9 tiltag har nedbragt sygefraværet på neurologisk afdeling

20120316-142720-5-1920x1271we
Arkivfoto. Foto: Sonny Munk Carlsen/Ritzau Scanpix
En række tiltag har forbedret trivslen og nedbragt sygefraværet på sygehusafdeling i Odense.

Stress, utryghed og massive mægder af sygemeldinger.

Arbejdsmiljøet på afsnit N2 på Neurologisk Afdeling på Odense Universitetshospital (OUH) var i 2014 ramt af en kæberasler af de store.

Mistrivslen var omfattende, og sygefraværet nåede en overgang op på 7 procent.

LÆS OGSÅ: OUH-afdeling mindede om slagmark på Dybbøl Banke

Men en kursændring med øget fokus på kompetenceopbygning, større tillid medarbejderne imellem og et systematisk arbejde med arbejdsmiljøet har skabt resultater.

Nu er sygefraværet under 2 procent, og sygeplejersker og sosu-assistenter er begyndt at se hinanden i fritiden.

Afdelingssygeplejerske Camilla Lund Hansen, der har været primus motor for indsatsen, nævner en række tiltag, der har ændret arbejdsmiljøet til det bedre.

9 tiltag har skabt resultater

1) Der er skabt en større bevidsthed om, at kompetencer er vigtige for at kunne drage omsorg og behandle krævende patienter. Fokus på at opgradere introduktionsprogrammet for nyansatte.

2) Uafklarede arbejdsrutiner er blevet gjort mere overskuelige for medarbejderne, da ledelsen har lavet en prioriteringsliste, som er hængt op i frokoststuen.

3) Ledelsen holder kontinuerligt møder med medarbejderne om arbejdsmiljøet, og hvad arbejdsglæde betyder for hver enkelt medarbejder.

4) Omrokering af medarbejdere mellem dagvagter og aftenvagter har ifølge Camilla Lund Hansen skabt en større følelse af retfærdighed i personalegruppen.

5) Fokus på kollegial støtte, hvor ansatte hjælper hinanden færdig med arbejdsopgaver, inden man går til frokost.

6) Ledelsen har været på kursus og har fået værktøjer til at nedbringe sygefraværet.

7) Større ærlighed om årsag til fravær. Det er okay at møde på arbejde, hvis man mentalt ikke er helt på toppen. Kolleger skal støtte op og vise de nødvendige skånehensyn.

8) Medarbejdergruppen har opbygget tillid til hinanden ved at mødes i fritiden. Sociale aktiviteter som at gå i biografen eller overnatte i naturen har skabt større samhørighed.

9) Afdelingssygeplejerske udsender jævnligt nyhedsmails til kolleger, hvor hun opdaterer og uddeler ros. Blandt andet fra patienter og pårørende, der har været tilfredse med behandlingen.

GDPR