Akademikerne: Ny undersøgelse bekræfter tikkende bombe under arbejdsmiljøet

Lars_Qvistgaard_formand_Akademikerne_1650px
Formand for Akademikerne Lars Qvistgaard. Foto: Akademikerne
Dette er et debatindlæg. Det er udtryk for skribentens holdning. Du er velkommen til at deltage i debatten - send dit indlæg til [email protected].
Arbejdsmiljøet i virksomheder uden overenskomst er under pres. Særligt efter en dom i Højesteret. Arbejdsgivere kan nu uden videre fyre arbejdsmiljørepræsentanter, og det er et problem, arbejdsgiverne og ministeriet bør anerkende, mener Akademikerne.

HELE TO ÅR DER GÅET UDEN, at der er fundet en løsning på, at virksomheder uden overenskomster nu må fyre deres arbejdsmiljørepræsentanter, som det passer dem, i forlængelse af en dom afsagt i Højesteret. Det betyder, at det vigtige arbejde med at sikre et godt arbejdsmiljø på arbejdspladserne i dag er under pres.

Alligevel er vi indtil nu kun blevet mødt med skuldertræk hos Dansk Arbejdsgiverforening og i Beskæftigelsesministeriet på vores opråb om, at der selvfølgelig på hele arbejdsmarkedet skal ens muligheder for at opnå et ordentligt arbejdsmiljø.

Nu må Dansk Arbejdsgiverforening og Beskæftigelsesministeriet også til at anerkende problemet. Nu må de i arbejdstøjet
Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne

Nu er en helt ny undersøgelse desværre med til at bekræfte, at konsekvenserne af de nye vilkår er præcis så alarmerende som frygtet. I undersøgelsen mener et stort flertal af de berørte arbejdsmiljørepræsentanter, at de ikke længere kan udføre jobbet ordentligt. Og særligt på de arbejdspladser, hvor arbejdsmiljøet i forvejen er dårligt, giver arbejdsmiljørepræsentanterne udtryk for, at de nye vilkår er et problem.

LÆS OGSÅ: Et bæredygtigt arbejdsmiljø bygger på moral og etik

Den nye fyringsrisiko har store konsekvenser. I undersøgelsen svarer 62 procent, at de overvejer helt at stoppe på grund af de ændrede vilkår. Samtidig svarer hele 85 procent, at den giver problemer med at tage svære arbejdsmiljøspørgsmål op med ledelsen.

Undersøgelsen er foretaget af de akademiske organisationer og understreger, at de nye vilkår svækker arbejdsmiljøindsatsen og risikerer at belaste arbejdsmiljøet voldsomt ude i virksomhederne i fremtiden. Den understreger, hvor alvorlig situationen er, hvis ikke Dansk Arbejdsgiverforening eller Beskæftigelsesministeriet begynder at tage sit ansvar på sig.

DET SIGER SIG SELV, at arbejdsmiljørepræsentanter ikke kan udføre deres arbejde ordentligt, hvis de er bange for at blive fyret, hvis de kommer i konflikt med ledelsen. Det gælder både i arbejdet med konkrete personalesager, men i forhold til de mange andre opgaver de har, hvor det handler om at være med til at sikre et konstant fokus på arbejdspladserne på både forebyggelse og udvikling af arbejdsmiljøet.

Hvis arbejdsmiljørepræsentanternes relation til ledelsen ikke længere er tryg, mister vi sikkerheden for, at der også i fremtiden vil blive taget hånd om alle dele, der påvirker arbejdsmiljøet på arbejdspladserne, og at de specialistkompetencer, som arbejdsmiljørepræsentanterne har på området, bliver bragt ordentligt i spil.

