Ny forskning skaber igen ballade om kronesmileyen

20150115-072415-A-1920x1281we
Arkivfoto. Foto: Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix
Ny forskning viser, at der stadig er en lille håndfuld danske virksomheder, der ved hjælp af en kronesmiley kan bryste sig af at have et godt arbejdsmiljø og undgå tilsyn, selvom de faktisk tilhører den fjerdedel, der har mindst styr på arbejdsmiljøet.

Der har været rigtig meget ballade om den såkaldte kronesmiley-ordning, der giver virksomheder lov til at flage med, at de har et godt arbejdsmiljø. 

Nu afslører ny forskning, at man stadig ikke kan være helt sikker på, at en kronesmiley er lig med et godt arbejdsmiljø. 

Forskningsprojekt, der er gennemført af SDU, NFA og rådgivningsvirksomheden Teamarbejdsliv, viser nemlig, at omkring syv procent af de certificerede virksomheder har et så dårligt arbejdsmiljø, at de faktisk hører til blandt den fjerdel af alle virksomheder i landet, der har mindst styr på arbejdsulykker, arbejdsmiljø med mere. 

"Problemet er, at der er enkelte virksomheder, der trods certiciferingfen ikke formår at løfte arbejdsmiljøet - enten fordi de ikke er dygtige til det, eller fordi de har følt sig pressede til at blive certificerede, men egentlig ikke er interesserede i at leve op til det, der ligger i certificeringen. Og det burde jo ikke kunne lade sig gøre. Det store kvalitetsproblem er, at auditørerne ikke finder de problemer, som burde være blevet korrigeret," siger Peter Hasle, der er professor i arbejdsmiljø ved Syddansk Universitet og en af forskerne bag undersøgelsen. 

Ifølge de tre forskere kan en del af forklaringen på, hvorfor auditørerne overser problemer være kunderelationen. De certificerede virksomheder betaler nemlig certificeringsbureauerne for certifikatet, og de mener derfor, at bureauet har en interesse i at fastholde kunderelationen og tilbyde lavest mulige priser. De tror derfor, at man kan komme de syv procent til livs, hvis Danak, der er det nationale akkrediteringsorgan i Danmark, kunne fratage bureauerne retten til at udstede certifikater, hvis der dukker for mange virksomheder op med et dårligt arbejdsmiljø. 

"Danak burde gå lidt hårdere til certificeringsbureauerne, så de faktisk kan miste retten til at udstede certifikater, hvis ikke de har en tilstrækkelig høj kvalitet, for det vil forstyrre deres forrretning, og de vil få en forretningsmæssig interesse i at højne kvaliteten," siger Peter Hasle. 

Det er ikke lykkedes A4 Arbejdsmiljø at komme igennem til Danak, for at få svar på, om de nogensinde har frataget et bureau retten til at udstede certifikater. 

Polemik om smileyordning  

Kronesmileyordningen var i stiv modvind tilbage i 2016, hvor en undersøgelse fra Arbejdstilsynet viste, at virksomheder med kronesmiley havde langt flere anmeldte arbejdsulykker og arbejdsbetingede sygdomme, end virksomheder uden en smiley.

Det fik i 2016 Regeringen (Venstre), Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre til at indgå en politisk aftale om en styrket arbejdsmiljøcertificering, der skulle sikre en endnu grundigere kontrol med de virksomheder, der får en kronesmiley.

Mens Danmark i 2018 blev en del af den Den Internationale Standardiseringsorganisation (ISO), der vinder frem både i Danmark og internationalt. 

Forskningen fra 2023 viser dog også, at langt de fleste arbejdsmiljøcertificerede virksomheder i Danmark har et rigtig godt arbejdsmiljø. Og de klarer sig langt bedre på en række parametre, end ikke-certificerede virksomheder. Modsat hvad undersøgelserne tilbage i 2016 viste. 

De tre forskere har undersøgt arbejdsmiljøforholdene for certificerede virksomheder ved hjælp af et spørgeskema, hvor de har sammenlignet certificerede og ikke-certificerede virksomheder. 

GDPR