Jobcenter-ansat: Politikeres uheldige udtalelser kan udsætte mig og mine kolleger for fare

Karina_S__rensen_besk__ftigelsesfaglig_medarbejder_Viborg_Kommune1
Dette er et debatindlæg. Det er udtryk for skribentens holdning. Du er velkommen til at deltage i debatten - send dit indlæg til [email protected].

DEN 28. APRIL - INTERNATIONAL ARBEJDSMILJØDAG sad jeg til en konference afholdt af HK Danmark for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, hvor temaet var stress. Her var inviteret en lang række oplægsholdere og VIP’er, herunder arbejdsmiljøets minister Peter Hummelgaard.

Han fik sagt mange kloge ting om, hvordan det ofte er mangel på indflydelse på eget arbejde, der giver stress, og han vedgik nærmest også på talerstolen, at politisk vedtagne kontrolforanstaltninger i statsadministrationen godt kunne opleves som en stressfaktor af de statslige ansatte. Ministeren udtalte: ”Vi tager arbejdsmiljøet alvorligt på alle arbejdspladser,” og han lovede større fokus på arbejdsmiljøindsatsen i finansloven – alt sammen godt, fint og prisværdigt. Hvorfor er jeg så ikke bare glad?

Arbejdsmiljøets minister udtalte også, at det skulle være slut med klamme kommentarer på arbejdspladsen. Hvad med klamme kommentarer om arbejdspladsen?
Karina Sørensen, beskæftigelsesfaglig medarbejder Viborg Kommune

JEG ER IKKE GLAD, fordi jeg arbejder på et andet af Peter Hummelgaards ressortområder. Jeg er tillidsrepræsentant på et jobcenter, og jeg var afsted med den ene af mine arbejdsmiljørepræsentanter, og vi sad ærligt talt og så lidt overraskede ud. Vi oplever ikke vores minister være tydeligt interesseret i medarbejdernes medindflydelse på eget arbejde, eller at han er oprigtigt optaget af at mindske statslig kontrol af de ansattes arbejde, i hvert fald ikke når det kommer til handling. Det er mest bare kønne ord. Ministeren roste ved konferencen fagbevægelsen og de tillidsvalgte for at turde stå op for det gode arbejdsmiljø både politisk og ude på arbejdspladserne, så jeg er sikker på, at han værdsætter at blive udfordret lidt af en TR på sit eget område.

LÆS OGSÅ: Jobcenter-ansat: Jeg beskyldes for umenneskelighed og skrankepaveri

Beskæftigelseslovgivningen opererer med en detaljeringsgrad i opgaveløsningen, som jeg ikke har kendskab til på nogen andre forvaltningsområder. Det giver meget lidt medindflydelse på eget arbejde, når man som fagprofessionel fx ikke har lov at vurdere, hvornår en samtale mest meningsfuldt kan afholdes, eller om det giver bedst mening at holde den digitalt eller personligt.

Man skal ikke give os lænker om anklerne og så bebrejde os, at vi ikke er gode til stangspring
Karina Sørensen, beskæftigelsesfaglig medarbejder Viborg Kommune

Det er et vilkår ved at arbejde i en politisk styret organisation, at ledelsen består af valgte politikere, som udstikker mål og retning ud fra et politisk ståsted, og det kan jeg sagtens acceptere, men jeg kunne alligevel godt tænke mig at udfordre vores politiske ledere i forhold til, at man skal spille fair. Man skal ikke give os lænker om anklerne og så bebrejde os, at vi ikke er gode til stangspring. Og når arbejdsmiljøets minister ønsker at stille arbejdsgivere, der udsætter medarbejdere for et problematisk arbejdsmiljø, til ansvar, så må der også være en interesse i at få set på arbejdsmiljøet inden for ens eget område.

LÆS OGSÅ: KL: - Vi har et system, der er styret af regler og ikke af god ledelse

Arbejdsmiljøets minister udtalte også, at det skulle være slut med klamme kommentarer på arbejdspladsen. Hvad med klamme kommentarer om arbejdspladsen? Hvis det også skal være slut med det, så kunne arbejdsmiljøets minister godt indimellem sætte sine folketingskolleger lidt på plads, for her kommer der med jævne mellemrum nogle meget uheldige udtalelser om jobcentrene.

De besparelser, man ønsker, skal være forenelige med de ændringer, man beslutter, ellers forpester man ærligt talt mit og mine kollegers arbejdsmiljø, og det må være en mærkesag for arbejdsmiljøets minister, at det ikke sker
Karina Sørensen, beskæftigelsesfaglig medarbejder Viborg Kommune

Når politikere udtaler sig direkte imod fakta i debatten omkring jobcentrene, så vil det i værste fald kunne udsætte de ansatte for fare. Hvis en borger tror på politikere, når de udtaler sig imod fakta, så kan den samme borger jo have svært ved at tro på jobcentermedarbejderen, når vedkommende forsøger at forklare, hvordan det i virkeligheden hænger sammen lovgivningsmæssigt, og nogle borgere reagerer desværre beviseligt meget uheldigt ved uenighed med offentligt ansatte. Medarbejdere kan blive udsat for vredesudbrud, trusler eller det, der er værre. Det må være i alle bedste interesse at undgå dette; både for beskæftigelsesministeren og for ministeren for arbejdsmiljø.

LÆS OGSÅ: Jobcenter-ansattes virkelighed: Dødstrusler, jernstænger og chikane-SMS'er i fritiden

Min afsluttende opfordring skal lyde, at arbejdsmiljøets minister tager en alvorssnak med beskæftigelsesministeren inden de kommende millionbesparelser på jobcentrene. Det er fair, hvis man politisk ændrer målsætning og ønsker forandringer i lovgivning og praksis. Jeg håber bare, at man laver regnestykket bedre, end man plejer at gøre. De besparelser, man ønsker, skal være forenelige med de ændringer, man beslutter, ellers forpester man ærligt talt mit og mine kollegers arbejdsmiljø, og det må være en mærkesag for arbejdsmiljøets minister, at det ikke sker.

Deltag i debatten - send dit indlæg på maks. 600 ord til [email protected].
GDPR