Se listen: I disse kommuner er Nemlig-selskab på vippen

20160226-163109-3-1920x1045we-medium_32
Mange kommuner afventer lige nu en undersøgelse fra Københavns Kommune om løn- og arbejdsvilkårene i selskabet Intervare, der ejes af Nemlig.com. Foto: Linda Kastrup/Ritzau Scanpix
Flere kommuner overvejer fremtidigt samarbejde med selskabet Intervare, der leverer dagligvarer til ældre, syge og handicappede borgere i kommunerne. Selskabet er moderselskab til Nemlig.com

Mange kommuner afventer lige nu en undersøgelse fra Københavns Kommune om løn- og arbejdsvilkårene i selskabet Intervare, der er moderselskab til Nemlig.com.

Omkring 40 kommuner har et samarbejde med virksomheden, der leverer dagligvarer til ældre, syge og handicappede borgere i kommunerne.

Flere kommuner er villige til at tage drastiske skridt, hvis arbejdsforholdene i Intervare ligner det, ansatte i Nemlig.com ifølge dagbladet Politiken udsættes for.

LÆS OGSÅ: Nemlig-selskab i modvind: Kommuner klar til at rive kontrakter i stykker

A4 Arbejdsmiljø har været i kontakt med flere kommuner om, hvordan de har tænkt sig at tage stilling til sagen.

Sådan forholder kommunerne sig

Sorø Kommune

- Kommunen har modtaget en redegørelse fra Intervare vedrørende arbejdsmiljøregler og arbejdsforhold og vurderer ikke, at der er behov for yderligere undersøgelser. Kommunen har ikke hjemmel til at undersøge tilsvarende forhold hos et datterselskab, når selskabet ikke har direkte tilknytning til kontraktens genstand, skriver Sorø Kommune i et skriftligt svar.

Hillerød Kommune

I kommunen er man villig til at tilbageholde betaling til Intervare, indtil virksomheden overholder arbejdsklausulen, der bygger på konventionen fra Den Internationale Arbejdsorganisation, som hører under FN.

- Overholder leverandøren ikke disse forpligtelser, og medfører dette eksempelvis et berettiget krav fra de ansatte, kan kommunen tilbageholde vederlag til leverandøren med henblik på at tilgodese dette krav. Leverandøren forpligter sig desuden til at sikre, at de ansatte, som leverandøren og eventuelle underleverandører beskæftiger i Danmark med henblik på opgavens udførelse, har gyldige arbejdsopholdstilladelser, siger Pia Skov Johansen, indkøbs- og udbudschef i Hillerød Kommune.

Greve Kommune

I Greve Kommune er man klar til at opsige kontrakten, hvis de ansattes vilkår ikke lever op til forpligtelserne.

- Greve Kommunes politikere er opmærksomme på arbejdsforholdene i Intervare. Derfor har fagudvalget Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget et punkt på deres kommende møde, hvor de drøfter emnet, oplyser Greve Kommune til A4 Arbejdsmiljø og uddyber:

- I forbindelse med Greve Kommunes udbud er der også en forventning om, at leverandørerne lever op til arbejdsmiljøregler og overenskomster. Hvis Greve Kommune får viden om, at leverandørerne ikke lever op til indgåede vilkår, kan kommunen pålægge leverandøren bod eller opsige kontrakten.

Gladsaxe Kommune

Sagen er blevet drøftet på et byrådsmøde den 28. april. Gladsaxe Kommune er parat til at ophæve samarbejdet, hvis ikke firmaet lever op til forpligtelsen i kontrakten om ordentlige arbejdsvilkår for deres ansatte.

- Der skal ikke herske tvivl om, at de leverandører, vi handler med, skal sikre ordentlige arbejdsforhold for deres medarbejdere. Lige nu afventer vi Intervares redegørelse og Københavns Kommunes undersøgelse. Hvis det viser sig, at medarbejderne hos Intervare har dårlige arbejdsforhold er det dybt kritisabelt og et brud på kontrakten. Og hvis ikke forholdende bliver bragt i orden, så er vi klar til at opsige kontrakten, siger Gladsaxes borgmester Trine Græse.

