12 anbefalinger:
Formand for Stresspanelet: Forskerkritik må føre til selvransagelse

Anette-_Kopi
Sociolog og formand for Det Nationale Stresspanel Anette Prehn. Foto: Hjernesmart.dk/pressefoto
Det må føre til selvransagelse hos stressforskere, at der overhovedet har været brug for et stresspanel, mener Anette Prehn, formand for Det Nationale Stresspanel. Hun har generelt ikke meget til overs for den kritik, Stresspanelet har stået model til fra både forskere og organisationsfolk.

Det Nationale Stresspanel, som regeringen nedsatte sidste år, har de seneste måneder drypvist fremlagt sine bud på, hvordan danskerne bedst muligt får bugt med folkeepidemien.

Onsdag fremlagde panelet sine 12 anbefalinger til at mindske stress i Danmark. Anbefalingerne relaterer sig til både børn og voksne og har fokus på blandt andet skolelivet, digitale vaner, studerende og arbejdsmarkedet.

A4 Arbejdsmiljø har talt med panelets formand og sociolog, Anette Prehn. Vi har spurgt hende om, hvad hun forventer, der skal ske med anbefalingerne nu, og hvordan hun har oplevet den kritik, der har været af panelet. Ikke en eneste stressforsker har været repræsenteret i Stresspanelet, og det har medfødt kritik fra flere sider. 

Kun få af jeres 12 anbefalinger handler om arbejdsrelateret stress, selvom undersøgelsen ’Arbejdsmiljø og Helbred 2018’ viser, at 48 procent oplever, at deres stress er arbejdsrelateret. Kun syv procent mener, at det er udløst af ting i privatlivet.

Hvorfor er der ikke brug for flere initiativer, der kommer den arbejdsrelaterede stress til livs?

- Vi er blevet bedt om at holde os fra det, der har reguleringsmæssig karakter. Jeg ved godt, at nogle råber op om, at det burde være anderledes, men sådan er det opdrag, vi har fået, siger Anette Prehn.

- Da vi sagde ja til at være med i panelet, skulle vi holde os ude om det, arbejdsmarkedets parter regulerer. Samtidig har der været nedsat et ekspertudvalg, der har kigget på løsninger til en ny arbejdsmiljøindsats. Deres arbejde har vi selvfølgelig respekteret.

Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) har været ude og sige, at der burde være flere punkter, der handler om den arbejdsrelaterede stress. Hvad siger I til den kritik?

- Vi har valgt at fokusere på ’vugge til grav’-perspektivet. Jeg kan se, at folk har stærke holdninger til deres enkeltinteresser, og det er også det, kritikken har båret præg af. Jeg synes egentlig, at eksempelvis arbejdsmarkedet har fået fine perspektiver med i vores anbefalinger.

- Men jeg vil også sige, at det vigtigste er vel ikke, hvad der konkret står i vores anbefalinger, men snarere hvordan man får løftet ansvaret omkring mental sundhed ude på arbejdspladserne. Det kan man snildt løfte uden at have en anbefaling fra vores side.

Skinkesandwich og en cookie på hvert møde

Der findes i forvejen kurser i stressforebyggende ledelse. Forbundet Lederne arrangerer eksempelvis et. Sparker I ikke en åben dør ind, når I foreslår, at ledere skal trænes i mental sundhed og stressforebyggelse?

- Ni ud af de 202 forslag, Stresspanelet modtog fra offentligheden, gik på, at der er behov for at træne ledere i mental sundhed og stressforebyggelse og håndtering. Forslagene kom blandt andet fra LO, FTF, IDA, Akademikerne, HK Danmark, Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin og Stressforeningen. Behovet blev understreget af en forsker fra NFA, vi havde inviteret til at holde oplæg.

- Stresspanelet har ikke haft penge til rådighed. Hvis vi havde haft et stort budget og frierere rammer, kunne det da godt være, at vi havde ment noget mere markant i forhold til, hvor obligatorisk ledelsestræning burde være. Vi har ikke måttet mene, at noget skulle være obligatorisk.

Hvis forskere har været kede af at ikke være repræsenteret i panelet, kan det undre mig, at de ønsker at optræde så skingert.
Anette Prehn, formand for Stresspanelet

Har Stresspanelet researchet på, om organisationer i forvejen tilbyder kurser for ledere omkring mental sundhed og stress?

- Jeg har ikke haft behov for at sætte min sekretær i panelet til at researche på, om forskerne og organisationerne har overset noget i deres anbefaling om at styrke ledernes kompetencer. 

- Vi er et panel, der har mødtes fire gange. Der er ikke sat penge af til det. Jeg har fået en skinkesandwich og en cookie til hvert møde - det var lønnen. Der har ikke været penge til at sætte gang i undersøgelser, men vi har haft adgang til ministerierne og til at stille ministerierne spørgsmål.

