Hummelgaard: Forbedringer af uddannelse kommer "helt sikkert" på bordet under AMO-drøftelser

Sk__rmbillede_2019-12-12_kl._19.56.49
Peter Hummelgaard under sin tale torsdag til stormødet for arbejdsmiljørepræsentanter i Odense. Foto: Pressefoto/FH
Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) har efterhånden en lang liste af ting, der skal diskuteres, når der til foråret er trepartsdrøftelser om det nære arbejdsmiljøarbejde på landets virksomheder.

Arbejdsmiljørepræsentanternes vilkår kommer til foråret under lup.

Det sker, når et udvalg bestående af arbejdsmarkedets parter, eksperter og Beskæftigelsesministeriet skal drøfte potentialitet for forbedringer af det såkaldte AMO-system.

AMO – eller arbejdsmiljøorganisationen – er det organ på arbejdspladserne, hvor arbejdsmiljørepræsentanter (AMR) og arbejdsledere diskuterer stresshåndtering, ergonomiske problemer og andre arbejdsmiljøsager.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) understreger torsdag nødvendigheden i, at mulige forbedringer af AMR’ernes obligatoriske uddannelse kommer på bordet under drøftelserne.

- Det kommer helt sikkert til at være en del af diskussionen, uden at jeg skal blive konkret på det, siger han til A4 Arbejdsmiljø, da vi fanger ham efter hans tale til fagbevægelsens stormøde for arbejdsmiljørepræsentanter i Odense Congress Center.

Trepartsdrøftelser til foråret

Da et flertal i Folketinget i april i år blev enige om en ny arbejdsmiljøaftale, blev man samtidig enige om, at det nuværende AMO-system skal på dagsordenen under trepartsdrøftelser.

Det er disse drøftelser, Peter Hummelgaard sætter sig for bordenden af til foråret, når overenskomstforhandlingerne på det private område er afsluttet.

Drøftelserne tager udgangspunkt i evalueringen af AMO-systemet, som blev aftalt i 2015. Resultaterne af evalueringen ventes at være klar i februar.

I alt for mange år har vi ikke været gode til at sætte pris på, hvilken stor forskel de gør ude på arbejdspladserne. De udfører en kæmpe indsats for at sikre, at folk ikke bliver slidt ned eller bliver syge i deres arbejde
Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S)

AMO-udvalget skal ligeleds undersøge, om arbejdspladsvurderingen (APV) kan blive et mere aktivt redskab i arbejdsmiljøarbejdet på landets arbejdspladser.

Peter Hummelgaard har desuden lagt sig i selen for, at også arbejdsmiljørepræsentanter, der ikke er dækket af overenskomster, skal have bedre vilkår.

Det understregede han senest i et åbent samråd den 4. december, der handlede om beskyttelse af udsatte arbejdsmiljørepræsentanter uden overenskomst. Derfor kommer denne problemstilling også til at indgå i AMO-udvalgets arbejde.

Større indsigt i virksomhedskontakt til Arbejdstilsynet

I det hele taget mener Peter Hummelgaard, at arbejdsmiljørepræsentanter – med eller uden overenskomster - i alt for mange år ikke har fået den anerkendelse, de fortjener.

- I alt for mange år har vi ikke været gode til at sætte pris på, hvilken stor forskel de gør ude på arbejdspladserne. De udfører en kæmpe indsats for at sikre, at folk ikke bliver slidt ned eller bliver syge i deres arbejde, siger Peter Hummelgaard.

I et høringsnotat har den socialdemokratiske beskæftigelsesminister senest åbnet op for at give arbejdsmiljørepræsentanter større indsigt i den kontakt, der finder sted mellem virksomhederne og Arbejdstilsynet, når sidstnævnte eksempelvis har været på kontrolbesøg.

Arbejdstilsynet kommer derfor til at undersøge muligheden for at udvikle digitale løsninger, der kan give arbejdsmiljørepræsentanterne indsigt i den kommunikation om arbejdsmiljøet, der finder sted mellem Arbejdstilsynet og virksomhederne.

Det bør ske, uden at arbejdsmiljørepræsentanterne samtidig får indsigt i andre forhold om virksomhederne, der ikke er relevante for arbejdsmiljøarbejdet, understreger ministeren i notatet.

Kontakten mellem Arbejdstilsynet og virksomhederne finder i dag sted i den digitale løsning ’Arbejdsmiljøet i din virksomhed’ (ADVI).

 

 

 

 

GDPR