Lars Andersen, arbejdsmiljøchef, Lederne:
Arbejdsmiljøfolkets nye venner: Robotter kan bryde fødekæden til nedslidning

LA_bredformat_17
Lars Andersen, arbejdsmiljøchef, Lederne. Foto: Pressefoto/Lederne
Dette er et debatindlæg. Det er udtryk for skribentens holdning. Du er velkommen til at deltage i debatten - send dit indlæg til [email protected].
Arbejdspladsernes arbejdsmiljøgrupper skal i højere grad præge beslutningerne om ny teknologi i virksomhederne. Robotter er med til at forbedre arbejdsmiljøet, og de kan i sidste ende bremse antallet af danskere, der bliver slidte på jobbet, mener Lederne.

DANMARK LIGGER I SPIDSEN over lande med flest robotter per medarbejder i industrien, og antallet stiger støt. Det skyldes ikke mindst, at robotter bliver stadig billigere, mindre og mere fleksible. Det forbedrer mulighederne for automatisering i de små og mellemstore virksomheder.

Robotter bidrager til at øge produktiviteten, kvaliteten, og konkurrencekraften, og de er på den måde med til at skabe nye forretningsområder og nye job. Robotter er også godt for arbejdsmiljøet. Alligevel bliver automatisering og digitalisering ofte mødt med skepsis af arbejdsmiljøorganisationen.

Kritikken bunder alt for ofte i, at arbejdsmiljøorganisationen ikke tager del af det strategiske overvejelser i virksomheden og først kommer ind, når beslutninger om ny teknologi for længst er truffet, og robotterne er taget i brug.

Konsekvensen er, at man ikke allerede i planlægningsfasen får stillet de rette arbejdsmiljøkrav til leverandører af robotter og anden teknologi. Et andet problem er, at leder og medarbejdere i arbejdsmiljøgruppen føler sig sat udenfor og derfor for let falder ind i rollen som kritiker, der sætter spot på potentielle problemer, fejl og mangler ved teknologien.

Det er brandærgerligt. Vi skal i arbejdsmiljøorganisationen væk fra den rolle og i stedet gøre os fortjent til at indgå i diskussionerne om virksomhedens strategi – også om økonomi og teknologiudvikling. Ved at give vores input kan vi medvirke til, at robotter og anden teknologi bliver en gevinst for arbejdsmiljøet.

Heldigvis er der masser af eksempler ude på virksomhederne på, at ledere og medarbejdere i fællesskab allerede i dag giver konstruktive input.

ET GODT EKSEMPEL er Odense Marcipan, der i 2010 gik fra et automatisk robotpakkeanlæg til en delvis manuel pakkelinje. Det automatiske anlæg var for ufleksibelt, viste det sig. Siden har Odense Marcipan i samarbejde med ledere og medarbejdere indrettet to automatiske pakkemaskiner og sorteringsanlæg, der via rullebånd munder ud i manuelle pakkelinjer, tilpasset med brugbare ergonomiske justeringsmuligheder og hjælpemidler, så medarbejderne ikke unødigt belastes af pakkearbejdet.

På en større rundtur her i vinter blandt ledere og medarbejdere fra industrivirksomheder har jeg hørt mange lignende historier om, hvordan robotter har overtaget meget af det sundhedsskadelige ensidigt gentagede arbejde, eksempelvis med at pakke varer, løfte tunge ting og håndtere stoffer og materialer.

Et godt samarbejde om ny teknologi er vejen frem, hvis vi for alvor skal bryde fødekæden til nedslidning.
Lars Andersen, arbejdsmiljøchef, Lederne

Og heldigvis har jeg også talt med en del ledere og medarbejdere, som på forhånd var skeptiske overfor robotisering men siden har set de gevinster, det har givet for både produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø. Bagefter spørger de sig selv, hvorfor teknologien dog ikke var blevet indført før.

Der er med andre ord god grund til, at vi arbejdsmiljøfolk strammer ja-hatten og kigger på de gode muligheder, som teknologien skaber for os alle. Ikke mindst for de ansatte, som i det daglige udfører nedslidende arbejde.

Og så skal vi selvfølgelig ikke lukke øjnene for, at når ny teknologi indføres, vil nogle job forsvinde. Vi skal gennem opkvalificering, omskoling og omplacering tage hånd om de, som står til at miste deres arbejde og de, som må leve i usikkerhed om, hvornår robotterne overtager deres jobfunktioner.

VI SKAL IKKE TØVE. For digitalisering er et do or die. Enten tager virksomheden digitaliseringen til sig, eller også sakker virksomheden bagud og bukker under. Kollaborative robotter, kunstig intelligens, machine learning, internets of things, selvkørende biler, droner, wearables og 3D-print er blot eksempler på begreber og teknologier, som både private og offentlige arbejdspladser med sikkerhed kommer til at forholde sig til i fremtiden, hvis ikke de gør det allerede i dag.

Derfor skal vi som arbejdsmiljøorganisation være på forkant. Sideløbende med, at vi bidrager med arbejdsmiljø-ønsker til den digitale strategi, skal vi også bidrage til at åbne nye muligheder på virksomheden for de kollegaer, hvis job forsvinder eller ændres. 

Med en målrettet efteruddannelsesindsats har vi set, hvordan det mange steder er lykkes at finde nye jobmuligheder for ansatte, hvis oprindelige arbejde overtages eller suppleres af robotter og anden teknologi. Jo flere gange det lykkes, jo større bliver trygheden. Det er vigtigt fordi vi alle er, eller bliver, en del af den digitale omstilling.

Derfor er det vigtigt, at arbejdsmiljøorganisationen arbejder med, og tager rollen som en vigtig og attraktiv samarbejdspartner når vi tænker og planlægger fremtidens ny teknologi.

Et godt samarbejde om ny teknologi er vejen frem, hvis vi for alvor skal bryde fødekæden til nedslidning.

Deltag i debatten - send dit indlæg på maks. 600 ord til [email protected].
GDPR