Færre arbejdsdage og nye mødetider: Kommune tilbyder sosu'er og pædagoger mere fleksibilitet

20210709-120236-3-1920x1280we
Der bliver lyttet til medarbejdernes ønsker, når man lægger vagtplan på plejecentre i Odsherred Kommune (genrefoto). Foto: Signe Goldmann/Ritzau Scanpix
Efter at have indført fire dages arbejdsuge for administrative medarbejdere i Odsherred Kommune, går kommunen nu skridtet videre og tilbyder sosu-medarbejdere og pædagoger mere fleksibilitet. Ordningen skal afhjælpe rekrutteringsproblemer og højne trivslen, fastslår projektleder.

Odsherred Kommune tænker nyt i bestræbelserne på at skaffe sosu’er, pædagoger og andre omsorgsmedarbejdere til kommunen.

Nytænkningen består i, at man på en række plejecentre og dagtilbud nu er begyndt at tilbyde medarbejderne fleksibel arbejdstid. 

Planen er, at det skal mindske sygefraværet og skabe højere trivsel på arbejdspladserne, men også afhjælpe de store rekrutteringsudfordringer som kommunen bakser med.

”Vi ved, at arbejdstilrettelæggelsen betyder meget for medarbejderne. Hvis de oplever at blive imødekommet med en fleksibilitet i forhold til deres privatliv, går de gladere på arbejde,” siger Kamilla Hartman, der er projektleder for fire dages arbejdsuge og fleksibel arbejdstid i Odsherred Kommune.

LÆS OGSÅ: Sådan gjorde Odsherred: 5 råd til fire dages arbejdsuge og fleksibel arbejdstid i din kommune

Den fleksible arbejdstid er nu blevet indført på Plejecenter Grønnegården i Nykøbing Sjælland, Plejecenter Bakkegården i Hørve og i dagtilbuddene Fårevejle Børnehus og Skovinstitutionen i Nykøbing Sjælland.

Tid til yoga om mandagen

Helt konkret tager den lokale leder nu større hensyn til medarbejdernes ønsker om, hvornår de vil have fri og arbejde. Skal en plejehjemsansat til yoga mandag eftermiddag, får vedkommende lov til at gå klokken 14.00 den dag. Er der en ansat, som skal hente børnebørnene i daginstitutionen torsdag klokken 15.00, forsøger lederen også at få det til at passe ind. 

Jeg har haft medlemmer, som ikke har kunnet få fri til konfirmationer og fødselsdage, fordi de havde en arbejdsweekend. Det tærer på medarbejdernes trivsel, når de ikke kan få fri til sådanne ting
Jørn Nielsen, sektornæstformand, FOA Vestsjælland

Det kan umiddelbart lyde som en svær kabale, når man skal tilgodese alle medarbejderes behov, men faktisk går det overraskende godt de fleste steder, fortæller Kamilla Hartman.

”Det er faktisk ikke så svært, som det umiddelbart lyder, når man skal imødekomme 25 forskellige ønsker. Selvfølgelig kan der altid være udfordringer, men så forsøger den enkelte leder at løse dem sammen med medarbejderne,” siger hun og uddyber:

”Det viser sig, at medarbejdernes behov er så individuelle, at det faktisk løser sig. Det er ikke alle, der ønsker at møde ind tidligt, gå tidligt eller have fri om fredagen. Det har været meget forskelligt, og derfor er planlægningen også gået op.”

Fleksibel arbejdstid i Odsherred Kommune

Odsherred Kommune beskriver her bevæggrunden for øget fleksibel arbejdstid:

På mange arbejdsplader er der et ønske om at se på tilrettelæggelsen af arbejdstiden, både i forhold til at løse kerneopgaven sammen med borgerne og for at tilgodese medarbejdernes ønsker. De seneste år med COVID-19 har sat en midlertidig grænse for overskuddet til flere projekter. Der er dog et ønske om, at fleksibel arbejdstid - i det omfang den tilgodeser kerneopgaven på den konkrete arbejdsplads - skal være en mulighed for alle medarbejderne i Odsherred Kommune. Fire dages arbejdsuge-forsøget på administrationsområdet har været et startskud i den proces, og der er læring fra denne proces, som skal inddrages i udbredelsen til de øvrige arbejdspladser.

Kilde: Odsherred Kommune

Tilfredse medarbejdere

Den lokale FOA-afdeling har været inde over processen med at indføre fleksibel arbejdstid på plejecentrene, og her er man tilfreds med de nye arbejdstider. 

”Vores medlemmer er glade for ordningen,” konstaterer Jørn Nielsen, sektornæstformand hos FOA Vestsjælland.

”Noget af det, de ønsker sig mest, er fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen. Jeg har haft medlemmer, som ikke har kunnet få fri til konfirmationer og fødselsdage, fordi de havde en arbejdsweekend. Det tærer på medarbejdernes trivsel, når de ikke kan få fri til sådanne ting,” siger han.