Hvidovre Kommune

Kommunen oplyser:

- Vi har i 2019 i samarbejde med PwC gennemført kontrol af Hvidovre Kommunes kontrakt med Intervare. Det skete både med udgående kontrol og skrivebordskontrol. Det omfatter såvel kontrol af ansættelseskontrakter, lønsedler og timesedler, ligesom der blev gennemført interviews for at afdække arbejdsforhold. Kontrollen af Intervares medarbejdere viste, at Intervare ikke havde haft bemærkelsesværdige forhold.

- Ud over den kontrol Hvidovre kommunen selv foranlediger, er vi naturligvis opmærksom på, hvad vi møder i medier, netværk osv. Disse ting vil altid blive gjort til genstand for overvejelse om ekstraordinær kontrol. I vores aftale med Intervare forpligtiger de sig blandt andet til at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø for deres ansatte. Viser det sig, at Intervare ikke lever op til disse forhold, vil Hvidovre Kommune naturligvis overveje hvilke konsekvenser det må få for et samarbejde. Hvidovre Kommune har gennem flere år arbejdet målrettet med kontrol af arbejdsklausuler. Det sker i samarbejde med PwC og ud fra en risikovurderingsmodel.

Hørsholm Kommune

Sammen med andre nordsjællandske kommuner har Hørsholm Kommune været i kontakt med Københavns Kommune om deres undersøgelse af forholdene i Intervare. 

- Københavns Kommune har lovet at sende konklusionerne af den undersøgelse, når den foreligger. Herefter vil vi naturligvis vurdere, om der er fundet forhold hos leverandøren, som kan begrunde, at vi tager kontraktuelle skridt overfor Intervare A/S, skriver kommunen i skriftligt svar. 

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune har bedt Intervare redegøre for, hvordan virksomheden overholder kommunens arbejdsklausuler.

- Det forholder sig generelt sådan, at hvis en leverandør ikke overholder kontrakten, så har Frederiksberg Kommune grundlaget for at opsige samarbejdet. Hvis det er tilfældet, er der tale om kontraktbrud, skriver Frederiksberg Kommune i et skriftligt svar.

Allerød Kommune

I Allerød Kommunes kontrakt med Intervare er der ingen arbejdsklausul, oplyser kommunen. Kontrakten overholdes, lyder det fra kommunen, der ikke vil foretage sig noget yderligere.

- Allerød Kommune har kontrakt med Intervare, hvor der leveres de ydelser, som er indeholdt i kontrakten. Vi har ikke modtaget borgerklager eller har observeret forhold, som kan retfærdiggøre iværksættelse af en undersøgelse, redegørelser eller opsigelse, oplyser økonomichef Jette Møberg til A4 Arbejdsmiljø.

Egedal Kommune

Kommunen afventer undersøgelse fra Københavns Kommune.

- Københavns Kommune har lovet at sende konklusionerne af den undersøgelse, når den foreligger. Herefter vil vi naturligvis vurdere, om der er fundet forhold hos leverandøren, som kan begrunde, at vi tager kontraktuelle skridt overfor Intervare A/S, forklarer afdelingsleder i Egedal Kommune, Peter Elman Hansen.

Roskilde Kommune

Borgmester Thomas Bredam (S) har til Politiken udtalt følgende:

- Vi gør rigtig meget for politisk at sikre, at arbejdsmiljøet er godt blandt vores medarbejdere i kommunen. Og på samme måde har vi politisk været meget tydelige i sociale klausuler om, at det samme skal gøre sig gældende hos vores underleverandører. Det skal simpelthen bare være i orden, vi skal ikke købe os til skidt arbejde. Jeg er glad for, at Københavns Kommune, der er så stor og har så mange muskler, vil gøre noget ved det. Så vi holder øje med undersøgelsens resultater og tager stilling derefter.

Lejre Kommune

- Lejre Kommune har arbejdsklausuler. Vi har ikke før nu været opmærksomme på den konkrete situation, I spørger til vedrørende Intervare, og vi vil følge op på det. I første omgang ved at tage kontakt til Københavns Kommune, oplyser kommunen.

Odense Kommune

Odense Kommune har ikke et formelt samarbejde med Nemlig.com og Intervare, men nu dropper kommunens afdelinger og institutioner at handle ind hos online-supermarkedet. Det skriver Fagbladet 3F.

Kommunerne i Fredericia, Fredensborg, Ballerup, Albertslund og Køge

Afventer alle undersøgelsen fra Københavns Kommune.

GDPR