"Som minister ville jeg anerkende presset og gå i dialog med medarbejdere og ledere"

2019-Maria-Melchiorsen-2-Bredformat_jpg
"For FOA er den altoverskyggende udfordring, at presset ude på arbejdspladserne er alt, alt for stort," siger Maria Melchiorsen. Foto: Pressefoto/FOA
Sommerserie: Det er vigtigt at få skabt en bedre inddragelse af medarbejderne, hvis man vil højne trivslen, mener Maria Melchiorsen, forbundssekretær i FOA.

Hvad er den første opgave på arbejdsmiljøområdet, du vil tage hul på, hvis du var minister og sad i beskæftigelsesminister Peter Hummelgaards stol?

Det har A4 Arbejdsmiljø spurgt en række arbejdsmiljøprofiler om i vores sommerserie. I dag spørger vi Maria Melchiorsen, der er forbundssekretær i fagforbundet FOA.

Hvad er den vigtigste arbejdsmiljøudfordring lige nu? Og hvorfor?

"For FOA er den altoverskyggende udfordring, at presset ude på arbejdspladserne er alt, alt for stort. Der er simpelthen ikke sammenhæng mellem opgaver og ressourcer. Konsekvenserne herfra er store: Det helt nære og daglige arbejdsmiljø rammes, og tiden til faglighed udfordres," siger Maria Melchiorsen.

"Det er et problem, vi har kendt til længe, og de aktuelle rekrutteringsudfordringer på specielt social- og sundhedsområdet gør absolut ikke noget godt for hverken tempoet eller presset. Tværtimod gør manglen på kolleger problemet endnu større for dem, der allerede nu er ramt af et alt for højt arbejdspres. Presset og tempoet gør medarbejderne stressede, hvilket Arbejdstilsynet for nylig har dokumenteret. Men arbejdspresset gør også, at faglig udvikling bliver nedprioriteret, og vi fra arbejdsmiljøforskningen, at det er en virkelig dårlig idé, da det går ud over trivslen."

Hvad er det første, du vil gøre, hvis du var minister?

"Jeg ville som det første anerkende presset og gå i dialog med de medarbejdere og ledere, der hver dag mærker det ude på arbejdspladserne. Det gode arbejdsmiljø er kompliceret at diktere fra centralt hold, da hver arbejdsplads er forskellig og har forskellige arbejdsmiljømæssige udfordringer. Derfor handler det i høj grad om at lytte for derved at kunne skabe rammerne for, at man lokalt kan forbedre vilkårene for de ansatte."

"FOA's medlemmer fortæller for eksempel, at det er problematisk, at de kun har begrænset indflydelse på, hvordan de løser deres arbejdsopgaver. Det er noget, lederen skal sikre, ligesom det også er lederens ansvar at sikre faglig sparring og supervision, så medarbejderne kan udvikle deres faglighed. Det skal både ledere og arbejdsmiljørepræsentanter klædes på til at tage hånd om, for lige nu har vi et alt for højt stressniveau på flere af FOA's områder. De her ting kan gøre en forskel for trivslen og for forebyggelsen af stress."

"På den helt store klinge mener jeg desuden, at man skal anskue det gode arbejdsmiljø som noget, der er hver en investeret krone værd. Der er et enormt uforløst potentiale i det gode arbejdsmiljø, både hvad angår bundlinjen og ordentligheden over for de mennesker, der står forrest i velfærdsfronten."

Sommerserie: Hvis jeg var minister, ville jeg..

I løbet af sommeren bringer A4 Arbejdsmiljø en række korte interviews med nogle af landets mest kompetente folk på arbejdsmiljøområdet. Det drejer sig om eksperter og topfolk i fagbevægelsen og arbejdsgiverorganisationer.

A4 Arbejdsmiljø stiller en stribe faste spørgsmål, og de besvares som regel skriftligt af dagens arbejdsmiljøprofil.

Tidligere bragt:

Søren Schytte, forbundssekretær i Blik og Rør og formand for BAT-Kartellets arbejdsmiljøudvalg:
"Hvis jeg var minister, ville jeg indføre markant højere bøder til arbejdsgivere"


Lars Andersen, arbejdsmiljøchef, Lederne:
"Min første handling som minister ville være at sikre, at NFA kan fortsætte deres gode og vigtige arbejde"

Kommende interviews:

Morten Skov Christiansen
Næstformand, Fagbevægelsens Hovedorganisation

Christine Ipsen
Professor, Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Peter Poulsen
Forbundssekretær, Dansk Metal

Anni Pilgaard
Næstformand, Dansk Sygeplejeråd

Mads Samsing
Næstformand, HK Danmark

Har du lyst til at medvirke, kan du kontakte A4 Arbejdsmiljøs redaktør, Jonas Sivkær Grønvall, på [email protected].

Hvad bliver din egen vigtigste arbejdsopgave på arbejdsmiljøområdet til efteråret?

"Der er rigtig mange vigtige opgaver i efteråret, men det, der ligger mig mest på sinde, er, at vi får sat handling bag ordene og aftalerne. Vi har eksempelvis indgået en trepartsaftale om forebyggelse af seksuel chikane, og den skulle meget gerne kunne mærkes helt ude på arbejdspladserne. Hvis ikke den ender med at gøre en reel forskel, er det jo bare tomme ord, og det er ingen tjent med. Så den vil jeg holde et vågent øje med."

"Derudover har vi sammen med arbejdsgiverne sat os nogle konkrete mål for, hvor meget forskellige arbejdsmiljøproblemer skal reduceres, og også her er det vigtigt at være vågen og sikre, at der bliver taget aktive skridt for at forbedre forholdene på arbejdspladserne."

Hvad er det mest positive, der er sket på arbejdsmiljøområdet det seneste år? 

"Når jeg kigger tilbage, er vores trepart om seksuel chikane klart noget af det, jeg er mest stolt af. Vi har taget store skridt på den dagsorden de seneste år, og treparten var for mig kulminationen på det helt åbenlyse: At arbejdsliv skal være chikanefrit og frit for uønsket seksuel opmærksomhed, og at det naturligvis skal være legitimt at sige fra."

"Aftalen sætter en tyk streg under parternes holdning om, at seksuel chikane skal være fortid på de danske arbejdspladser. Vi har fået gjort reglerne helt klare, og så er jeg glad for, at unge i uddannelse bliver sikret bedre fremadrettet."

Hvad er dit højeste ønske af ting på arbejdsmiljøområdet, som du håber, går i opfyldelse inden næste sommer? 

"Jeg har store forventninger til vores samarbejde om at uddanne lederne og de forskellige trio-samarbejder ude på arbejdspladserne i det gode psykiske arbejdsmiljø. De nyeste tal fra Arbejdstilsynet viser, at vi er langt fra at være på et acceptabelt niveau, når det kommer til stress. Det løser vi naturligvis ikke med et snuptag, men uddannelse af lederne er et godt første skridt, for der er klart forbedringspotentiale på en række områder."

"Derudover håber jeg, at vi kan få sat fokus på natarbejde og de skadelige virkninger, som vores medlemmer rammes af. Vi ved, at det er skadeligt at arbejde om natten, og FOA repræsenterer et område, hvor man ikke bare kan låse arbejdspladsen af og gå hjem. Men medarbejderne skal sikres bedre, og vi skal have implementeret den viden, NFA har givet os på området."

GDPR