AES sat fra bestillingen: Forsikringsselskaber skal afgøre arbejdsskadesager, viser nyt forslag

20210108-190721-2-4428x3198ma
Borgere, der er kommet til skade på jobbet, venter længe på at få sin arbejdsskadesag afgjort. Det vil regeringen forsøge at rode bod på med nyt forslag. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Private forsikringsselskaber skal i en ny forsøgsordning træffe afgørelser i arbejdsskadesager for at nedbringe sagsbehandlingstiden. Det fremgår af et forslag i regeringens udspil til en ny arbejdsskadereform, som A4 Arbejdsmiljø har fået indsigt i.

For at tage toppen af de lange sagsbehandlingstider i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) vil regeringen i et nyt forsøg lade private forsikringsselskaber træffe afgørelser i sager om arbejdsulykker.

Forsikringsselskaberne kan dermed få beføjelse til at anerkende eller afvise sagerne samt udmåle godtgørelse for varige mén til folk, der er kommet til skade på jobbet. I sagens natur kan det være kontroversielt, da forsikringsselskaber er part i arbejdsskadesager.

Det fremgår af et forslag i regeringens udspil til en ny arbejdsskadereform, som A4 Arbejdsmiljø er kommet i besiddelse af.

"Forsøget skal blandt andet afdække, om sagsbehandlingstiderne kan forkortes samtidig med, at kvaliteten af sagsbehandlingen bevares," skriver regeringen i udspillet.

Regeringen og Folketingets partier forhandler i disse uger en ny reform af arbejdsskadesystemet, og forslaget med forsøgsordningen får en blandet modtagelse blandt partierne.

LÆS OGSÅ: Afgørende fase: K åbner for aftale med regeringen om ny arbejdsskadereform

Enhedslisten mener, at forslaget i sin nuværende form er uacceptabel.

"Der er to parter i en arbejdsskadesag, og man kan ikke bare sætte den ene part til at afgøre sagerne. Hvis man kan det, vil jeg gerne foreslå, at det er fagforeningerne, der skal gøre det," siger partiets arbejdsmiljøordfører, Christian Juhl.

Regeringens støtteparti afviser ikke at støtte forslaget på forhånd, men partiet kræver markante justeringer af den nuværende skitse.

Eksempelvis vil Enhedslisten have en garanti for, at tilskadekomne altid kan få sager behandlet i AES, hvis de anmoder om det. 

Christian Juhl mener, at det kan give god mening at lade forsikringsselskaber træffe afgørelse i sager, som er klare, og hvor afgørelsesspørgsmålet nærmest er givet på forhånd. Særligt, hvis det kan være med til at nedbringe sagspuklen i AES.

"Så kan vi få sagerne ud af systemet. Forsikringsselskaberne skal dog ikke tage stilling til procenter i erstatningssager," understreger han.

K afviser ikke forslag

Hos De Konservative er det afgørende at få nedbragt de lange sagsbehandlingstider i AES, og derfor ser man frem til at få uddybet forslaget under de igangværende forhandlinger.

"Som udgangspunkt afviser vi ikke forslaget. Hvis det kan være med at øge hastigheden i sagsbehandlingen, er det godt. Men vi skal sikre os, at afgørelserne ikke bliver forringet for den enkelte borger, og så skal retssikkerheden være på plads," siger beskæftigelsesordfører Niels Flemming Hansen.

LÆS OGSÅ: Hummelgaard vil lade arbejdsgivere betale trecifret millionbeløb i arbejdsskadesager

Også SF er klar til at diskutere forsøgsordningen.

"Vi vil gerne gå ind i en diskussion af det, hvis det kan ske på de rette vilkår," siger SF’s arbejdsmiljøordfører, Halime Oguz.

Det er helt centralt for SF, at folk, der har været ude for en arbejdsulykke, fortsat kan få sagerne vurderet af AES, hvis de måtte ønske det, understreger ordføreren.

Skal evalueres

Modellen for den foreslåede forsøgsordning er endnu ikke på plads. Den skal aftales mellem AES, forsikringsbranchen og arbejdsmarkedets parter, fremgår det af forslaget fra regeringen.

Aktørerne forpligtes til at evaluere forsøgsordningen, og i en sådan evaluering skal de "kvalitets– og retssikkerhedsmæssige konsekvenser af forsøget" afdækkes, som det står i udspillet.

AES har mere end svært ved at overholde de lovbestemte tidsfrister, når de behandler arbejdsskadesager, viser myndighedens årsrapport for 2021.

Her kan man læse, at tremånedersfristen i forhold til at anerkende ulykker kun bliver overholdt i 44 procent af tilfældene. Værre ser det ud for toårsfristen for behandling af erhvervssygdomme, hvor fristen i 2021 kun blev overholdt i 39 procent af sagerne.

AES venter længe på oplysninger

Foruden forslaget om at give forsikringsselskaber beføjelse til at træffe afgørelser, har også andre forslag i regeringens udspil til hensigt at reducere de høje sagsbunker i AES.

Regeringen ønsker eksempelvis at effektivisere arbejdsgangen mellem AES, kommuner og læger, når oplysninger om borgerne deles imellem dem.

"Det kunne for eksempel være at udvide AES’ muligheder for at udveksle oplysninger digitalt med kommunale myndigheder eller sundhedsvæsenet – eller at give AES mulighed for at indhente, for sagen, centrale oplysninger digitalt i stedet via brev (for eksempel oplysninger om, hvem der er tilskadekomnes egen læge)," skriver regeringen i udspillet til en ny arbejdsskadereform.

En undersøgelse fra Rigsrevisionen i 2019 viste, at cirka to tredjedele af sagsbehandlingstiden i AES går med at afvente oplysninger fra læger, arbejdsgivere og andre aktører.

Torsdag fortsætter forhandlingerne mellem regeringen og Folketingets partier om en ny reform.

GDPR