Forligspartier nikker ja til nye arbejdsmiljømål

20200617-105446-L-1920x1279we
Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) i en glad stund sammen med Dansk Folkepartis og Venstres beskæftigelsesordførere, Bent Bøgsted og Hans Andersen. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix
På et møde fredag har forligspartierne bag den politiske arbejdsmiljøaftale godkendt de nye nationale mål om et bedre arbejdsmiljø.

Kort før jul indgik regeringen en trepartsaftale om nye nationale arbejdsmiljømål. Fredag har forligspartierne bag den politiske arbejdsmiljøaftale i 2019 godkendt målsætningen.

Det oplyser beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) til A4 Arbejdsmiljø.

- Med den brede politiske opbakning til de nye og ambitiøse mål for arbejdsmiljøet i Danmark, sender vi et klart signal om, at vi tager arbejdsmiljøet alvorligt og vil gøre, hvad vi kan for at skabe et bedre arbejdsmiljø.

- Det skal altid være sikkert at gå på arbejde i Danmark, og vi skal blive endnu bedre til at forebygge arbejdsmiljøproblemer, end vi er i dag. Nu begynder det store arbejde i brancherne med at få omsat de nationale mål til konkrete måltal, siger Peter Hummelgaard.

LÆS OGSÅ: Aftale om nye nationale mål på plads

I løbet af 2021 skal de nationale mål inden for arbejdsulykker og kemisk, ergonomisk og psykisk arbejdsmiljø omsættes til konkrete måltal i de enkelte brancher.

Arbejdstilsynet skal i samarbejde med Branchefællesskaberne for Arbejdsmiljø (BFA) koordinere indsatserne i brancherne, som skal tage udgangspunkt i den nye målsætning.

BFA har fået bevilliget 95 millioner kroner fra aftalen om seniorpensionen, som skal understøtte, at Danmark når den nye nationale målsætning.

Derudover skal Arbejdsmiljørådet i den årlige §66-redegørelse til beskæftigelsesministeren fortælle, hvordan det går med at opfylde de nationale og brancherettede mål. 

LÆS OGSÅ: Tovtrækkeri om branchemål: Fagforbund ærgrer sig - men forstår beslutning

Den nye målsætning gælder indtil 2030, men det er aftalt, at den skal evalueres inden udgangen af 2024.

Blandt forligspartierne er der bred opbakning til de nye mål.

Venstres arbejdsmiljøordfører Anne Honoré Østergaard er tilfreds med, at indsatsen bliver fokuseret i de brancher, hvor arbejdsmiljøproblemerne er størst.

- For mange bliver desværre stadig syge af at gå på arbejde. Derfor er vi i Venstre glade for, at vi med de nye nationale mål fokuserer arbejdsmiljøindsatsen der, hvor problemerne er mest udbredt. Vi skal styrke den forebyggende indsats, og vi skal hjælpe, når uheldet er ude. Det skal være sundt og trygt at gå på arbejde – både fysisk og psykisk, siger hun i en pressemeddelelse.

Karsten Hønge, SF's arbejdsmarkedsordfører, siger:

- Folketinget lægger sammen med fagforeninger og arbejdsgivere nye spor ud til løsning af et stort samfundsproblem, nemlig et sundt arbejdsmiljø. Det kræver samling af alle kræfter, når vi skal knække nøden, som i dag trækker mange menneskelige omkostninger med sig og som er ufattelig dyrt for samfundet.

Foruden Socialdemokratiet, Venstre og SF tæller forligspartierne Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, De Konservative og Alternativet.