Kalender: De vigtigste arbejdsmiljø­arrangementer den næste måned

BeFunky-collage__43_
Foto: Steen Jacobsen/Allan Moe/Ritzau Scanpix/arkiv
Med A4 Arbejdsmiljøs kalender får du et eksklusivt overblik over arbejdsmiljøarrangementer en måned frem. Vi har samlet de vigtigste begivenheder hos fagforbund, Dansk Industri, BFA, NFA og mange flere. Nu behøver du kun at slå op ét sted.

Ambitionen er at samle de vigtigste begivender i en fælles kalender - til gavn for arbejdsmiljøprofessionelle og andre, der er optaget af indsatsen for sunde og sikre arbejdspladser. Kalenderen opdateres løbende.

Har vi overset noget, eller vil I gerne have omtalt netop jeres arrangement? Kontakt redaktør Jonas Sivkær Pettersen på [email protected]

18. november

Muskel- og skeletbesvær og psykisk arbejdsmiljø

IDA Arbejdsmiljø arrangerer et temamøde om, hvordan faktorer i psykisk arbejdsmiljø har indflydelse på udvikling af MSB. 

Læs mere her.

19. november

Temadag om konflikthåndtering

HK Hovedstaden inviterer tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter til et møde om konflikthåndtering på jobbet. Antropolog og konfliktmægler Susanne Branner vil stå for oplæg. 

Læs mere her.

19. - 21. november

Labour Inspection in the Age of Digitalization

Sted: Stockholm, Sverige. Læs mere om arrangementet her.

20. november

Møde i Arbejdsmiljørådets forretningsudvalg

Forretningsudvalget mødes. Læs mere her.

Eller læs her mødereferater fra andre møder i Arbejdsmiljørådet eller i Arbejdsmiljørådets forretningsudvalg.

21. november

Konference: Vision Zero – en ny metode til at styrke arbejdsmiljøet

På konferencen præsenteres Vision Zero med vægt på, hvordan man kan opstille proaktive mål for arbejdsmiljøindsatsen i bygge- og anlægsbranchen.

Læs mere her.

Temadag om arbejdsmiljøarbejdet

HK Hovedstaden inviterer til temamøde om det fremtidige arbejdsmiljøarbejde for AMR'er.

Læs mere her.

25. november

Hvordan styrker vi arbejdsmiljøorganisationen?

IDA Arbejdsmiljø invitierer til møde om fremtidens AMO. På mødet vil der blive diskuteret, hvad der skal til for at styrke AMO, herunder arbejdsmiljørepræsentanterne, hvilke kompetencer der skal udvikles, og hvordan det kan foregå i praksis.

Læs mere her.

Åbent samråd om arbejdsmiljøet på Storstrømsbroen

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) er i åbent samråd i Folketingets beskæftigelsesudvalg om arbejdsmiljøet på Storstrømsbroen. Udvalget har bedt ministeren kommentere på arbejdsmiljøsituationen på Storstrømsbroen, og hvad ministeren og Arbejdstilsynet vil gøre for at forbedre det forebyggende arbejdsmiljøarbejde herunder dårligt arbejdsmiljø på store byggeprojekter.

Læs mere her.

Roller og rammer som AMR

HK arrangerer et opstartsmøde for nye arbejdsmiljørepræsentanter, hvor de for en indføring i arbejdsmiljøarbejdet. Læs mere her.

26.-28. november

Psychosocial Occupational Epidemiology

Arrangør: Niva Education

Læs mere her.

27. november

Gå-hjem-møde om natarbejde og helbred

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) lægger lokaler til et fyraftensarrangement om helbredsrisici ved nat- og skiftearbejde. Forskere vil præsentere den nyeste viden om, hvordan man tilrettelægger arbejdstiden ved nat- og skiftearbejde, så helbreds- og ulykkesrisici minimeres.

Læs mere her.

Værdien af at tænke arbejdsmiljø sammen med sundhedsfremme – Mød Total Worker Health

Total Worker Health er et eksempel på en helhedsorienteret tilgang på arbejdsmiljøområdet til forebyggelse og sundhedsfremme. Det er en tilgang der kommer fra USA hvor de har et helt andet forsikringssystem og socialt system. IDA Arbejdsmiljø er arrangør. 

Læs mere her.

28. november

Kursus om fysisk belastning ved murer- og betonarbejde

NFA inviterer arbejdsmiljørådgivere, arbejdsmiljøledere og andre fagpersoner/arbejdsmiljøprofessionelle, der er godt inde i murer- og betonarbejde, til at deltage i et kursus om fysiske belastninger ved murer- og betonarbejde.

Læs mere her.

29.-30. november

Stress-seminar henvendt til arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter

Dorte Rosendahl Kirkegaard, konsulent i Cabi, og Yun Ladegaard, erhvervspsykolog, er undervisere ved arrangementet. 

Læs mere her.

