Lederne: Højt sygefravær handler sjældent om dårligt arbejdsmiljø

Lars_Andersen_Arbejdsmilj___og_ligestillingschef_Lederne_1650_px
Lars Andersen, Arbejdsmiljøchef, Lederne Foto: Lederne
Dette er et debatindlæg. Det er udtryk for skribentens holdning. Du er velkommen til at deltage i debatten - send dit indlæg til [email protected].
Hvis vi vil undgå højt sygefravær blandt kommunalt ansatte, må automatreaktionen ikke være at skyde på arbejdsmiljøet, lyder det fra Ledernes arbejdsmiljøchef.

For nyligt kom der tal for sygefraværet blandt de kommunalt ansatte fra Indenrigs- og Boligministeriets Benchmarkenhed, som desværre viste, at udviklingen går den forkerte vej trods et årelangt og vedholdende fokus på at forbedre arbejdsmiljøet i det offentlige.

LÆS OGSÅ: Potentiale for store besparelser: Halvdelen af kommunerne med højere sygefravær end forventet

Selvom der er store forskelle på kommunerne, så er sygefraværet i snit steget med 3,7 procent fra 2017 til 2019. Men går man et spadestik dybere, finder man ud af, at det er det langvarige sygefravær, der har drevet sygefraværet opad, mens det kortvarige sygefravær stort set er uændret.

Det kan kun gå for langsomt med at få taget fat om problemet. For højt sygefravær på arbejdspladsen har en tendens til at smitte
Lars Andersen, Arbejdsmiljøchef, Lederne

Ifølge Jan Hjøllund, der er direktør for Center for Medarbejderudvikling, er det faktisk sådan, at kun 3 procent af medarbejderne inden for social- og sundhedsområdet i det offentlige står for 60 procent af det samlede sygefravær, hvilket vil sige, at de resterende 97 procent af medarbejderne har et sygefravær, der på niveau med sygefraværet i det private.

LÆS OGSÅ: Se listen: Så stor forskel er der på udgifter til sygefravær i kommunerne

Altså er der intet, der tyder på et generelt dårligt arbejdsmiljø i det offentlige. I stedet skal det overvejes, om problemet ikke ligger et andet sted. Nemlig at der nogle steder er en kultur, hvor ledere forholder sig for passivt og ikke blander sig, når medarbejdere mistrives eller melder sig syge.

Sænkning af sygefravær kræver god ledelse

Der er ingen tvivl om, at lederen er en nøgleperson i arbejdet med at komme sygefravær til livs, men skal sygefraværet holdes nede, kræver det en indsats af alle på arbejdspladsen. Det handler om, at topledelsen og den enkelte leder stiller sig i spidsen for en kultur, hvor det er helt almindeligt at tale om både forebyggelse og håndtering af sygefravær.

LÆS OGSÅ: Indsats vendt på hovedet: Rebild Kommune bruger digitalt supervåben i kampen for lavere fravær

Vi er nødt til at gøre op med vante forestillinger om sygefravær og fastholdelse af medarbejdere på arbejdspladsen og med en kultur, hvor man anskuer sygefravær som noget, der hører til i privatsfæren, og hvor både ledere og medarbejdere finder det grænseoverskridende at holde en løbende kontakt under et sygeforløb. For al erfaring fra både arbejdspladser og forskning viser, at mange helt kan undgå sygemeldinger eller nøjes med en deltidssygemelding, hvis blot der ydes den rette indsats.

Derfor bliver vi nødt til at stoppe med ensidigt at gøre arbejdsmiljøet til skurken og i stedet erkende de mønstre, der er i sygefraværet. Her skal vi lære af de mange dygtige ledere, som har lavt sygefravær og høj trivsel i deres medarbejdergrupper.

God ledelse er nøglen til at knække kurven med højt sygefravær, og de enkelte arbejdspladser kan og bør lære af hinanden. Det kan kun gå for langsomt med at få taget fat om problemet. For højt sygefravær på arbejdspladsen har en tendens til at smitte. God ledelse er vejen frem.

Deltag i debatten - send dit indlæg på maks. 600 ord til [email protected].