FH-næstformand: Vi skal have langt bedre tilsyn med udenlandske arbejdstageres boliger

Morten_Skov_Christiansen_n__stformand_FH_redigeret
Foto: FH
Dette er et debatindlæg. Det er udtryk for skribentens holdning. Du er velkommen til at deltage i debatten - send dit indlæg til [email protected].
En ny coronalov, der stiller konkrete krav til indretningen af arbejdsrelaterede boliger, skulle forbedre forholdene for de udenlandske arbejdere og begrænse smitterisikoen i samfundet. Men som A4 Arbejdsmiljø og Fagbladet 3F har dokumenteret, så halter det både med arbejdsgiveres efterlevelse af reglerne og med kommunernes tilsyn.

I FH HAR VI LÆNGE presset på for, at der ved arbejdsrelaterede boliger indføres minimumskrav til soverum, bad, toilet og køkkenforhold.

Derfor blev vi også glade, da en ny coronalov trådte i kraft 1. februar 2021. Nu skulle arbejdsgiverne leve op til minimumsstandarder for bl.a. plads, hygiejne og rengøring, hvis de havde indkvarteret deres medarbejdere. Og de skulle samtidig lave en plan for, hvordan de ville efterleve kravene.

Det var ikke de strammeste regler, og FH havde meget gerne set, at regeringen var gået meget længere, bl.a. ved at sikre arbejdstagerne egne soverum. Men det var en start.

Gode intentioner, men alt for lille effekt

Glæden forstummede desværre alt for hurtigt, da vi nu har set utallige eksempler på, at udenlandske arbejdere har boet under uhumske og direkte ulovlige boligforhold, hvor de på ingen måde har mulighed for at holde den nødvendige afstand.

LÆS OGSÅ: Lod 15 rumænere bo ulovligt i nedlagt bordel under slum-forhold: Kommune magtesløs

Når det sker, så stiger risikoen for smitte ikke kun for de udenlandske arbejdere, men også for at vi får nye og mere smitsomme mutationer ind på det danske arbejdsmarked. Det må ikke ske. Derfor skal alle coronarestriktioner, uanset hvem de er målrettet, tages meget alvorligt.

Samtidig tager meget få kommuner deres tilsynsforpligtelse alvorligt og skrider ind overfor ulovlige boliger. Selvom kommunerne har modtaget 134 indberetninger fra Arbejdstilsynet om mistanke vedr. problematiske boligforhold, så har de kun gennemført 11 boligtilsyn og givet 4 påbud. Det virker helt absurd og er et tydeligt eksempel på, at tilsynet ikke er effektivt.

Sikre reel håndhævelse af reglerne

Derfor er jeg også glad for, at beskæftigelsesministeren nu vil indkalde til politiske forhandlinger om at forlænge lovgivningen. Det bakker vi fuldt op om i FH.

LÆS OGSÅ: Efter afsløringer af bordel-lejr og 'drive-by' tilsyn: Minister varsler opgør med udenlandske ansattes boligforhold

Men vi skal mere end det. Vi skal også sikre en reel håndhævelse af reglerne. Jo længere tid vi venter, jo større stiger smitterisikoen for vores udenlandske kolleger, og for at smitten spreder sig i resten af samfundet.

Hvor mantraet i begyndelsen af coronakrisen var ”at vi hellere vil gå et skridt for langt, end et for kort”, er vi på dette område gået den modsatte vej. Vi har taget et alt for lille og utilstrækkeligt skridt. Heldigvis kan vi nå at gøre det op, og sikre vores udenlandske kolleger et coronafrit miljø og samtidig begrænse smitterisikoen i vores samfund.

LÆS OGSÅ: Drive by-tilsyn: Kommune coronatjekker boliger med udlændinge fra vejen

Men vi skal ikke stoppe der. Vi skal selvfølgelig sikre, at arbejdstagerne også har anstændige boliger på den anden side af coronaepidemien.

FH har foreslået, at tilsynet med boligerne permanent overgår til Arbejdstilsynet. For sagerne viser med al tydelighed, at kummerlige og fuldstændig uacceptable boligforhold ikke kun er et problem lige nu, men et vi også skal have fokus på fremover. Og det kan Arbejdstilsynet sikre.

SE BILLEDERNE: Bordel forvandlet til slum-bolig

Ingen arbejdere, hverken udenlandske eller danske, skal sætte deres helbred på spil for en arbejdsgiver. Det kræver blot politisk handling!

Deltag i debatten - send dit indlæg på maks. 600 ord til [email protected].