Helsingør Kommune sætter medarbejdere fri: Kompas skal bane vejen for mere hjemmearbejde

BeFunky-collage__75_
- Hjemmearbejdet har givet mig ro og mulighed for fordybelse, forklarer Gitte Kondrup. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix/pressefoto
Et markant flertal af de administrative medarbejdere i Helsingør Kommune ønsker mere distancearbejde, når pandemien er overstået. Fire principper skal sætte rammen for, hvor meget medarbejderne må arbejde hjemmefra i fremtiden. Dialog er nøgleordet, lyder det fra leder og fællestillidsrepræsentant.

I Helsingør Kommune har hjemmearbejde været en så stor succes, at tre ud af fire medarbejdere i administrationen ønsker mere af det, når coronakrisen er ovre.

Det viser en undersøgelse, kommunen lavede i august 2020 efter første hjemsendelsesperiode.

For at imødekomme ønsket har Helsingør Kommune netop lavet fire principper for et mere fleksibelt arbejdsliv, der skal åbne for mere arbejde fra hjemmekontoret på den anden side af pandemien. Principperne er et kompas, ledere og medarbejdere i de enkelte enheder skal bruge, når arbejdet skal tilrettelægges.

- Med afsæt i undersøgelsen har vi hen over sensommeren, efteråret og vinteren haft nogle drøftelser om, hvordan vi kan arbejde videre med resultaterne i undersøgelsen, forklarer Randi Sveistrup, centerchef i Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation i Helsingør Kommune.

- Det har nu udmøntet sig i fire principper for et mere fleksibelt arbejdsliv, som i langt højere grad gør det muligt for den enkelte at arbejde mere hjemmefra, siger hun.

Principperne, der går under betegnelsen ’Frihed til at være forskellige’, handler i grove træk om, at hver enkelt enhed i administrationen selv skal tilrettelægge muligheden for mere hjemmearbejde efter krisen. Der er ikke tale om en one size fits all-tilgang, hvor alle medarbejdere eksempelvis skal arbejde hjemme to dage om ugen.

LÆS OGSÅ: Rebild Kommune bruger digitalt supervåben i kampen for lavere fravær

Den enkelte medarbejder og leder skal i fællesskab finde en løsning, der ikke går ud over arbejdsfællesskabet og behovet for, at medarbejdere også er fysisk til stede på arbejdspladsen.

Medarbejdere er forskellige, og behovet for hjemmearbejde er også forskelligt, understreger Randi Sveistrup.

Artiklen fortsætter under grafikken

Et paradigmeskifte

- Med principperne sætter vi gang i en bevægelse og en ambition om at frisætte det personlige og faglige potentiale i hver enkelt af os. Jeg vil gå så langt som at sige, at det er et paradigmeskifte og kulturændring, vi har gang i med principperne. De skal sikre en højere fleksibilitet i den måde, vi tilrettelægger vores arbejde på, siger Randi Sveistrup.

I første omgang skal alle kontoransatte i kommunen først tilbage efter anden hjemsendelsesperiode, der har varet siden vinter. Randi Sveistrup forventer, at alle er tilbage senest 1. august 2021.

Hjemmearbejdet har givet mig ro og mulighed for fordybelse. Jeg har også mødtes med kolleger, hvor vi har gået en tur. Det har givet mig noget andet end at sidde i et mødelokale
Gitte Kondrup, ansat i  Center for Job og Beskæftigelse og fællestillidsrepræsentant

Aktuelt er smittetallene høje i Helsingør Kommune, og det gør, at man lige nu er forsigtige med at byde alle medarbejdere velkommen tilbage til hæve-sænkebordene på de kommunale adresser.

En ny genåbningsaftale lægger da også op til, at alle offentligt ansatte først skal vende tilbage på jobbet den 1. august. I første omgang kan 20 procent vende tilbage, mens det vil blive sat op til 50 procent den 14. juni, når alle over 50 år ventes at have modtaget det første vaccinestik mod coronavirus.

Ansat: Hjemmearbejde har givet mig ro

En af dem, der glæder sig til at møde ind igen, er Gitte Kondrup. Hun er ansat i Center for Job og Beskæftigelse, men er også fællestillidsrepræsentant for kolleger organiseret i HK Kommunal.

LÆS OGSÅ: Hent inspiration: Unikt indblik i nordsjællandske kommuners sygefravær og arbejdsmiljø

Personligt har hun haft det fint med hjemmearbejde, men hun savner de uformelle snakke med kolleger i kantinen og ved kaffemaskinen.

- Hjemmearbejdet har givet mig ro og mulighed for fordybelse. Jeg har også mødtes med kolleger, hvor vi har gået en tur. Det har givet mig noget andet end at sidde i et mødelokale, siger Gitte Kondrup.

Udgangspunktet for, hvordan principperne skal udmøntes i praksis er at kigge på opgaven, medarbejderne skal løse. Hvis opgaven er at betjene et borgerservicekontor, er det nemt at forstå, at man er nødt til at være på arbejdspladsen fysisk
Gitte Kondrup, ansat i  Center for Job og Beskæftigelse og fællestillidsrepræsentant

Men der er mange nuancer i forhold til hjemmearbejde, påpeger hun. Derfor er det bedst at kombinere muligheden for hjemmearbejde med fysisk fremmøde efter coronakrisen, mener fællestillidsrepræsentanten.