3. december

AMR og psykisk arbejdsmiljø og stress

LO Fyn arrangerer et møde for arbejdsmiljørepræsentanter om psykisk arbejdsmiljø og stress. Arrangementet finder sted i Odense og er henvendt til AMR'er i Region Syddanmark.

Læs mere her.

AMR og fysisk nedslidning - ergonomisk arbejdsmiljø

LO Næstved arrangerer et møde for arbejdsmiljørepræsentanter om fysisk nedslidning og ergonomisk arbejdsmiljø. Arrangementet finder sted i FOA's lokaler i Næstved.

Læs mere her.

4. december

Åbent samråd om fyring af arbejdsmiljørepræsentanter på virksomheder uden overenskomst

Folketingets beskæftigelsesudvalg har bedt beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) give en status på arbejdet med at sikre arbejdsmiljørepræsentanter, der er ansat på en virksomheder uden en overenskomst, beskyttelse mod fyring. Ministeren skal også svare på, om han finder det tilfredsstillende, at 62 pct. af arbejdsmiljørepræsentanterne overvejer at stoppe som arbejdsmiljørepræsentant på grund af den manglende beskyttelse mod fyring.

Læs mere her.

9. december

Temamøde om forebyggelse af seksuel chikane på arbejdspladsen

Som et led i kampagnen 'Hvor går Grænsen?' inviterer BFA i samarbejde med Arbejdsmiljørådet og Arbejdstilsynet til temamøde om seksuel chikane i København.

Læs mere her.

Arbejdsmiljøaftalen - frist for ændringsforslag

Sidste frist for ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø, lov om ændring af lov om arbejdsmiljø og lov om arbejdsskadesikring (L 65).

Læs mere her.

Arbejdsmiljøaftalen - frist for spørgsmål

Sidste frist for spørgsmål fra beskæftigelsesudvalget til Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø, lov om ændring af lov om arbejdsmiljø og lov om arbejdsskadesikring (L 65).

Læs mere her.

10. december

Temadag om konflikthåndtering

HK Hovedstaden inviterer tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter til en temadag om håndtering af konflikter på jobbet. Arrangementet finder sted i Hillerød.

Læs mere her.

AMR og strategisk arbejdsmiljøarbejde

LO Hovedstaden inviterer til temadag om strategisk arbejdsmiljøarbejde. Arrangementet finder sted i København S.

Læs mere her.

Arbejdsmiljøaftalen - frist for svar

Sidste frist for svar fra beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) til Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø, lov om ændring af lov om arbejdsmiljø og lov om arbejdsskadesikring (L 65).

Læs mere her.

Gå-hjem-møde om medarbejderinddragelse

NFA afholder et gå-hjem-møde om medarbejderinddragelse. Her vil ph.d. og seniorforsker Johan Simonsen Abildgaard holde et oplæg, mens Novo Nordisk vil fortælle om deres erfaringer med emnet. 

Læs mere her.

11. december

Arbejdsmiljøaftalen - politisk drøftelse

Politisk drøftelse om Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø, lov om ændring af lov om arbejdsmiljø og lov om arbejdsskadesikring (L 65).

Læs mere her.

Arbejdsmiljøaftalen - frist for politiske bemærkninger

Frist for politiske bemærkninger til Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø, lov om ændring af lov om arbejdsmiljø og lov om arbejdsskadesikring (L 65).

Læs mere her.

Arbejdsmiljøaftalen - betænkning

Betænkning, Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø, lov om ændring af lov om arbejdsmiljø og lov om arbejdsskadesikring (L 65).

Læs mere her.

Ph.d.-forsvar om social kapital og risiko for langtidssygemeldinger i sundhedsvæsenet

Københavns Universitet afholder forsvaret.

Læs mere her.

12. december

AMR Stormøde

Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) afslutter AMR året 2019 med et stormøde i Odense Congress Center.  Her skal der i fællesskab gøres status på det lokale arbejdsmiljøarbejde, der er gjort i hele landet gennem AMR 2019, og der skal lægges retning for det fremtidige arbejde.

Læs mere her.

Møde i Arbejdsmiljørådet

Arbejdsmiljørådet holder årets sidste møde.

Læs mere her.

16. december

Dødsulykker og andre alvorlige arbejdsulykker

IDA Arbejdsmiljø er vært for et arrangement om arbejdsulykker, hvor Arbejdstilsynet, forskere og praktikere kommer og giver status på et stadig relevant problem i dansk arbejdsmiljø.

Læs mere her

AMR – Unge og arbejdsmiljø

LO Fyn arrangeret et møde for alle arbejdsmiljørepræsentanter i Syddanmark om unges arbejdsmiljø. 

Læs mere her

18. december

AMR & psykisk arbejdsmiljø og stress

LO Fyn arrangeret et møde for alle arbejdsmiljørepræsentanter i Syddanmark om psykisk arbejdsmiljø og stress. Arrangementet finder sted i Odense.

Læs mere her