsomme trivselsproblemer.

Nu er situationen en anden. Omend lærerne fortsat oplever et hårdt sprogbrug fra elever, hvoraf nogle har psykiske diagnoser, er incestofre eller har domme for kriminalitet.

- Rigtig meget af det, der skete med arbejdsmiljøet i starten, kan også forklares ud fra det, jeg vil kalde en himmelråbende katastrofal opstart for FGU, siger Jesper Aaskov til A4 Arbejdsmiljø.

FGU-skoler (Forberedende Grunduddannelse)

Der findes 27 FGU-institutioner i hele Danmark, der omfatter 85 skole-afdelinger. De er målrettet unge under 25, som har svært ved at gennemføre en almindelig uddannelse, eller mangler det påkrævede karaktergennemsnit for at søge ind på en uddannelse.

Skolerne blev etableret på baggrund af en bred politisk aftale, og de slog dørene op i august 2019. Skolerne er resultatet af en sammenlægning af produktionsskoler, ungdomsuddannelser og erhvervsgrunduddannelser. Skolerne er statslige, selvejende institutioner, og kommunerne betaler 65 procent af udgifterne og staten 35 procent.

FGU-skolerne har gennem deres korte levetid oplevet elevnedgang på landsplan. Ifølge Børne- og Undervisningsministeriet var der knap 30 procent færre elever i august 2021 sammenlignet med august 2020.

Fortsat bump på vejen

Landets FGU-skoler blev etableret på kort tid i sensommeren 2019. De er tidligere produktionsskoler og har til opgave at gøre sårbare unge i alderen 16-24 år uddannelsesparate.

Det går den rigtige vej med arbejdsmiljøet, men der er bump på vejen
Morten Christiansen, faglærer og AMR, FGU Haderslev

Der var mange uafklarede forhold fra starten, og på flere af FGU Sønderjyllands skoler var der end ikke retningslinjer for, hvordan man skulle håndtere trusler og vold i arbejdsmiljøet.

Men også Morten Christiansen, der er faglærer og arbejdsmiljørepræsentant ved FGU Haderslev, vurderer, at arbejdsmiljøet er blevet markant forbedret, siden Arbejdstilsynet afgav de mange påbud.

- Det går den rigtige vej med arbejdsmiljøet, men der er bump på vejen. Der er sat nogle ting i værk, der virker. Jeg er stadig optimist, og jeg håber, vi når i land, siger Morten Christiansen til A4 Arbejdsmiljø.

LÆS OGSÅ: Arbejdsmiljøet sejler: Mere end hver fjerde FGU-institution har brudt loven

Arbejdsmiljørepræsentanten er ikke i tvivl om, at Jesper Aaskovs tiltræden som ny direktør for FGU Sønderjylland har haft en betydning.

Aftale med krisekorps

FGU Sønderjylland har sat flere skibe i søen for at forbedre arbejdsmiljøet. Undervisernes arbejdstider er blevet justeret, så de nu er sikret den nødvendige forberedelsestid.

Derudover har institutionen lavet en aftale med Dansk Krisekorps, der tilbyder psykologbistand til medarbejdere, der kommer ud for voldsomme hændelser på jobbet.

Serie: FGU i frit fald

A4 Arbejdsmiljø vil i den kommende tid stille skarpt på arbejdsmiljøet på landets FGU-skoler. Et vigende elevtal, en skrantende økonomi og arbejdet med en krævende og sårbar gruppe unge, går hårdt ud over undervisernes arbejdsmiljø.

Det viser blandt andet en aktindsigt i afgørelser, som A4 Arbejdsmiljø har fået fra Arbejdstilsynet. 

Jesper Aaskov fortæller, at man siden afgørelserne fra Arbejdstilsynet har henvist ansatte til Dansk Krisekorps, men der er generelt langt færre voldstrusler fra elever end tidligere. Eleverne er generelt mindre udadreagerende end i 2020, mener han.

- Vi vil engang imellem opleve voldsomme ting. Det skal vi være gearet til, og det synes jeg faktisk, vi er i dag. Samtlige af vores AMR’ere er uddannede, alle medarbejdere har haft førstehjælpsundervisning, og vi har haft trivselsforløb, siger Jesper Aaskov.

Ingen respekt for kvindelige undervisere

Også Morten Christiansen medgiver, at der fortsat er udfordringer med nogle elever. Tonen er fortsat barsk, fortæller han. Men, som han også understreger, er arbejdsmiljøet blevet bedre.

Jeg er sat til at rydde op, men jeg havde ikke i min vildeste fantasi forestillet mig, at jeg skulle fjerne 35 årsværk
Jesper Aaskov, direktør, FGU Sønderjylland

De kvindelige ansatte står imidlertid fortsat model til hårde ytringer, der ofte kommer fra elever med anden etnisk baggrund, forklarer han.

- Eleverne vil ikke tage imod ordrer fra kvindelige undervisere, hvis de får besked på, at de skal løse en opgave. Disse elever har generelt et andet adfærdsmønster, siger arbejdsmiljørepræsentanten.

Han understreger dog, at problemet var større i 2019 og 2020 end i dag.

Håbløs struktur

Hvor det tidligere var konkrete, lokale udfordringer, som plagede arbejdsmiljøet, er det nu i højere grad strukturelle problemer, der udfordrer skolerne under FGU Sønderjylland.

Landets FGU-skoler er ramt af elevnedgang, hvilket har medført fyringsrunder flere steder. Det gør sig også gældende på FGU Sønderjylland. Den sønderjyske FGU oplyser, at de i 2020 havde 569 årselever tilknyttet. I 2021 var antallet faldet til 431, og i 2022 forventer de 380 elever, men tager forbehold for, at tallet kan blive endnu lavere.

Siden Jesper Aaskov indtog direktørstolen har han på grund af faldende elevtal måttet fjerne 35 fuldtidsstillinger. Jobusikkerheden præger de ansatte, og det påvirker deres arbejdsmiljø, erkender Jesper Aaskov.

- Jeg er sat til at rydde op, men jeg havde ikke i min vildeste fantasi forestillet mig, at jeg skulle fjerne 35 årsværk fra FGU Sønderjylland gennem tre tilpasningsrunder. Hvis man spørger mine medarbejdere, så fylder det, siger han.

FGU-direktøren efterlyser politiske løsninger på de problemer, som plager FGU-skolerne landet over.

- Den økonomiske struktur, der er sat ned over FGU er - undskyld mig - håbløs. Jeg ved, man har arbejdet på det politisk, men hvis man mener det, man har lavet, skal man også understøtte det med en struktur, der giver mening, slår han fast.

GDPR