Oberstløjtnant om ny skimmelsvamp-sag i forsvaret: - Når man forringer folks vilkår, giver det lidt dønninger

20220203-163136-L-1920x1220we
- Den gennemførte rengøring i oktober har åbenbart ikke løst problemet, erkender Frank Bechmann Mathiassen, oberstløjtnant og chef for Forsvarets Sprogskole. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix
Nyt udbrud af skimmelsvamp på Forsvarets Sprogskole og efterfølgende genhusning af kadetter forringer ikke kadetternes skolegang, mener Frank Bechmann Mathiassen, oberstløjtnant og chef for sprogskolen.

Oberstløjtnant Frank Bechmann Mathiassen, chef for Forsvarets Sprogskole, erkender, at det for tiden ikke er optimale vilkår, de tilbyder skolens kadetter.  

Kadetter, der efter endt uddannelse som sprogofficer sendes ud på farlige missioner i konfliktzoner for at skabe ro i lokalbefolkningen.

I februar måtte skolens ledelse endnu engang meddele kadetterne, at der var fundet skimmelsvamp i tre indkvarteringsbarakker på Svanemøllen Kaserne i København, hvor skolen ligger.

LÆS OGSÅ: Sprogkadetter uddannes til at blive sendt til Ukraine og andre konflikter: Nu er der igen problemer med deres arbejdsmiljø

Sprogskolen så sig nødsaget til at genhuse 18 kadetter til marinekasernen Nyholm, der ligger godt fire kilometer fra Svanemøllen Kaserne. Situationen har betydet øget transporttid for kadetterne, der i forvejen er underlagt et intenst uddannelsesforløb og højt arbejdspres.

A4 Arbejdsmiljø har forsøgt at få Frank Bechmann Mathiassen til at stille op til et mundtligt interview, men han har ønsket at besvare vores henvendelse skriftligt.

Der er igen blevet konstateret høj koncentration af skimmelsvamp i barakkerne 209, 211 og 212 på Svanemøllen Kaserne. Det har medført, at I nu har flyttet kadetterne til en anden lokation. Hvorfor har I gjort det?

- Fordi vi, mod forventning, desværre må konstatere, at der fortsat er et forhøjet niveau af skimmelsvamp. Den gennemførte rengøring i oktober har åbenbart ikke løst problemet, så vi har taget konsekvensen og flyttet kadetterne indtil årsagen til problemet, som åbenbart ikke var manglende rengøring, er fundet og udbedret, forklarer Frank Bechmann Mathiassen til A4 Arbejdsmiljø.

Løsning på vej

En DNA-prøve fra januar 2022 skulle angiveligt blot have været en opfølgende prøve for at få bekræftet, at skimmelsvampen nu var væk efter rengøring i efteråret. Det viser sig nu, at der er en endnu højere koncentration af skimmelsvamp i bygningerne. Anerkender I, at rengøringen i efteråret ikke har været tilstrækkelig?

- Der kan være mange årsager til, at der fortsat er skimmelsvamp, men vi kan ikke vide det med sikkerhed. Derfor undersøges barakkerne nu af et eksternt firma. Efter det oplyste, skulle de starte med at undersøge i denne uge, fortæller skolechefen.

Kadetterne lider i forvejen at et højt arbejdspres, og de skal nu bruge en time på transport mellem Svanemøllen Kaserne, hvor de modtager undervisning, og marinekasernen Nyholm. I en intern mail betegner du selv situationen for uhensigtsmæssig, og at kadetterne i en periode ”får ringere vilkår”.

Hvorfor udsætter I kadetterne for dette kaos? Kunne I i bagklogskabens klare lys have været på forkant med situationen?

- Der er desværre ikke andre alternative indkvarteringsmuligheder end på Nyholm, men vi er i gang med at finde en løsning på dette, som efter al sandsynlighed bliver, at vi snarest flytter undervisningen til Holmen, så kadetterne sparer transporttiden. Der er dog nogle praktiske udfordringer, der skal håndteres.

Afviser ustabil skolegang

Hvad er den langsigtede plan for sprogskolens lokaler? Hvornår kan kadetterne forvente at få en mere stabil skolegang?

- Kadetterne har allerede en stabil skolegang - de skal bare bruge halv time hver vej på daglig transport. Det er såmænd ikke mere, end de fleste af os andre bruger. Men det skal ikke forhindre os i at forsøge at finde en løsning, der sparer kadetterne for transporttiden. Det bestræber vi os på at have på plads inden for få uger.

Hvordan har kadetterne taget situationen?

- Når man forringer folks vilkår ved at give dem mere transporttid, giver det naturligt lidt dønninger, men de er også forstående overfor, at vi gør, hvad vi kan for at finde løsninger, der giver dem de bedst mulige betingelser.

Stress-problemer skal diskuteres

Kadetterne på både dari-holdet og russisk-holdet oplever stress og højt arbejdspres, viser jeres seneste APV fra 2021. På dari-holdet svarer knap 63 procent af kadetterne, at arbejdet tager så meget energi fra dem, at det går ud over privatlivet. På russisk-holdet gælder det for alle kadetter. Mellem 57 og 62 procent på af kadetterne på begge hold oplever stress ”hele tiden” eller ”ofte”.

Hvor hensigtsmæssigt er det, at kadetter, der uddannes til at blive sendt ud til verdens brændpunkter, allerede under skoleforløbet oplever et så hårdt arbejdspres? Giver det stof til eftertanke? Hvad kan I gøre for at afhjælpe problemet?

- APV-målingen faldt midt i en eksamensperiode, hvor presset var ekstra højt, så det er nok en medvirkende årsag. Men ikke desto mindre, så har jeg haft en god dialog med kadetterne om APV-resultatet i december og i januar. Der er udarbejdet en handleplan, som er drøftet med kadetterne, og som skal medvirke til at reducere stressniveauet. Handleplanen følger vi op på efter påske, fortæller Frank Bechmann Mathiassen.

Allerede i marts 2021 oplevede flere kadetter, der var indkvarteret i barakkerne på Svanemøllen Kaserne, symptomer på allergiske reaktioner forårsaget af skimmelsvamp. Symptomerne er alt lige fra hoste og hovedpine til vejrtrækningsbesvær.

På baggrund af kadetternes oplevelser blev der oprettet en sag i Forsvarets Arbejdsmiljødatabase (FAD), men først i oktober 2021 blev barakkerne rengjort. DNA-prøven fra i januar 2022 viste en endnu højere koncentration af skimmelsvamp i barakkerne.

GDPR