Tesfayes nye folk presset af råt arbejdsmiljø: Sådan har de forsøgt at løse problemerne

20220121-232101-L-1920x1280we
Der er et råt arbejdsmiljø i Hjemrejsestyrelsen, der blev etableret af udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) i sommeren 2020. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix
Styrelse på Udrejsecenter Kærshovedgård har forsøgt at løse arbejdsmiljøproblemer med en stribe nye tiltag, men Arbejdstilsynet har foreløbig fundet dem utilstrækkelige.

I mindst et år har Hjemrejsestyrelsen kæmpet med at forbedre arbejdsmiljøet for de ansatte på Udrejsecenter Kærshovedgård, hvor dømte asylansøgere er indkvarteret, mens de venter på at forlade Danmark.

Men i november sidste år kunne Arbejdstilsynet under to kontrolbesøg konstatere, at høje følelsesmæssige krav i arbejdet ikke var forebygget tilstrækkeligt. Det på trods af, at arbejdspladsen allerede i januar 2021 indgik en aftale med Arbejdstilsynet om at forbedre problemerne.

LÆS OGSÅ: Beboere sammenligner stedet med kz-lejr: Arbejdstilsynet griber ind på udrejsecenter

Det hårde arbejdsmiljø er gået ud over Hjemrejsestyrelsens socialrådgivere og akademiske medarbejdere, der har til opgave at motivere dømte og andre afviste asylansøgere om at rejse hjem til deres hjemlande.

Hjemrejsestyrelsen er en ny styrelse under udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfayes (S) ministerium, og den har til opgave at motivere afviste asylansøgere til at forlade Danmark hurtigere, end tilfældet er i dag.

Arbejdet stiller store krav til de ansattes evne til at sætte sig ind i beboernes livssituation, og mange af beboerne er enten stofmisbrugere eller psykisk syge, hvoraf en del af dem har en udadreagerende og voldelig adfærd.

Debriefing, kursusdage og sidemandsoplæring

A4 Arbejdsmiljø har fået indsigt i dokumenter, der viser, hvordan Hjemrejsestyrelsen i mindst et år forgæves har forsøgt at udbedre problemerne med høje følelsesmæssige krav i arbejdet. 

Styrelsen har indført følgende tiltag:

  • Alle nyansatte skal igennem et introduktionsprogram, hvor der er sidemandsoplæring. 
  • Der er efter Arbejdstilsynets første besøg i januar 2021 blevet ansat en leder til en opsøgende enhed på Kærshovedgård. Vedkommende er også leder på asylcentrene Sjælsmark og Aunstrup, der begge ligger på Sjælland. Men lederen bruger ifølge Hjemrejsestyrelsen 70 procent af sin tid på Kærshovedgård.
  • Der er blevet afholdt et kursus i ”Den gode samtale”, der varede én arbejdsdag. Kursets fokus var at give medarbejderne redskaber til at håndtere svære samtaler på den bedst mulige måde.
  • Derudover er der blevet afholdt to kursusdage om metodiske tilgange i arbejdet og samtaleteknik i hjemrejserådgivningen. Endelig har de ansatte deltaget i et kursus om konflikthåndtering.
  • De ansatte modtager debriefing og supervision i to timer hver måned. En leder og en anden ansat har gennemgået diplomuddannelsen Train-the-Trainers. Uddannelsen sætter fokus på opkvalificering af medarbejdere i forbindelse med håndtering af det følelsesmæssige pres, der kan opstå i samtalerne med beboerne.

Tør ikke at blotte usikkerhed

Hensigten er, at tiltagene skal være med til at forbedre arbejdsmiljøet, men det er ikke sket, oplyser ansatte til Arbejdstilsynet.

”Ansatte oplyser, at de anvender egne strategier i arbejdet, som primært bygger på erfaring fra deres tidligere arbejde. De ansatte har forskellige baggrunde, hvilket betyder, at der er forskel på, hvordan de ansatte er ’klædt på’ til at arbejde med beboerne. Flere ansatte efterlyser klare rammer og retningslinjer for, hvorledes arbejdes skal udføres”, skriver Arbejdstilsynet i en afgørelse fra 21. december 2021.

I afgørelsen fremgår det også, at der er mistillid internt i medarbejdergruppen og til ledelsen. Derfor bliver høje følelsesmæssige krav ikke italesat mellem ansatte. Der er dog nogle, der tør at åbne sig over for fortrolige kolleger, men det er langt fra tilfældet for alle.

Flere oplever, at møderne med defriefing og supervision ikke giver anledning til at blotte sin usikkerhed i arbejdet over for ledelsen.

- Vi kom hovedkulds fra start

Hjemrejsestyrelsens direktør, Claes Nilas, erkender, at der er problemer med arbejdsmiljøet blandt styrelsens ansatte på Kærshovedgård.

- På Kærshovedgård må vi erkende, at vi kom lidt hovedkulds fra start, så det har vi siden haft stort fokus på at få rettet op på sammen med Arbejdstilsynet – både når det handler om indretningen af vores lokaler, om fastlæggelse af procedurer og standarder for opgaven og om ledelse og uddannelse af vores medarbejdere, udtaler Claes Nilas i et skriftligt svar til A4 Arbejdsmiljø og uddyber:

- Vi mener selv, at vi nu er et helt andet sted, end vi var i starten, og vi har et klart ledelsesfokus på det daglige arbejdsmiljø. Men der er ingen tvivl om, at der er tale om en udfordrende og omskiftelig arbejdsplads, så vi har fortsat fuld opmærksomhed på området og iværksætter løbende nye initiativer i dialog med Arbejdstilsynet.

Tilsynet vurderer ikke, at tiltagene har været tilstrækkelige, og derfor er Hjemrejsestyrelsen blevet påbudt at løse problemerne inden den 8. august 2022.