Slut med løftede pegefingre: Sygehusafdelinger tager godt imod nyt forløb med Arbejdstilsynet

IMG_1390
Therese Aalborg Grupe fra Region Midtjylland. Foto: A4 Medier
Nyt forløb med Arbejdstilsynet er blevet taget godt imod på midtjyske sygehusafdelinger, fortæller organisationskonulent fra Region Midtjylland.

I snart et år har private og offentlige arbejdspladser kunnet indgå såkaldte aftaleforløb med Arbejdstilsynet i stedet for at få et påbud, hvis tilsynet har mistanke om brud på arbejdsmiljøreglerne det pågældende sted.

Tilsynet har indtil videre tilbudt 1783 forløb til arbejdspladser landet over, viser den seneste opgørelse over aftaleforløb fra 1. juli 2021.

LÆS OGSÅ: Får hjælp til arbejdsmiljøet: Flere kommuner overvejer tilbud fra Arbejdstilsynet

I Region Midtjylland har man flere gange på sundhedsområdet takket ja til Arbejdstilsynets fremstrakte hånd.

Det opleves mere som en hjælpende hånd i ryggen frem for en løftet pegefinger
Therese Aalborg Grupe, organisationskonsulent og psykolog, Region Midtjylland

Konkret har regionen nu afsluttet to forløb om henholdsvis udfordringer ved indretning af hjemmearbejdspladser og et komplekst problem om psykisk arbejdsmiljø på en sygehusafdeling.

Henstilling i stedet for advarsel

Ifølge Therese Aalborg Grupe, der er organisationskonsulent og psykolog i Region Midtjylland, har forløbene været givtige.

- De ansatte i organisationen oplever, at det er ligesom at få en henstilling i stedet for en advarsel fra Arbejdstilsynet. Det opleves mere som en hjælpende hånd i ryggen frem for en løftet pegefinger.

- De arbejder med forløbene, som de ville have gjort, hvis de havde fået et påbud. Men de siger, at det er en bedre måde, det foregår på, forklarer hun til A4 Arbejdsmiljø, da vi møder hende til Arbejdsmiljørådgivernes årlige arbejdsmiljøkonference i Nyborg.

Med aftaleforløbene lægges der op til, at flere arbejdspladser selv skal løse udfordringer i arbejdsmiljøet.

Aftaleforløbets fire trin

Tilsyn: Arbejdstilsynet får på et tilsyn mistanke om, at en arbejdsplads har et komplekst arbejdsmiljøproblem, eksempelvis inden for psykisk arbejdsmiljø. Den tilsynsførende tager en dialog med arbejdspladsen for at finde ud af, om det kunne være relevant at tilbyde et aftaleforløb.
 
Aftale: Arbejdspladsen får et brev med et tilbud om at indgå i et aftaleforløb. I brevet er der et link til Arbejdstilsynets selvbetjeningsløsning 'Arbejdsmiljø i din virksomhed' (ADVI), og her kan arbejdspladsen acceptere tilbuddet. Arbejdspladsen skal være opmærksom på, at den har fire uger til at acceptere tilbuddet. Hvis den ikke ønsker at indgå aftalen, vil den modtage et nyt besøg, når fristen for at indgå aftalen er udløbet.

Vejledning: Ca. 1/3 inde i den periode, arbejdspladsen har til at løse et problem, bliver den tilbudt hjælp og vejledning fra Arbejdstilsynet. Tilsynet står også til rådighed med hjælp og vejledning i den periode, hvor arbejdspladsen overvejer, om den vil tage imod tilbuddet om en aftale.

Kontrol: Når aftalen er udløbet, kommer tilsynet på besøg igen for at sikre, at arbejdspladsen har forbedret arbejdsmiljøet. Hvis forholdene ikke er i orden, vil arbejdspladsen få en afgørelse om at rette op på det, og den vil ikke blive tilbudt nye aftaler om løsning af eventuelle arbejdsmiljøproblemer inden for de næste 12 måneder.

Kilde: Arbejdstilsynet

Under et forløb vil Arbejdstilsynet stå på sidelinjen med dialog og vejledning. Når forløbet er færdigt, skal tilsynet vurdere, om en arbejdsplads skal dumpe eller bestå.

Lever den ikke op til kravene, risikerer den at få et påbud.

- Giver et større ejerskab

Særligt mange offentlige arbejdspladser har fået tilbudt et forløb om psykisk arbejdsmiljø med Arbejdstilsynet. Det viste en aktindsigt fra tilsynet, A4 Arbejdsmiljø modtog i fjor.

Ringsted Kommunes pladsanvisning på børne- og ungeområdet var en af de første arbejdspladser, der gav håndslag med tilsynet.

Pladsanvisningen hjælper borgerne med at få skrevet deres børn op til dagtilbud og børnehave.  Her var stor arbejdsmængde og tidspres en massiv udfordring.

Marianne Møller, sekretariatsleder i Ringsted Kommune, mener, at det er mere fordrende at indgå et aftaleforløb frem for at modtage et påbud.

- Aftaleforløb virker umiddelbart til at være en mere inkluderende og nærværende måde at arbejde med de arbejdsmiljøproblemer, der måtte være. Det kan give os et større ejerskab over det, udtalte hun til A4 Arbejdsmiljø i oktober sidste år.

GDPR