LÆS OGSÅ: Hun hjælper virksomheder med at gå over til fire dages arbejdsuge: Her er de spørgsmål, man skal stille sig selv

Fleksibel arbejdstid blev i starten af 2022 tilbudt alle de arbejdspladser i Odsherred Kommune, som har svært ved at indføre en fire dages arbejdsuge. En ordning, der netop er blevet gjort permanent for de ansatte i administrationen. 

Børnehave forsøger sig med fire dages uge

Forud for indførelsen af fleksibel arbejdstid på plejecentre og dagtilbud var en arbejdsgruppe i kommunen ude på de enkelte arbejdspladser for at tale med ledere, medarbejdere og tillidsvalgte om mulige ordninger. 

Mens man på plejecentrene har ønsket mindre rigide vagtplaner, har medarbejderne i Skovinstitutionen og Fårevejle Børnehus ønsket at kunne afholde rådighedstimer hjemmefra og afholde nogle af personalemøderne og forældresamtalerne online. 

Vi har indført fleksible arbejdstider for netop at løse problemet med rekruttering. For at gøre os attraktiv for medarbejderne og potentielle nye medarbejdere, har vi i Odsherred Kommune været nødt til at tænke nyt
Kamilla Hartman, projektleder, Odsherred Kommune

Dagtilbudsområdet har fået tildelt en pulje på 400.000 kroner, og pengene bruges blandt andet på at skabe en større fleksibilitet for medarbejderne.

”Vi har stillet arbejdscomputere til rådighed for medarbejderne, så de har mulighed for at holde møder hjemmefra. Det har givet en fleksibilitet, der bliver værdsat,” siger hun.

LÆS OGSÅ: Forsker: Fire dages arbejdsuge gør det ikke alene - sådan får din virksomhed succes med rekruttering

En tredje daginstitution i kommunen har gjort administrationen kunsten efter og indført en fire dages arbejdsuge. Her har alle pædagoger tre sammenhængende fridage om ugen, og på den måde kan institutionen stadig holde åbent mandag til fredag. Har man arbejdet fredag, får man fri mandag i stedet for, forklarer Kamilla Hartman.

”Det er vores mindste børnehave, hvor der ikke er mange medarbejdere. Man kan dog blive kaldt på arbejde, hvis der er sygdom, fordi ellers vil det være skrøbeligt. Det er en del af vilkårene det sted, at man træder til og hjælper hinanden,” siger hun.

Skal løse rekrutteringsproblemer

I en tid, hvor kommunerne mangler sosu-medarbejdere, pædagoger og skolelærere, og hvor de lokale ledere kan få grå hår af at lave vagtplaner, der går op, kan det virke virkelighedsfjernt at tage så store hensyn til medarbejdernes behov for fleksibilitet. 

Men sådan bør man ikke tænke, mener Kamilla Hartman.

"Vi har indført fleksible arbejdstider for netop at løse problemet med rekruttering. For at gøre os attraktiv for medarbejderne og potentielle nye medarbejdere, har vi i Odsherred Kommune været nødt til at tænke nyt. Medarbejderne er ikke gået ned i tid. Vi har bare kigget på en anden måde at planlægge vagterne," siger projektlederen.

LÆS OGSÅ: Maskinfabrik går på tidlig weekend: Vi skal tilbyde fleksible arbejdspladser til næste generations håndværkere

Ifølge hende er det altafgørende at have medarbejderne, tillidsvalgte og de lokale faglige organisationer med i processen fra start af, når man laver store ændringer i arbejdsgange og tider. Særligt, hvis der opstår behov for at ændre arbejdstidsaftaler, kommunen har indgået med lokale fagforbund. 

Hos FOA Vestsjælland er man enormt positivt indstillet overfor Odsherred Kommunes nytænkning og mener, at det kan have en gavnlig effekt på rekrutteringen.

"Har vi overhovedet råd til at lade være med at prøve de her ting af? Mange forsvinder fra sosu-faget, og de steder, der sikrer medarbejderne en god indflydelse på deres arbejde, de har også held med at rekruttere. Det er i hvert fald, hvad vi oplever," siger Jørn Nielsen, sektornæstformand hos FOA Vestsjælland.

Pilotprojekt på trapperne

Odsherred Kommune forventer i den kommende tid at udvide fleksibel arbejdstid til flere arbejdspladser i kommunen. I 2023 starter man også et såkaldt pilotprojekt på døgninstitutionsområdet. Her vil man i en tidsbegrænset periode forsøge sig med en fire dages arbejdsuge, hvor medarbejderne har en ekstra ugentlig fridag mod til gengæld at arbejde længere de andre dage. 

Alt er ikke faldet på plads endnu, og det kræver igen, at man har de faglige organisationer med på idéen, understreger Kamilla Hartman.

GDPR