Q&A: Her er Dansk Metals arbejdsmiljøstrategi for 2021

20111031-081452-L-1920x1344we
Dansk Metal er klar med arbejdsmiljøstrategien for 2021. Foto: Henning Bagger/BAG/Ritzau Scanpix
Dansk Metal er klar med arbejdsmiljøstrategien for 2021. Arbejdsmiljørepræsentanternes rolle er blandt andet i fokus.

Alle store virksomheder, organisationer, offentlige arbejdspladser og forbund arbejder med arbejdsmiljøstrategier.

Strategier, der skal lægge fundamentet til bedre trivsel og færre ulykker internt eller eksternt blandt medlemmer. 

I 2020 blev de fleste strategier og køreplaner spoleret af coronakrisen, der trak store veksler på arbejdsmiljøet. Nu er spørgsmålet, hvor meget covid-19 vil fylde i det år, vi netop er gået ind i?

A4 Arbejdsmiljø har i første omgang spurgt en række fagforbund om deres arbejdsmiljøstrategi for 2021. 

LÆS OGSÅ: Her er 3F's arbejdsmiljøstrategi for 2021

Her er det Dansk Metals forbundssekretær, Peter Poulsen, der svarer på spørgsmål:

Hvad er fokusområder i jeres arbejdsmiljøstrategi i 2021?

- Det tager udgangspunkt i vores handlingsplan, som vi fik vedtaget på vores kongres i 2020, som gælder indtil 2024.

- Vi lægger vægt på, at vi skal have valgt nogle flere arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter. Et andet fokusområde er, at vi skal understøtte deres lyst og evne til at være fagligt aktive både på deres arbejdsplads og i de lokale metalafdelinger. Mange af de initiativer, vi skal lave, skal ske i tæt samarbejde med vores lokale afdelinger, siger Peter Poulsen og fortsætter:

- Vi vedtog på vores kongres, at alle arbejdsmiljørepræsentanter skal tilbydes at komme på grundkursus om arbejdsmiljø på Metalskolen i Jørlunde, som er Dansk Metals kursuscenter. Kurserne har kørt i en årrække, men vi kan se, at der er mange af arbejdsmiljørepræsentanterne, der aldrig kommer af sted til det. Det har vi besluttet på kongressen, at det vil vi gøre en ekstra indsats for, at de kommer. Derudover vil vi gerne have, at flere får tilbudt de supplerende arbejdsmiljøuddannelser.

- Der er ingen tvivl om, at den netop indgåede trepartsaftale om de nationale og brancherettede arbejdsmiljømål også bliver et kæmpe fokusområde for Dansk Metal.

Nu får vi en bestemmelse, der gør, at de arbejdsgivere, der ser stort på arbejdsmiljøet, kan få påbud om at skaffe sig kompetencer. Det forventer vi os en del af
Peter Poulsen, forbundssekretær, Dansk Metal

Hvorfor lige disse fokusområder?

- Vi har været nødt til at prioritere indsatsen. Vi har nu en fireårig periode, hvor vi skal finde ud af, hvordan vi bruger vores kræfter bedst. Men det med at styrke arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanterne bliver en indsats, der kommer til at køre over alle fire år.

Nu er det AMR'ernes tur

Hvordan vil I som forbund gøre det mere attraktivt for jeres medlemmer at blive arbejdsmiljørepræsentant i 2021?

- Vi synes, at Arbejdsmiljørepræsentanternes år (kampagne som Fagbevægelsens Hovedorganisation lavede i 2019, red.) var en rigtig god måde at få sat på arbejdsmiljøarbejdet og AMR’ernes rolle på dagsordenen. Dansk Metal har fortsat med at sætte fokus på det i 2020, og det vil vi også gøre fremover. Vi har et konkret mål om, at vi skal skaffe 250 nye arbejdsmiljørepræsentanter frem mod 2024.

- Det handler om at gøre dem opmærksomme på muligheden for at vælge en arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentant, og at de bliver uddannet til at udfylde hvervene. 

- Vi har opbygget et tættere samarbejde mellem vores tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter (AMR), og det har gjort det mere attraktivt at være AMR’er. Tillidsrepræsentanterne har længe fået meget opmærksom, og ikke noget problem i det, men nu skal AMR’erne have ligeså stor opmærksomhed. Vi tror på, at et øget samarbejde kan styrke alle tillidsvalgte.

- Endelig har vi gjort et stort arbejde med at klæde de lokale metalafdelinger på til selv at kunne håndtere de lokale arbejdsmiljøsager. De er nu selv i stand til at køre arbejdsmiljøsagerne til ende, og de henvender sig kun til os i forbundshuset, når det drejer sig om specifikke problemer. Vi er glade for, at mere uddannelse til vores sagsbehandlere lokalt har båret frugt. 

