Tvungne vagter skal skabe et bedre arbejdsmiljø i Region Hovedstaden

20190222-135011-2-1920x1280we
Arkivbillede fra Odense Universitetshospital. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
I Region Hovedstaden er det foreslået, at sygeplejersker, social- og sundhedspersonale og jordemødre skal tage minimum 18 vagter om året i weekender og på helligdage for at dæmme op for rekrutteringskrisen og skabe et bedre arbejdsmiljø. Men forslaget har fået mange medarbejdere på barrikaderne.

Mens nogle hospitaler tilbyder personalet uddannelse og selvbestemt vagtplan for at løse den voksende rekrutteringskrise i især sundhedsvæsnet, så er der andre forslag på tegnebrættet i Region Hovedstaden. 

I maj måned foreslog regionen, at alle sygeplejersker, alt social- og sundhedspersonale og alle jordemødre skal tage minimum 18 vagter om året i weekender og på helligdage. Ifølge hospitalsdirektøren skal det give et bedre arbejdsmiljø og aflaste de, som trækker et stort læs for at dække de skæve vagter, som for eksempel kan ligge om natten.

”En af sundhedsvæsenets største udfordringer lige nu er personalemangel. Der er ikke én enkelt løsning på den udfordring, men en del af løsningen er at se på, hvordan vi kan forbedre arbejdsmiljøet. Her spiller vagtarbejdet ind. En bedre fordeling af vagter vil skabe et bedre arbejdsmiljø for flere,” siger hospitalsdirektør på Herlev og Gentofte Hospital Anne Jastrup, der udtaler sig på vegne af hospitalsdirektørkredsen, til Sundhedspolitisk Tidsskrift.

154 sygeplejersker er skeptiske

Men at en sådan ordning vil skabe et bedre arbejdsmiljø, er der mange medarbejdere i regionen, der ikke er enige i. I et åbent brev advarer 154 sygeplejersker om, at forslaget vil have den modsatte effekt og i stedet forværre rekrutteringskrisen. 

"Dette tiltag vil kun forringe mulighederne for at rekruttere til ambulatorierne, og allerede nu er man mange steder presset af at være for få ansatte, for mange patienter og for mange nye henvisninger," står der i brevet. 

Sygeplejersker i Region Hovedstaden har i løbet af juni afholdt en række møder, hvor udspillet har været på dagsordenen.

Det er allerede vedtaget, at forslaget om vagtfordeling vil gælde for alle nyansatte. Mens Region Hovedstaden er i gang med at drøfte, om det også skal gælde for allerede ansatte. 

I et skriftligt svar til A4 Arbejdsmiljø skriver Region Hovedstaden: 

"I Region Hovedstaden har den enkelte medarbejder generelt indflydelse på, hvornår vagterne ligger, og hensynet til en god balance mellem privatliv og arbejdsliv er vigtigt, når vagtplanerne lægges. Det er netop af hensyn til medarbejdernes mulighed for mere fritid og højere trivsel, at Region Hovedstaden har foreslået at fordele weekend- og helligdagsvagter på en anden måde. I processen er der lagt vægt på grundige drøftelser, hvor medarbejderne bliver inddraget. Regionen har også fokus på, at en eventuel implementering skal foregå på en måde, så det giver mening lokalt, både for medarbejdere, ledere og patienter. Der bliver tidligst truffet en beslutning om initiativet i efteråret 2023". 

Regionens oplæg til deling af vagtarbejdet er en del af udmøntningen af regeringens akutplan for sundhedsvæsenet, der har til formål at nedbringe ventelisterne og gøre sundhedsvæsenet mere robust.

GDPR