- Jeg har mange kolleger, der har det ligesom mig. Men der er også yderpunkter. Vi har nogle, der mistrives, og som derfor har fået lov til at arbejde fra kontoret. Andre har haft det fantastisk med at arbejde hjemme, da det har givet dem en bedre balance mellem arbejdslivet og privatlivet, siger Gitte Kondrup.

Artiklen fortsætter under faktaboksen

Serie om kommunernes sygefravær

A4 Arbejdsmiljø afdækker i den kommende tid kommunernes kamp for at få fraværet ned og trivslen på arbejdspladserne op. Og du kan godt glæde dig.

Vi tager dig med ind i maskinrummet, hvor vi taler med kommunaldirektører, tillidsvalgte og andre topfigurer i kommunerne for at høre, hvordan de arbejder systematisk med sygefraværet og arbejdsmiljøet. Hvad virker, og hvad virker ikke?

Vi giver dig også et unikt indblik i kommunernes sygefraværs-historik siden 2016.

Derudover får du ekstraordinær adgang til kommunernes interne dokumenter om arbejdsmiljøet. Det omfatter blandt andet de nyeste trivselsmålinger, arbejdsmiljøredegørelser, strategier, årsrapporter og meget mere. 

Hent inspiration til højere trivsel og lavere sygefravær i din kommune. 

Dialog er vejen frem

Som tillidsrepræsentant har Gitte Kondrup siddet med i den arbejdsgruppe, der har udformet de nye principper. Hun har haft mange drøftelser med ledelsen om, hvordan de skal udmøntes i praksis.

Det må aldrig være op til den enkelte leder at bestemme det, understreger hun.

- Udgangspunktet for, hvordan principperne skal udmøntes i praksis er at kigge på opgaven, medarbejderne skal løse. Hvis opgaven er at betjene et borgerservicekontor, er det nemt at forstå, at man er nødt til at være på arbejdspladsen fysisk.

- Hvis opgaven derimod er at lave noget dokumentarbejde, der kræver fred og ro, giver det god mening, at man ikke behøver at være på arbejdspladsen, hvis man trives bedst med at være derhjemme, forklarer hun.

Kommunens undersøgelse af hjemmearbejde under coronakrisen viser, at 57 procent af de ansatte i administrationen har oplevet en bedre balance mellem arbejds- og privatlivet under den første hjemsendelsesperiode.

LÆS OGSÅ: Se listen: Så stor forskel er der på udgifter til sygefravær i kommunerne

68 procent af lederne har oplevet et større mentalt overskud hos hver enkelt medarbejder, mens 70 procent af dem har oplevet, at den manglende nærhed til medarbejderne har påvirket arbejdsmiljøet negativt.

Fire principper for fleksibelt arbejdsliv

Helsingør Kommune lægger op til mere hjemmearbejde for administrative medarbejdere, når coronakrisen er slut. Det er op til den enkelte enhed - i dialog mellem medarbejdere og leder - at beslutte, hvor mange dage. Derfor har kommunen lavet fire principper, der skal fungere som en rettesnor for et mere fleksibelt arbejdsliv. Principperne er:

1. Tag ansvar for enhedens faglige og sociale arbejdsfællesskab

 • Hjemmearbejde er en individuel mulighed - ikke en rettighed.
 • Individuel og fælles arbejdsfunktion er afsættet for tilrettelæggelsen af arbejdet.
 • Der skal være et naturligt blik for, at det sociale 'kit' skaber gode velfærdsløsninger i enhver arbejdssituation og i arbejdsfællesskabet.

2. Drop ligemageriet og udnyt mangfoldigheden i arbejdsfællesskabet

 • Der løses forskellige typer af opgaver i mangeartede funktioner. Mangfoldigheden i måden, arbejdet tilrettelægges på, skal respekteres og udnyttes.
 • Stort udsyn, når arbejdet tilrettelægges. Fokus på borgerperspektivet.
 • Medarbejdere har brug for at blive frisat personligt og fagligt. Det skaber arbejdsglæde og trivsel.

3. Se og skab nye muligheder i både det fysiske og digitale rum

 • Der skal være øje for det fysiske arbejdsfællesskab. Der udtænktes nye indretnings- og samværsløsninger.
 • Styrkelse af det digitale mindset i praksis. Alle skal blive dygtigere til at bruge de digitale platforme ved møder mm.
 • Fokus på både det sociale og faglige arbejdsfællesskab, når man arbejder på distancen. Digitale løsninger skal benyttes. 

4. Hav styr på regler og rammer, når arbejdslivet skal balancere og give mening og værdi

 • Arbejdsmiljøloven gælder også på hjemmekontoret.
 • Arbejdslivet skal ikke blive grænseløst. Heller ikke når der arbejdes hjemmefra.
 • Hjemmearbejdsdage aftales i dialog mellem medarbejder og leder. Vigtigt at have øje på opgaven, der skal løses, men også på værdien for den enkelte medarbejder.
GDPR