LÆS OGSÅ: At ville et godt arbejdsmiljø er et moralsk standpunkt

FH afholdt i 2019 Arbejdsmiljørepræsentanternes år, hvor fokus var på AMR’ernes rolle og rekrutteringsgrundlag. Hvad tænker I om udbyttet af denne kampagne?

- Kampagnen har skabt mere fokus på AMR’erne. Både internt i fagbevægelsen, men også politisk har den skabt en opmærksomhed, som har gjort, at de politiske partier, regeringen osv. har mere fokus på arbejdsmiljøet. AMR-året 2019 har helt sikkert været med til at give det et boost.

- Vi har taget en del med os fra kampagnen, og vi tilbyder nu vores lokale afdelinger at komme ud og holde fyraftensmøder om arbejdsmiljøet. Det har stået lidt i stå under corona, men det glæder vi os til at genoptage. 

Artiklen fortsætter under billedet


Dansk Metals forbundssekretær, Peter Poulsen.

Store forventninger til nyt påbud

Hvad bliver de store arbejdsmiljøtemaer – både internt hos jer og eksternt – i 2021?

- Der skal efter planen laves en bekendtgørelse om det systematiske arbejdsmiljøarbejde, og det arbejde vil vi i Dansk Metal følge med i med spænding.

- I løbet af 2021 bliver rådgivningspåbuddet, som Arbejdstilsynet giver, lavet om til kompetencepåbud. Det betyder, at de virksomheder, som ikke har skaffet sig kompetencer på arbejdsmiljørådet, vil kunne få påbud fra Arbejdstilsynet om, at de skal opbygge det på virksomheden eller få hjælp til det udefra af en autoriseret arbejdsmiljørådgiver.

- Det vil kunne komme til at løfte arbejdsgivernes parathed til at tage arbejdsmiljøet alvorligt. Nu får vi en bestemmelse, der gør, at de arbejdsgivere, der ser stort på arbejdsmiljøet, kan få påbud om at skaffe sig kompetencer. Det forventer vi os en del af. Vi skal ud og fortælle vores AMR’erne om i år.

Vi vil gerne have, at vores arbejdsmiljørepræsentanter får større indflydelse på virksomhedernes beslutninger om, hvordan arbejdsmiljøarbejdet tilrettelægges
Peter Poulsen, forbundssekretær, Dansk Metal

Hvilke forventninger har I til det såkaldte AMO-udvalg, der skal se på potentialet for en ny og forbedret struktur for arbejdsmiljøorganisationen i 2021?

- Vi skal sørge for, at der kommer flere arbejdsmiljørepræsentanter ude på virksomhederne. Når næsten halvdelen af AMR’erne ikke får tilbudt den supplerende arbejdsmiljøuddannelse, skal der strammes op. Det, håber vi, kommer til udtryk i AMO-udvalgets arbejde.

- Der skal senere laves en bekendtgørelse om systematisk arbejdsmiljøarbejde, og vi har nok større forhåbning til, at det kan flytte noget. Der er desværre stadig for mange virksomheder, der laver brandslukning i forhold til arbejdsmiljøet, og vi skal have flere til at arbejde systematisk.

Psykisk arbejdsmiljø og støj fylder

Hvilke planer for arbejdsmiljøundersøgelser har I i 2021?

- Vi vil også i år lave medlemsundersøgelser. Vores tidligere undersøgelser har vist, at det, der fylder mest hos medlemmerne, er det psykiske arbejdsmiljø og støj. Vi har tidligere lavet undersøgelser om psykisk arbejdsmiljø, hvor stress og stor arbejdsmængde fylder en del. Vi får også en del henvendelser, der handler om mobning og chikane.

Hvad vil I som forbund gerne have opnået på arbejdsmiljøfronten over for jeres medlemmer, inden vi skriver 2022?

- Vi vil gerne se, at der sker færre ulykker. Det er et stort ønske, vi har. Vi vil også meget gerne se forbedringer i forhold til det psykiske arbejdsmiljø. Vi har fået bekendtgørelsen om det psykiske arbejdsmiljø, som skal omsættes til handling. Derudover vil gerne have, at det bliver mere sikkert at arbejde med kemiske stoffer, og at der sker mindre nedslidning blandt vores medlemmer.

- Endelig vil vi gerne have, at vores arbejdsmiljørepræsentanter får større indflydelse på virksomhedernes beslutninger om, hvordan arbejdsmiljøet forbedres, fortæller Peter Poulsen.

GDPR