Lavtlønnede oplever mere seksuel chikane end højtlønnede

Majbrit_Berlau__n__stformand_2376-1200px
Der skal penge på bordet, så de helt almindelige lønmodtagere, der har fundet sig i krænkelser og uønsket adfærd og har vendt skamfølelsen og bebrejdelserne indad, kan få hjælp, lyder det fra Majbrit Berlau, næstformand i FH. Foto: Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH.
Godtgørelsen for seksuel chikane skal koste op mod 12 måneders løn. Dertil skal Arbejdstilsynet oprustes i kampen mod seksuel chikane på arbejdspladserne, hvor særligt forebyggelse af seksuel chikane over for unge skal i fokus, mener FH. Beskæftigelsesministeren er klar på at mødes til forhandlinger.
GDPR