EP19:
Ny måling: Mange lønmodtagere har intet kendskab til EU's betydning

20180604-074307-A-1920x1277we
Mere end fire ud af ti danskere aner ikke, hvad EU-reglerne om arbejdsmiljø betyder for det danske arbejdsmarked, viser ny måling. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix
Et stort antal danskere ved ikke, hvilken betydning EU's arbejdsmiljøregler har for danske lønmodtagere, viser en ny måling. Ærgerligt, mener FH-næstformand Bente Sorgenfrey.

Mere end fire ud af ti danskere aner ikke, hvad EU-reglerne om arbejdsmiljø betyder for det danske arbejdsmarked.

Det viser en meningsmåling, Epinion har lavet for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).

I målingen svarer 28 procent, at ’Danmark ikke kan vedtage strengere regler til beskyttelse af danske lønmodtagere end EU-mindstekravene for sikkerhed’, mens 14 procent svarer ’ved ikke’ til spørgsmålet.

Resultatet overrasker ikke arbejdsmiljøforsker Peter Hasle fra Aalborg Universitet.

- Man skal være lidt af en ekspert for at vide, at den danske arbejdsmiljølov bygger på nogle EU-regler.

- EU spiller en væsentlig rolle for at sikre nogle rimelige vilkår på tværs af landegrænserne, så på den måde er det vigtigt - også i forhold til, at der snart er valg til Europa-Parlamentet, siger Peter Hasle.

EU’s rammedirektiv på arbejdsmiljøområdet sætter nogle minimumsregler for, hvad medlemslandene skal overholde. Det betyder, at Danmark i udgangspunktet godt må gå videre og have strengere regler på området.

De fem forslag

I FH har man i forbindelse med valget til Europaparlamentet udstukket fem forslag på arbejdsmiljøområdet, som de mener, danske EU-kandidater bør arbejde for. Det skal øge opmærksomheden for EU’s arbejde med arbejdsmiljøet og få området sat på dagsordenen i den danske EU-valgkamp.

FH-næstformand Bente Sorgenfrey ærgrer sig over, at ikke flere danskere er bevidste om, hvilken betydning EU’s arbejdsmiljødirektiver har for danske lønmodtagere.

- Det er ærgerligt, at hverken vi eller EU har formået at orientere om, hvad der sker på arbejdsmiljøområdet. Det har jo stor betydning - ikke kun for os i Danmark - men også for vores kolleger i de andre europæiske lande, siger Bente Sorgenfrey og uddyber:

- Vi er nødt til at være opmærksomme på, at arbejdsmiljøet også er noget, der diskuteres i EU, og at mange af de forbedringer, vi har fået på området, kommer fra EU. Vi skal fortsætte med at være opmærksomme på EU-arbejdet også i relation til arbejdsmiljøarbejdet. Derfor er det også et højt prioriteret område for os i fagbevægelsen op til EP-valget.

Artiklen fortsætter under grafikken

FH foreslår, at der kommer et øget fokus på håndhævelse af arbejdsmiljøreglerne i medlemslandene, og at der kommer et nyt særdirektiv for det psykosociale arbejdsmiljø.

Derudover vil Fagbevægelsens Hovedorganisation arbejde for en bedre regulering af det ergonomiske arbejdsmiljø, at selvstændige bliver dækket af rammedirektivet, og at den nye EU-kommission fortsætter arbejdet med at fastsætte nye grænseværdier for kræftfremkaldende stoffer.

DA: Ikke brug for flere regler

I Dansk Arbejdsgiverforening (DA) mener man ikke, at danske og europæiske virksomheder har brug for flere arbejdsmiljøregler og direktiver. I stedet handler det om at blive bedre til at implementere og håndhæve de eksisterende, mener arbejdsgiverorganisationen.

- Nogle af tingene er vi enige med fagbevægelsen i, og andre ting er vi uenige med dem i. Jeg synes, det er fint og helt naturligt, at de går ud med de her ting i forbindelse med EU-valget, siger DA’s viceadministrerende direktør Pernille Knudsen.

Det kommer ikke bag på Pernille Knudsen, at en stor del af danskerne ikke kender til EU’s arbejdsmiljøregler.

- Som det oftest er på EU-området, er mange i tvivl om, hvor reglerne kommer fra. Om det er EU-regler eller nationale regler, siger hun.

GDPR