Forskning:
Trods ligestilling i loven: Psykiske arbejdsskader bliver sjældent anerkendt

GetImage
Forskeren Yun Ladegaard konkluderer gennem sin forskning, at folk med psykiske arbejdsskader sjældent får anerkendt det som en arbejdsskade. Foto: Kamilla Krøier/Københavns Universitet
Du skal ikke forvente at få meget hjælp, hvis du går psykisk ned på jobbet, viser forskning. Selvom psykiske og fysiske arbejdsskader er ligestillet i loven, er det sjældent, at de to typer bliver behandlet på samme måde, når de bliver anmeldt.

Hvis du går ned med stress, depression eller PTSD efter en voldsom oplevelse på jobbet, forventer du måske, at der er et system, der står klar til at hjælpe dig.

Men selv om psykiske og fysiske arbejdsskader er ligestillet i loven, er det sjældent, at de to typer bliver behandlet på samme måde, når de bliver anmeldt.

Det skriver en forsker i en artikel på mediet Forskerzonen, der er en del af Videnskab.dk.

- Bliver du syg på jobbet med en psykisk sygdom, kan det føre til en betydelig nedgang i din indtægt, da du risikerer at blive fyret og kan have svært ved at komme tilbage på arbejdsmarkedet, skriver Yun Ladegaard, der er postdoc i arbejdspsykologi ved Københavns Universitet i artiklen.

Men sammenlignet med medarbejdere, der har fået fysiske arbejdsskader, oplever de, der har fået psykiske skader, oftere, at arbejdspladsen er dårlig til at håndtere forløbet omkring sygdommen.

Medarbejderne oplever sjældent, at der bliver lavet ændringer i arbejdsmiljøet efter en psykisk skade, og den nærmeste leder bliver opfattet negativt oftere, end hvis arbejdsskaden er fysisk. Det viser Yun Ladegaards forskning.

Forskningen bygger på interviews med syge medarbejdere, deres ledere, arbejdsmiljørepræsentanter, psykologer og læger, fagforeninger, Arbejdstilsynet, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og arbejdsgiverforeninger.

Desuden har forskerne gennemgået 770 spørgeskemabesvarelser fra medarbejdere, der har anmeldt arbejdsskader.

Resultatet viste, at stort set ingen medarbejdere, der anmelder en psykisk arbejdsskade, får den anerkendt som en arbejdsskade. Det, selvom det er den type arbejdsskade, der oftest bliver anmeldt.

En af grundene til der bliver oplevet så stor forskel, når man anmelder de to typer skader, er ifølge Yun Ladegaard, at Arbejdstilsynet ikke må føre tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø i flere forskellige scenarier.

Blandt andet må de ikke træffe afgørelser i sager, som hænger direkte sammen med ledelsens overordnede beslutninger om virksomheden og samspillet mellem ansatte.

Derudover får mange arbejdspladser ikke inspiceret deres psykiske arbejdsmiljø af Arbejdstilsynet, men i stedet af andre aktører, som ikke får det at vide, når der bliver anmeldt arbejdsskader.

GDPR