FOA: Nye stress-tal er bekymrende - men der ER håndtag, vi kan dreje på

Maria_Melchiorsen_forbundssekret__r_FOA_Pressefoto_redigeret
24. jun. 2022 10.11
Dette er et debatindlæg. Det er udtryk for skribentens holdning. Du er velkommen til at deltage i debatten - send dit indlæg til [email protected].
En ny rapport fra Arbejdstilsynet viser, at det psykiske arbejdsmiljø på flere af FOAs områder halter gevaldigt. Den hurtige løsning på problemerne findes ikke, men et større ledelsesmæssigt fokus kan skubbe i den rigtige retning.

BEKYMRINGEN FOR MINE FOA-KOLLEGER bliver desværre ikke mindre, når jeg læser Arbejdstilsynets nye rapport om lønmodtagernes syn på arbejdsmiljøet på de danske arbejdspladser.

Og var man ikke klar over tingenes tilstand i bl.a. omsorgs- og plejesektoren, så bør man måske nærlæse afsnittet om den selvrapporterede stress.

LÆS OGSÅ: Flere ulykker og psykisk pres: Arbejdstilsynet har kortlagt arbejdsmiljøet blandt 30.000 lønmodtagere

23 pct. af social- og sundhedsassistenterne svarer, at de ofte eller hele tiden har følt sig stressede inden for de seneste to uger, og ’døgninstitutioner og hjemmepleje’ topper den lidet flatterende liste over brancher med flest lønmodtagere, der føler sig stressede. Desværre ligger flere andre af de brancher med mange FOA-medlemmer også over gennemsnittet.

Det kan og skal vi simpelthen kunne gøre bedre.

Der er ikke noget simpelt svar på, hvorfor følelsen af stress er så udbredt i netop FOAs brancher, men manglende hænder, højt sygefravær og for mange vikarer uden de rette kompetencer er formentlig en del af forklaringen. Desværre er det tre faktorer, der påvirker hinanden gensidigt på en negativ måde.

LÆS OGSÅ: Minister indkalder til forhandlinger om arbejdsskadereform

Jeg ligger desværre ikke inde med løsningen på alle stressproblemerne, men der ER håndtag, vi kan dreje på og som vil have en positiv effekt.

For eksempel ved vi fra arbejdsmiljøforskningen, at indflydelse på hvordan arbejdsopgaver løses og muligheden for at kunne udfolde sin faglighed spiller positivt ind i forhold til trivsel.

I ARBEJDSTILSYNETS RAPPORT ligger mange af de brancher, hvor der ydes pasning, pleje og omsorg af børn, syge og ældre, i bund på de to parametre, og det fremgår desuden – hvilket er dybt, dybt problematisk – at medarbejderne ofte eller altid oplever, at der skal arbejdes i et tempo, der går ud over kvaliteten. Det kan vi ikke være bekendt over for dem, der har brug hjælp. Det bør dog være muligt at ændre på, hvis der sættes ind ledelsesmæssigt.

Og når nu vi er inde på ledernes ansvar, så føler personalet på døgninstitutioner og i hjemmeplejen ikke, at de kan tale med deres leder om problemer i arbejdet. Måske skyldes det, at der er for langt til den nærmeste leder? Uagtet årsagen så bør det simpelthen være et wakeupcall for ledelsessegmentet rundt i kommunerne og regionerne, for der er brug for synlige og nærværende ledere, og der er brug for, at der er tid og mulighed for både faglig sparring og supervision.

Vi kan altså ikke leve med, at næsten en fjerdedel af social- og sundhedsassistenterne ofte eller hele tiden føler sig stressede
Maria Melchiorsen, forbundssekretær, FOA

FOAS MEDLEMMER ER STOLTE af det arbejde, de udfører, og den forskel, de gør for andre mennesker. Tag for eksempel social- og sundhedsassistenten, der bringer livsglæde ind i den dementes liv; eller den pædagogiske assistent, der hver dag sørger for, at autistiske børn har trygge og udviklende rammer. De gør en forskel. En stor forskel. Men som alle andre lønmodtagere har de brug for nogen at spille deres faglighed op imod. De har brug for at udvikle sig, og det er lederen, der skal skabe rummet og rammerne for det.

Vi har, i samarbejde med de andre faglige organisationer samt Kommunernes Landsforening og Danske Regioner, lanceret en ny lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø, der har fokus på lige netop, hvordan lederne kan arbejde med – og forbedre – det psykiske arbejdsmiljø.

LÆS OGSÅ: DA i massiv kritik af regeringens planer om arbejdsskader: Ministeren har spildt vores tid

Via uddannelse skal de kommunale og regionale ledere understøttes i, hvordan de bedst forebygger og håndterer problemer med mistrivsel og stress. Jeg håber, at rigtig mange vil tage imod tilbuddet, så de – i samarbejde med de tillidsvalgte og kollegerne – blandt andet kan bringe de førnævnte greb i spil: Indflydelse på hvordan opgaver løses og større udviklingsmuligheder.

Jeg tror og håber, at det kan være første skridt mod et markant forbedret psykisk arbejdsmiljø. For vi kan altså ikke leve med, at næsten en fjerdedel af social- og sundhedsassistenterne ofte eller hele tiden føler sig stressede. Et bedre psykisk arbejdsmiljø vil ikke kun være en gevinst for dem selv, men også for de borgere, de yder omsorg og pleje for.

Deltag i debatten - send dit indlæg på maks. 600 ord til [email protected].