Prehn: Har gjort det for Danmarks skyld

Der har været stor kritik af Stresspanelet. I er blevet kaldt ”en fis i en hornlygte” og for ”useriøst og populistisk” af forskere og organisationsfolk. Derudover har panelet fået kritik for ikke at have en eneste stressforsker med. Hvad siger du til kritikken?

- Jeg ser det ikke som en kritik af os i panelet, men en frustration over ministrenes valg. Hvis forskere har været kede af at ikke være repræsenteret i panelet, kan det undre mig, at de ønsker at optræde så skingert. Vi demonstrerer med rapporten her, hvad et iværksættende panel kan i modsætning til et klassisk forskerpanel. Rapporten har evnet at skabe debat i Danmark.

- Jeg synes ikke ligefrem, kritikerne har lagt i ovnen til at blive udvalgt til et panel eller kommission fremadrettet.

- Hvis man gerne vil tages seriøst som forsker, kunne man måske godt fare med lempe, og måske kunne man have sat sig ind i tingene først. De har haft stor fokus på at finde hullerne i osten. Det ville have været meget mere interessant, hvis de havde kommet med konstruktive udmeldinger. Alle forskere i Danmark har haft en stående invitation til at bidrage.

- Det må mane til selvransagelse hos forskere, at der overhovedet er brug for et stresspanel, når nu de får deres løn for at forske i stress og rådgive om stress. Vi andre har arbejdet frivilligt med det her i 10 måneder. Jeg synes, det er lidt gratis, når folk mener, at anbefalingerne skulle have set ud på en anden måde.

Jeg har lagt 150 gratis timer i Stresspanelet for Danmarks skyld, og det har jeg gjort med oprejst pande.
Anette Prehn, formand for Stresspanelet

En række stressforskere har etableret et alternativt stresspanel. Dermed har de vel foretaget sig noget konstruktivt?

- Jeg synes, det er fremragende med et alternativt stresspanel. Jeg er om nogen - som forskningsformidler - fortaler for, at forskning når og tjener befolkningen. Jeg håber, de kommer ud over rampen med deres panel, men jeg har ikke helt forstået deres kritik. Hvis man vil placere sig selv centralt i samfundsdebatten, er det vigtigt at have en konstruktiv indgangsvinkel.

- Jeg har lagt 150 gratis timer i Stresspanelet for Danmarks skyld, og det har jeg gjort med oprejst pande.

Hvad skal ske med anbefalingerne nu?

- Anbefalingerne har allerede skabt debat i befolkningen, og en række ministre har allerede bakket flere af punkterne op. Nu må vi se, hvor mange bolde, der bliver grebet. Vi håber, at Danmark tager anbefalingerne til sig.

Læs mere om Stresspanelets 12 anbefalinger her.

Det Nationale Stresspanels 12 anbefalinger

Handling 1:
Luk Forældreintra/aflys Aula og sæt loft over antallet af forældrearrangementer pr. år. Plan B: ”2 om ugen, 2 om året”.

Handling 2:
Skab arbejdspladser – og ledelseskulturer – der forventer utilgængelighed, har blik for balancen mellem ressourcer og krav og tilbyder træning af ledere i mental sundhed og stress.

Handling 3:
Klæd børn og unge bedre på til at mestre livet.

Handling 4:
Styrk den digitale folkesundhed

Handling 5:
Byg bro mellem ledige og frivilligt arbejde med henblik på at investere i den mentale sundhed og skabe kulturændring.

Handling 6:
Oplys børn og unge om digital seksualitet og dennes lovgivning og beskyt børn under den seksuelle lavalder mod uønsket samt voksen digital seksualitet.

Handling 7:
Indfør et øget og mere systematiseret fokus på overgangen til at være studerende, heriblandt at håndtere stressorer, skabe sunde studiefællesskaber og undgå fejl-frygt.

Handling 8:
Kommuner opfordres til en koordineret indsats mellem medarbejder, arbejdsplads, læge og jobcenter for at forebygge og håndtere stress.

Handling 9:
Opbyg og understøt fællesskaber, der støtter op om børn og unges ret til at være og ikke-præstere, parallelt med at generationsmøder styrkes.

Handling 10:
Udarbejd faglig vejledning for praktiserende læger om forebyggende og tidlig behandling af stress i almen praksis.

Handling 11:
Sæt småbørnenes trivsel i højsædet gennem en børnemiljølovgivning og markant reduktion af fotodokumentation af børn.

Handling 12:
Opfordring til tech-industrien om at respektere menneskers biologiske, sociale og psykologiske behov.

Kilde: Regeringen.dk

GDPR