"Min første handling som minister ville være at sikre, at NFA kan fortsætte deres gode og vigtige arbejde"

larsa
"Vi har for mange "videns-huller" på arbejdsmiljøområdet, der kalder på solid forskning," mener Lars Andersen. Foto: Lederne/pressefoto
Sommerserie: Der mangler viden om arbejdsmiljøet, og derfor er det vigtigt at afsætte ressourcer til at lappe "videns-hullerne", siger Ledernes arbejdsmiljøchef, Lars Andersen.

Hvad er den første opgave på arbejdsmiljøområdet, du vil tage hul på, hvis du var minister og sad i beskæftigelsesminister Peter Hummelgaards stol?

Det har A4 Arbejdsmiljø spurgt en række arbejdsmiljøprofiler om i vores sommerserie. I dag er vi nået til Lars Andersen, der er arbejdsmiljøchef hos Lederne.

Hvad er den vigtigste arbejdsmiljøudfordring lige nu? Og hvorfor?

"Vi har for mange 'videns-huller', der kalder på solid forskning. Huller, som kræver forskningsmæssigt input fra alle forskningsmiljøer i Danmark. Det handler i stigende grad om at have adgang til en dybdegående viden om arbejdsmiljø. Men vi må ikke forske og udvikle i en arbejdsmiljø-silo, der lukker sig om sig selv."

"Når vi taler om viden, er det afgørende, at vi forstår og respekterer den dynamik og diversitet, der skal til for at skabe resultater – også når det gælder et godt arbejdsmiljø. Virksomheder, ledere, medarbejdere og brancher har forskellige vilkår, erfaringer og styrker. Virksomheder og andre aktører har derfor også forskellige rammer for deres arbejde og forskellige ønsker til og muligheder for at skabe de bæredygtige løsninger."

Hvad er det første, du ville gøre, hvis du var minister?

"Jeg vil sikre, at der sker en væsentlig og permanent styrkelse af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs grundbevilling, som gennem de seneste ti år næsten er blevet halveret. De dygtige forskere, ledere og medarbejdere på NFA er som sektorforskningsinstitut hovedleverandør af forskningsbaseret viden om arbejdsmiljø og samarbejder tæt med øvrige forskningsinstitutioner i Danmark og resten af verden. Skal NFA fortsætte med at have den rolle, kræver det økonomi."

"Selvom NFA – i lighed med andre forskningsinstitutioner i Danmark – har styrket sin eksterne finansiering, er det en tung og svær opgave, de løfter – og de kan ikke lukke hullerne alene. Derfor ville min første handling som minister være at sikre, at NFA kan fortsætte deres gode og vigtige arbejde ved at styrke deres grundbevilling både nu og fremadrettet."

Sommerserie: Hvis jeg var minister, ville jeg..

I løbet af sommeren bringer A4 Arbejdsmiljø en række korte interviews med nogle af landets mest kompetente folk på arbejdsmiljøområdet. Det drejer sig om eksperter og topfolk i fagbevægelsen og arbejdsgiverorganisationer.

A4 Arbejdsmiljø stiller en stribe faste spørgsmål, og de besvares som regel skriftligt af dagens arbejdsmiljøprofil.

Tidligere bragt:

Søren Schytte, forbundssekretær i Blik og Rør og formand for BAT-Kartellets arbejdsmiljøudvalg:
"Hvis jeg var minister, ville jeg indføre markant højere bøder til arbejdsgivere"

Kommende interviews:

Morten Skov Christiansen
Næstformand, Fagbevægelsens Hovedorganisation

Christine Ipsen
Professor, Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Lars Andersen
Arbejdsmiljøchef, Lederne

Peter Poulsen
Forbundssekretær, Dansk Metal

Anni Pilgaard
Næstformand, Dansk Sygeplejeråd

Maria Melchiorsen
Forbundssekretær, FOA

Mads Samsing
Næstformand, HK Danmark

Har du lyst til at medvirke, kan du kontakte A4 Arbejdsmiljøs redaktør, Jonas Sivkær Grønvall, på [email protected].

Hvad bliver din egen vigtigste arbejdsopgave på arbejdsmiljøområdet til efteråret?

"Med trepartsaftalen fra 2020 har Lederne, sammen med de øvrige parter, fået en central rolle blandt andet gennem fastsættelse af måltal for arbejdsmiljøindsatsen. Vi har også fået ekstraordinære midler, så parterne i samarbejde med blandt andre Arbejdstilsynet kan understøtte indsatsen bedst muligt. Midlerne er blevet givet som treårige tilskud og udløber derfor i løbet af 2023. Vi skal derfor gøre, hvad vi kan for at gøre os fortjent til en permanent forhøjelse af midlerne til partssystemet på arbejdsmiljøområdet."

"Et andet vigtigt område både nu, til efteråret og i fremtiden er stress og trivsel. Det gælder ikke mindst blandt de unge og nyansatte. Stress koster den enkelte, samfundet og virksomhederne dyrt. Vi har ikke råd til at lade talent og arbejdskraft gå til spilde på grund af belastning fra stress."

"I Lederne ønsker vi at blive endnu bedre til at hjælpe vores medlemmer med at forebygge og håndtere stress på arbejdspladsen," fortæller Lars Andersen og nævner, at Lederne til efteråret vil præsentere et ny ledelsesmodel for bæredygtig ledelse, hvor fokus er på stress.

Hvad er det mest positive, der er sket på arbejdsmiljøområdet det seneste år? 

"Vi har lavet en trepartsaftale mod seksuel chikane på det danske arbejdsmarked. Med aftalen har vi fået sat en ny scene, som kommer 360 grader rundt om indsatsen mod seksuel chikane. Med 17 vigtige initiativer er Lederne klar til at bidrage og aktivt understøtte det nødvendige og vedvarende fokus, der skal være på forebyggelse af seksuel chikane. Trepartsaftalen – og udmøntningen af den – er et vigtigt skridt i den rigtige retning, da den i høj grad styrker indsatsen mod seksuel chikane på det danske arbejdsmarked. Den skal understøtte og styrke de igangværende kulturforandringer på arbejdspladserne."

"Aftalen er efter Ledernes ønske balanceret sådan, at de nye regler kun skal ramme de arbejdsgivere og ledere, som ikke i tilstrækkeligt omfang tager forebyggelse og håndtering af seksuel chikane alvorligt. Dermed rammer aftalen ikke alle de gode ledere, som hver dag går på arbejde og sikrer et godt og sundt arbejdsmiljø."

Hvad er dit højeste ønske af ting på arbejdsmiljøområdet, som du håber, går i opfyldelse inden næste sommer? 

"Verdensmålene og bæredygtig ledelse er heldigvis kommet for at blive og har skabt et paradigmeskifte på mange danske og internationale ledelsesgange. Vi skal fortsat understøtte denne udvikling. Derfor håber jeg, at vi får en ny ambitiøs og bred politisk aftale med partierne på Christiansborg om indsatsen for et bæredygtigt arbejdsmiljø."

"En sådan aftale ville nemlig kunne skabe et solidt fundament for indsatsen for et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Samtidig ville den kunne sikre, at alle aktører på arbejdsmiljøområdet trækker i samme retning. Det handler om at få mest muligt og bedst muligt arbejdsmiljø for pengene og for de indsatser, der gøres. Med andre ord er mit ønske, at verdensmålene det næste år – og i fremtiden – sætter retningen for de arbejdsmiljøindsatser, der gøres. At bæredygtig ledelse bringer os videre, og at politikerne hjælper os med det."

GDPR