Fysioterapeuter: Fornuftigt med pension til de nedslidte - men én ting ville være bedre

Tina_Lambrecht_1850_px
Tina Lambrecht, formand for Danske Fysioterapeuter. Foto: Pressefoto
Dette er et debatindlæg. Det er udtryk for skribentens holdning. Du er velkommen til at deltage i debatten - send dit indlæg til [email protected].
Hvis flere arbejdspladser benyttede sig af træning i arbejdstiden, ville færre lønmodtagere have brug for tidligere pension, hvis flere arbejdspladser, lyder det fra Danske Fysioterapeuter.

POLITIKERNE HAR BESLUTTET at hæve pensionsalderen. De unge, der i dag træder ud på arbejdsmarkedet, skal være der, til de er 73 år gamle. Men hvordan sikrer vi, at vi kan holde til at arbejde længere?

Som fysioterapeuter møder vi mange mennesker, der på grund af belastende arbejde er plaget af smerter i ryg eller nakke, slidgigt i hænderne og mange andre lidelser, som både går ud over deres livskvalitet og arbejdsevne.

LÆS OGSÅ: Sådan undgår murer-Niels og hans kolleger nedslidning

Hvert år bliver der anmeldt cirka 7.000 tilfælde af arbejdsbetingede sygdomme i ryg, knæ og resten af bevægeapparatet. Ifølge Arbejdstilsynet er der oveni det et mørketal, fordi mange erhvervssygdomme ikke bliver anmeldt. Desuden ved vi, at 880.000 danskere lever med smerter i lænden eller ryggen.

Det er fornuftigt med tidligere pension til nedslidte, men det vil på alle måder være bedre at færre får brug for at gå tidligt på pension
Tina Lambrecht, formand for Danske Fysioterapeuter

Den gode nyhed er, at man kan gøre noget. Forskningen peger klart på, at målrettet fysisk træning er den bedste og billigste måde at forebygge en lang række muskel- og ledsygdomme. Og vi ved, at det mest effektive er, at træningen finder sted i arbejdstiden.

Derfor mener vi, at der bør indføres obligatorisk fysisk træning i brancher, hvor de ansatte er nedslidningstruede. Mennesker med belastende jobs bør modtage en træning, der er skræd¬der¬syet til deres jobfunktioner og sikrer, at deres fysik kan klare belastningerne.

Ligesom svejsemaske og sikkerhedssko

Det kan lyde drastisk, at man skal til at træne som del af arbejdet. Traditionelt er det noget, vi gør i vores fritid, men fysisk træning målrettet de specifikke belastninger i arbejdet skal tænkes som ”sikkerhedsudstyr” på linje med svejsemaske og sikkerhedssko.

Det findes allerede i flere brancher. Ingen undrer sig i dag over, at fysisk træning er en del af arbejdet for politifolk og nogle brandmænd. På samme måde bør målrettet træning udbredes som en slags ”fysisk oprustning” til alle i brancher, hvor arbejdet er fysisk belastende.

Mit indtryk er da også, at flere og flere af os er klar over, at der skal ske noget, når vi skal arbejde så meget længere. I marts i år viste en undersøgelse, som analysebureauet Wilke har lavet for 3F, at fire ud af fem danskere bakker op om træning i arbejdstiden.

LÆS OGSÅ: Professor: Der er råd til en kortere arbejdsuge - hvorfor diskuterer vi det ikke?

Heldigvis er der arbejdsgivere og ansatte rundt omkring, der er i fuld gang med at gøre sig erfaringer med træning i arbejdstiden.

Desværre ser vi en tendens til, at træning i arbejdstiden især bliver et tilbud på kontorarbejdspladser, der i forvejen har en frugtordning. Det er rigtig godt for de ansatte dér – for man kan også få smerter af stillesiddende arbejde - men vi ved alle sammen godt, at den deciderede fysiske nedslidning især rammer mennesker med fysisk belastende arbejde. Det er helt afgørende at få alle med – og især de brancher, hvor belastningen er størst.

De allerede slidte

Samtidig med, at vi forebygger mere, skal vi også være bedre til at hjælpe dem, der allerede er slidte. For nogle er det allerede for sent – og de skal selvfølgelig have hjælp til at forlade arbejdsmarkedet på en værdig måde. Men for mange, der for eksempel har smerter i ryggen eller knæene, så er der stadig gode muligheder for et fornuftigt arbejdsliv, hvis de får den rigtige hjælp.

Der bør indføres obligatorisk fysisk træning i brancher, hvor de ansatte er nedslidningstruede
Tina Lambrecht, formand for Danske Fysioterapeuter

Et godt eksempel på, hvad man kan gøre, er fra Nordfyns kommune, hvor der er mange ufaglærte og mange industriarbejdspladser. Her samarbejder træningsafdelingen med Jobcenter Nordfyn om at få borgere, der har problemer med sygdom, ind i et behandlingstilbud, der ofte er en kombination af træning, smertehåndtering og dét at lære hensigtsmæssige måder at bevæge sig på.

Det er godt for den enkelte for det er et stort tab både økonomisk og menneskeligt, når man må forlade arbejdsmarkedet og det fællesskab, der er på en arbejdsplads, før tid. Det er også godt for samfundet. For det er penge ud af vinduet hver gang et menneske må forlade arbejdsmarkedet på grund af noget, vi kunne have forebygget eller behandlet.

Jeg er helt med på, at træning i arbejdstiden ikke er noget, der er indført i morgen. Men jeg håber og tror, at vi de kommende år vil se en udvikling, hvor vi alle sammen – ansatte, arbejdsgivere og politikere – får øjnene op for, at vi er nødt til at gøre mere for at forebygge nedslidning.

Det er fornuftigt med tidligere pension til nedslidte, men det vil på alle måder være bedre at færre får brug for at gå tidligt på pension.

Vi byder meget gerne ind sammen med alle, der er interesserede i at hjælpe med at gøre det danske arbejdsmarked til et sted, hvor man ikke bliver syg af at gå på arbejde.

Deltag i debatten - send dit indlæg på maks. 600 ord til [email protected].
GDPR