Tre ønsker om arbejdsmiljø, sundhed og socialpolitik fra 3F til den kommende regering

Lene_Krabbe
3F er klar med tre ønsker til den kommende regering. Foto: Pressefoto
Flere penge til Arbejdstilsynet, mindre ulighed i sundhed og evaluering af Ankestyrelsen. Sådan lyder de tre ønsker, som 3F er klar til at gå til regeringen med, så snart den er blevet dannet.

Den nyvalgte forbundssekretær i 3F Lene Krabbe Dahl har fået tre ansvarsområder, som hænger godt sammen. Arbejdsmiljø, sundhed og det socialpolitiske område. Hun har også allerede tre ønsker klar til den kommende regering, så snart den er på plads. 

Det første ønske handler om arbejdsmiljø. 

“Vores medlemmer bliver ramt af cirka 50 procent af alle arbejdsulykker og erhvervssygdomme, der er i Danmark. Og de udgør altså kun 10 procent af de beskæftigede,” siger Lene Krabbe Dahl, forbundssekretær i 3F. 

LÆS OGSÅ: Lene Krabbe Dahl: "Jeg vil være et frisk pust i forbundsledelsen"

Der er tale om både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø. Og særligt det sidste er ifølge forbundssekretæren ekstra vigtigt at have fokus på, fordi hun personligt frygter, at problemets omfang er større, end det umiddelbart er opgjort til. 

“Hver tredje 3F’er oplever enten hver dag eller ugentligt stress i deres arbejdsliv. Og vores tal viser, at hver femte 3F-medlem har været udsat for mobning inden for det seneste år. Det er bekymrende tal. Og måske er tallet større, fordi det generelt kan være svært at få italesat problemer i det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladserne,” siger Krabbe Dahl. 

Derfor vil 3F gerne have sat fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Derudover ønsker 3F flere penge til Arbejdstilsynet i flere år fremover.

“Der er gode toner i det udspil til en ny politisk aftale om arbejdsmiljø, som regeringen fremlagde i september. Det gælder blandt andet, at vi har brug for et stærkt arbejdstilsyn, der kan forfølge en strategi om nultolerance over for dødsulykker,” siger Lene Krabbe Dahl.

Fuld dækning på sygedagpenge

Og så skal der ifølge hende også gøres noget for dem, der bliver så syge af arbejdet, at de forlader arbejdsmarkedet, inden de fylder 60 år.

“Hver femte 3F’er forlader arbejdsmarkedet, inden de fylder 60 år. De bliver fysisk nedslidte og får kroniske smerter. Mange af vores medlemmer må tage smertestillende medicin for at gå på arbejde. Det er ikke i orden,” siger hun.

Derfor vil 3F også have forbedringer inden for sygedagpenge, så dem, der har brug for det, kan blive dækket hele vejen og ikke pludselig oplever, at pengene bliver stoppet med besked om, at de bare kan finde et job, som de ikke har kvalifikationer til eller reelt kan klare. Vores medlemmer skal have konkret hjælp til at komme videre.  

“Og så ønsker vi os rigtig meget en evaluering af Ankestyrelsen. Den blev ændret radikalt i 2013 ved en reform, og vi oplever ikke, at Ankestyrelsen fungerer efter hensigten. Det vil vi gerne have evalueret. Vi ønsker en Ankestyrelse, som reelt og konkret tager stilling til om afgørelsen og det socialfaglige skøn er rigtigt. Det sker ikke i dag og det skaber grundlaget for den uværdige sagsbehandling, som vi ser alt for mange steder. Det er urimeligt over for borgerne,” siger Lene Krabbe Dahl.

Ny regering skal gøre op med ulighed

Sidst men ikke mindst ønsker 3F sig mindre ulighed i sundhed.

"Det handler i korte træk om, at den nye regering som det første skal gøre op med ulighed i sundhed. Der skal være en målsætning om, at man skal være lige så sund, når man går fra arbejde, som man var, da man mødte ind. Vi synes, at vi skal have fokus på et ordentligt sundhedsmiljø," siger Lene Krabbe Dahl. 

På den måde hænger hendes tre ansvarsområder: det socialpolitiske, sundhed og arbejdsmiljø godt sammen. 3F har allerede talt med den afgående regering om flere af ønskerne. 

“Men vi skal have taget fat i den nye regering også, lige så snart, vi kender den og ved, hvem vi skal tale med. Vi er klar til et godt samarbejde, så vores medlemmers vilkår kan blive bedre,” siger Lene Krabbe Dahl.

GDPR