De første erfaringer: Frikommune skaber større overskud til de ældre med færre skemaer

20210709-120237-6-1920x1280we
Færre dokumentationskrav har skabt mere tid til kerneopgaven for plejepersonalet i Viborg Kommune. Genrefoto. Foto: Signe Goldmann/Ritzau Scanpix
Nye arbejdsgange og færre dokumentationskrav har skabt mere tid til kerneopgaven for plejepersonale i Viborg Kommune. Kommunen er en af de frikommuner, regeringen gerne ser flere af i Danmark.

Statsminister Mette Frederiksen (S) erklærede i nytårstalen, at ældreområdet skal tænkes helt forfra. Færre skemaer og regler skal skabe mere overskud til borgerne.

Men kan man fjerne regler uden at svække borgernes retssikkerhed eller de ansattes arbejdsmiljø? Ja, lyder de første erfaringer fra Viborg Kommune. 

Sammen med seks andre kommuner i Danmark har den midtjyske kommune fået titlen som frikommune. Det betyder, at de er fri af den statslige spændetrøje med regler og reguleringer på ældreområdet.

Målet er at kunne tilbyde en bedre service til borgerne og et bedre arbejdsmiljø til medarbejderne.

- Det er meningen, at frikommuneforsøget skal forbedre trivslen for både borgere, pårørende, medarbejdere og ledelse på sigt. Når man får større selvbestemmelse og indflydelse på sit arbejde, er det med til at forbedre arbejdsmiljøet og trivslen, forklarer Maila Tandrup, omsorgschef i Viborg Kommune, til A4 Arbejdsmiljø.

De første erfaringer

De første erfaringer tyder da også på, at mindre papirarbejde giver medarbejderne mere tid til de ældre og til kerneopgaven. Det har man eksempelvis oplevet på plejecentret Højvangen i Ørum.

Tidligere brugte personalet meget tid på dokumentere brugen af de såkaldte klippekort, som de ældre benytter, når de eksempelvis skal til musikterapi eller vil have ekstra rengøringshjælp.

Jeg kan ikke sætte minutter på, hvor meget medarbejderne har sparet på papirarbejdet, men de har sparet meget tid
Maila Tandrup, omsorgschef, Viborg Kommune

Tidligere skulle der udfyldes papirer, hver gang de brugte et klip, og papirerne skulle derefter sendes ind til kommunen. Nu kan personalet nøjes med at notere i en journal på plejecentret, hvad klippet er blevet brugt på.

- Jeg kan ikke sætte minutter på, hvor meget medarbejderne har sparet på papirarbejdet, men de har sparet meget tid, siger Maila Tandrup.

Viborg Kommune forventer, at man kan reducere det administrative tidsforbrug i forbindelse med klippekortet med én dag om måneden pr. plejecenter. 

Den frigjorte tid er i december blevet brugt på at dække ind for et højt sygefravær blandt plejepersonalet i kommunen.

Viborg Kommune mangler aktuelt mellem 40-50 medarbejdere på ældreområdet om dagen på grund af høj coronasmitte.

Flere skal gøre som Viborg

I fagforbundet FOA hilser man regeringens nye toner velkommen.

- Vi kan se, at man tænker ældreplejen helt anderledes i nogle af de frikommuneforsøg, der allerede er sat i gang. Vi skal sørge for, at der bliver frigjort tid til, at medarbejderne kan bruge deres faglighed, så de får lov til at passe deres arbejde. De skal have en større selvbestemmelse over deres arbejdsdag. Det er ret vigtigt for os, siger Torben K. Hollmann, sektorformand i FOA.

Han peger på, at det fremover skal være muligt for medarbejderne at træffe lokale beslutninger om eksempelvis, hvornår en borger skal visiteres til handicapkørsel eller anden hjælp.

Det betyder ret meget for arbejdsmiljøet, at man kender dem, man skal passe. Hvis man hver dag skal læse op på en ny borger, som man ikke har nogen relation til, kan det være rigtig svært
Torben K. Hollmann, sektorformand, FOA

Netop med henblik på at skabe en smidigere visitation, bliver det nu muligt for medarbejdere i Viborg Kommunes aktivitetstilbud at visitere borgere til kommunens madservice. En opgave, der tidligere lå centralt hos embedsfolkene på rådhuset.

Derudover lægger en række prøveforsøg op til flere nyskabende initiativer på ældreområdet i kommunen. Prøveforsøg, der skal evalueres efter 100 dage.

Mindre og faste teams

I starten af det nye år vil man eksempelvis indføre mindre og faste teams i hjemmeplejen, så fru Hansen får besøg af den samme sosu-assistent hver dag frem for fem forskellige.

Det vil skabe en større tryghed for fru Hansen, men det vil også give det udkørende plejepersonale en større arbejdsglæde, forudser Torben K. Hollmann.

- Det betyder ret meget for arbejdsmiljøet, at man kender dem, man skal passe. Hvis man hver dag skal læse op på en ny borger, som man ikke har nogen relation til, kan det være rigtig svært, siger han.

Jorden blev gødet på workshops

Når man luger ud i regeljunglen, skaber man også store forandringer i arbejdet og i arbejdets tilrettelæggelse. Derfor har både medarbejdere og ledere i Viborg været på workshops i august og september forud for, at de nye frikommuneforsøg gik i luften.

Workshoppene, der blev afholdt lokalt på den enkelte arbejdsplads, havde til formål at forventningsafstemme mellem parterne.

- Der var en rigtig god energi på vores workshops. Både medarbejdere og ledere var nysgerrige på, hvordan det hele skal struktureres, og hvad det kommer til at betyde for forskellige fagområder, forklarer Maila Tandrup og uddyber:

- Deltagerne fik mulighed for at pege på nogle regler, de gerne så fjernet. Samtidig skulle de komme med bud på nye måder at gøre tingene på.

Viborg Kommune har ligeledes afholdt en række workshops for borgere og pårørende. Alle gode idéer blev diskuteret på et seniortopmøde i kommunen i november med 450 deltagere.

Frikommuneforsøget i Viborg fortsætter til og med udgangen af 2024. Forsøget er det tredje af sin slags, og i denne omgang deltager i alt syv kommuner.

Foruden ældreområdet er der aktuelt frikommuneforsøg på folkeskoleområdet og dagtilbudområdet.

GDPR