Ny undersøgelse:
Offentligt kontoransatte og rengøringsfolk har mere sygefravær end privatansatte

kontorogreng__ring
Når offentligt ansatte har mere sygefravær, skyldes det blandt andet, at offentlige arbejdspladser ikke afskediger langtidssyge lige så hurtigt, forklarer ekspert i sygefravær. Foto: Peter Clausen / Casper Christoffersen / Ritzau Scanpix arkiv
Der er stor forskel på sygefraværet, selvom man sammenligner ansatte med samme arbejdsopgaver, viser ny analyse fra Dansk Arbejdsgiverforening.

Kontorarbejdere og rengøringsassistenter i det offentlige har i gennemsnit markant mere sygefravær end privatansatte med samme jobfunktioner. Det viser en ny analyse, som Dansk Arbejdsgiverforening (DA) har lavet på udtræk af tal fra Danmarks Statistik.

- Vi kan se, at der er en væsentlig forskel og dermed også et potentiale til at nedbringe sygefraværet i det offentlige, siger Katrine Nordbo Jakobsen, som er chefkonsulent i DA, til A4 Arbejdsmiljø.

Ifølge analysen har offentligt ansatte, som udfører rengøringsarbejde, 14 sygedage om året mod 8 sygedage for privatansatte med samme jobfunktion.

For ansatte med kontorarbejde er gennemsnittet ti sygedage i det offentlige mod syv dage i det private.

Da Beskæftigelsesministeriet og Finansministeriet i december 2018 offentliggjorde en analyse af forskellen i sygefravær i den private og offentlige sektor, kom det frem, at størstedelen af forskellen skyldtes forskelle i kønsfordeling, branche og arbejdsfunktion. Dette har DA imidlertid taget højde for i den nye analyse.

- Det tyder på, at forskellen skyldes noget andet. For eksempel hvorvidt ledelsen har et strategisk, systematisk fokus på sygefravær, hvor man holder samtaler med den sygemeldte og vurderer, om der er noget, der kan ændres, siger Katrine Nordbo Jakobsen, og henviser til, at der også er store forskelle på sygefraværet i de enkelte kommuner.

Kontorarbejde er ikke bare kontorarbejde

Men det kan man ikke uden videre konkludere, mener næstformand for HK Kommunal Mads Samsing.

- Jeg synes nemt, man kommer til at forsimple nogle ting, når man sætter dem ind i en formel og siger, hvis vi bare var lige så gode som "best practice", ville vi spare så og så meget. Det er noget vrøvl, siger han.

Han peger på, at det især er langtidssyge, som trækker sygefraværet op i det offentlige, og det er der nogle gode grunde til.

En af dem er, at offentligt ansatte med kontorarbejde også tæller ansatte, som har direkte borgerkontakt, for eksempel sagsbehandlere i jobcentre og socialforvaltningen.

- Hvis man i sit arbejde dagligt sidder over for kontanthjælpsmodtagere og skal tage beslutninger, som får stor betydning for deres liv, oplever man meget høje følelsesmæssige krav. Samtidig er der pres på fagligheden på grund af de mangeårige nedskæringer. Det tilsammen giver nogle stressfaktorer i arbejdsmiljøet, som kan give et højere sygefravær, siger han til A4 Arbejdsmiljø.

Tallene kan også være udtryk for, at nogle arbejdspladser er hurtigere til at afskedige langtidssygemeldte end andre, bemærker  Mads Samsing.

- Det er klart, at hvis man er hurtig til at skille sig af med langtidssyge, har man med et trylleslag statistisk mindre sygefravær.

Ekspert: Den samme sang, man altid får

Også Claus D. Hansen, som er lektor ved Aalborg Universitet og ekspert i arbejdsmarked og sygefravær, er skeptisk i forhold til, hvad statistikken kan bruges til.

- Det er den samme sang, man altid får, men det er faktisk ret ubrugeligt at lave den sammenligning, siger han til A4 Arbejdsmiljø.

Det giver nemlig ikke mening at se på det gennemsnitlige antal sygedage, når det er blandt de langtidssyge, at den største forskel er. Og dem er der flest af i den offentlige sektor, påpeger han.

Ifølge Claus D. Hansen er der desuden nogle forskelle på det offentlige og det private arbejdsmarked, som tallene ikke tager højde for.

Blandt andet kan der være forskel på, hvor privatansatte og offentligt ansatte gør rent.

- Hvis man gør rent på et sygehus, er man jo mere udsat for sygdom, end hvis man gør rent på private kontorer, siger Claus D. Hansen.

Privatansatte bliver hurtigere fyret

Det offentlige har også en tradition for at ansætte flere mennesker på kanten af arbejdsmarkedet, for eksempel fleksjobbere, som generelt har højere sygefravær.

Samtidig er det mere besværligt at afskedige offentligt ansatte, fordi de skal partshøres først. Det betyder, at den ansatte har ret til at komme med oplysninger i sagen eller bemærkninger til arbejdsgiverens begrundelser for afskedigelsen inden for en frist på cirka 14 dage.

Endelig må man ikke glemme, at private arbejdsgivere nemmere kan tiltrække den mest produktive arbejdskraft på grund af højere løn - og også er nødt til at være mere selektive og mindre rummelige end det offentlige, fordi private virksomheder er mere afhængige af profit.

Derfor er de også nødt til at afskedige langtidssyge hurtigere, forklarer eksperten.

Forskellene på de enkelte kommuner handler blandt andet om, at der er nogle regionale forskelle i danskernes arbejdskultur, vurderer Claus D. Hansen. 

- Der er nogle steder, hvor man går på arbejde på dage, hvor man ikke har det specielt godt, siger han.

DA anerkender, at der er flere langtidssygemeldte i det offentlige, men mener i lyset af undersøgelsen stadig, at der er potentiale for at nedbringe sygefraværet.

GDPR