Det er på ingen måder kun arbejdsmiljørepræsentanterne, der lider skade under de nye vilkår. Det gælder lige såvel for både medarbejdere og ledere. Uden et ordentligt grundlag for arbejdsmiljøindsatsen mister alle en vital mulighed for at kunne påvirke deres eget arbejdsmiljø. Når ikke arbejdsmiljørepræsentanterne oplever den nødvendige tryghed i deres arbejde, er der mange udfordringer og potentielle udviklingsmuligheder, der risikerer at forblive i det skjulte eller tabubelagt. Hvis ikke der på arbejdspladserne er sørget for, at arbejdsmiljøarbejdet er ordentligt prioriteret, er det svært at sikre en åben kultur, hvor problemer og sager, kan blive håndteret konstruktivt og med de nødvendige midler. Det rammer i sidste ende alle.

LÆS OGSÅ: EL-profil om psykisk arbejdsmiljø: Der bliver ikke taget fat om nældens rod

Og udfordringerne bliver kun ved med at vokse. I samfundet har vi i dag en udvikling, der kun øger betydningen af vores arbejdsmiljøindsats. Netop i disse år sker der en samfundsmæssig og ikke mindst teknologisk udvikling, der på arbejdspladserne betyder, at de skal håndtere nye og langt flere krav end tidligere. Det gælder fx i forhold til digitalisering, men også i forhold til normerne for, hvad vi som medarbejdere og ledere forventer af en sund arbejdspladskultur.

Nye muligheder og nye grænser for, hvad vi accepterer som adfærd ude på arbejdspladserne, udvider konstant kravene til arbejdsmiljøet og dermed også til arbejdsmiljøindsatsen. Det er både nye behov og fokusområder i samfundet, der hele tiden udvikler sig og bliver større for hvert år, der går.

HVIS IKKE VI VÆRNER om at sikre en stærk arbejdsmiljøindsats, risikerer vi, at den ikke virker i fremtiden. Hvis ikke vi værner om kampen for sunde arbejdspladser, risikerer vi, at vores virksomheder ikke virker i fremtiden, og at langt flere oplever, at de ikke kan udfolde deres fulde potentiale på jobbet eller trives i arbejdslivet.

Særligt på de arbejdspladser, hvor arbejdsmiljøet i forvejen er dårligt, giver arbejdsmiljørepræsentanterne udtryk for, at de nye vilkår er et problem
Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne

Desværre tyder meget på, at hverken Dansk Arbejdsgiverforening eller Beskæftigelsesministeriet har samme holdning. De har endnu til gode at vise, at de vil et samarbejde og en løsning. Der er ellers meget på spil. Sagen handler nemlig på den måde ikke kun om den konkrete problemstilling.

Vores fokus på at ville samarbejdet på arbejdsmarkedet, og dermed fremme mulighederne for et ligeværdigt samarbejde ude på arbejdspladserne, er en af grundstenene i den danske model.

Det er samarbejdet på alle niveauer på arbejdsmarkedet, der gennem årene har sikret, at vi i Danmark står stærkt i mødet med fremtiden, fordi vi historisk har været klædt på til at træde ind i den med en solid blanding af fokus på både fleksibilitet og sikkerhed. Når dette samarbejde, som nu, sættes på spil, betyder det samtidig, at vi dermed lader hånt om opskriften på et meget velfungerende arbejdsmarked og kilden til vores velstand og velfærd i dag. Derfor skal vi værne om værdien af det ligeværdige samarbejde.

Selvfølgelig skal alle medarbejdere og ledere, alle lønmodtagere og arbejdsgivere, have mulighed for at opleve, at deres job, arbejdsplads og arbejdsliv gennemsyres af moderne værdier om ligeværd, åbenhed og trivsel. Og det uanset hvor man er på arbejdsmarkedet.

Vi har fra dag ét været klar til at finde en løsning på problemet for vores arbejdsmiljørepræsentanter. Nu må Dansk Arbejdsgiverforening og Beskæftigelsesministeriet også til at anerkende problemet. Nu må de i arbejdstøjet.

Deltag i debatten - send dit indlæg på maks. 600 ord til [email protected].
GDPR