Nyt EU-direktiv kræver rapportering af sygefravær, trivsel og stress: Sådan kommer du i gang

Ea_Nielsen
Ea Nielsen er souschef hos Videnshuset Cabi. Hun er ekspert i socialt ansvar, grøn omstilling og S´et i ESG. Foto: Pressefoto Cabi
Et nyt EU-direktiv betyder, at ESG-rapportering nu er virkelighed for flere danske virksomheder, og en stor del af regnskabet handler også om arbejdsmiljø. Derfor giver A4 Arbejdsmiljø dig en af de førende eksperters fire bedste tips til, hvordan du kommer i gang.

Når et nyt år begynder, er det ofte også begyndelsen på nye love, regler og bestemmelser. En af de love er EU's Corporate Sustainability Reporting Directive. Eller hvad der i mere mundrette vendinger bliver kaldt ESG- direktivet.

Direktivet forpligter virksomheder og foreninger til at offentliggøre regnskaber for blandt andet deres klimaaftryk. Men ESG-regnskabet handler også om arbejdsmiljø. S'et i ESG står nemlig for "social", og herunder ligger flere arbejdsmiljøtemaer som blandt andet sygefravær, medarbejdertrivsel, stress og sikkerhed.

Selvom små, ikke-børsnoterede virksomheder i første omgang ikke bliver direkte ramt af kravene fra EU, kan det være en fordel at få styr på kravene allerede nu. Fordi det er forventningen, at man som underleverandør eller samarbejdspartner kan blive bedt om at levere til en virksomheds ESG-regnskab.

ESG-direktivet

Hvem skal levere et ESG-regnskab? 

1. januar 2024: Børsnoterede virksomheder med over 500 ansatte.
1. januar 2025: Børsnoterede og ikke-børsnoterede virksomheder med over 250 ansatte.
1. januar 2026: Små børsnoterede virksomheder med mindre end 250 ansatte. 

Hvad står ESG for? 

E = Klima/miljø, herunder klimaændringer, forurening, vand og havressourcer, biodiversitet samt ressourceanvendelse og cirkulær økonomi.
S = Sociale forhold, herunder virksomhedens påvirkning af egen arbejdsstyrke, arbejdstagere i værdikæden, berørte samfund samt forbrugere og slutforbrugere.
G = Selskabsledelse, herunder virksomhedens adfærd.

Kilde: Dansk Erhverv 

Men hvordan laver man et regnskab over en virksomheds arbejdsmiljø? Hvad skal man inkludere? Og hvordan kommer man overhovedet i gang?

De spørgsmål har videnshuset Cabi fået flere gange dagligt, siden direktivet trådte i kraft ved årsskiftet. Cabi er nemlig ekspert i det socialt ansvarlige arbejdsmarked.

Derfor har A4 Arbejdsmiljø taget sig en snak med en af videnshusets specialister i netop ESG-rapportering. Souschef Ea Nielsen giver her sine fire bedste råd.

1. Hvad gør I allerede?

EU oplister en række konkrete parametre på arbejdsmiljøområdet, som en virksomhed kan inkludere i sit ESG-regnskab. Men meget bliver alligevel overladt til virksomhedernes egen vurdering, fortæller Ea Nielsen.

Derfor anbefaler hun, at man allerførst kigger på, hvad virksomheden i forvejen gør på arbejdsmiljøområdet. Det kan for eksempel være retningslinjer for sygefravær eller mål for medarbejdernes trivsel.

"Jeg talte med en virksomhed i forgårs, der for eksempel fortalte, at de har en politik for, hvordan og hvornår de følger op på resultaterne i den årlige APV. Det er sådan noget, man faktisk kan tælle med, fordi det viser, at virksomheden arbejder med medarbejdernes trivsel," siger Ea Nielsen.

2. Hvad har I af data?

Det næste, Ea Nielsen anbefaler, er, at kigge på, hvilke data virksomheden ligger inde med om arbejdsmiljøet. Det kunne for eksempel være data om sygefravær, data for arbejdsulykker eller data om, hvor mange medarbejdere man har rekrutteret fra ledighed. Eller om man har medarbejdere ansat, der har et handicap eller en funktionsnedsættelse.

Ea Nielsen påpeger dog, at det er vigtigt, at virksomhederne her er særligt opmærksomme på GDPR-reglerne.

3. Hvor vil I gerne hen?

Når man har fået styr på, hvilke politikker og data, man i forvejen har, begynder den mere krævende del, forklarer Ea Nielsen. Næste skridt for virksomheden er nemlig at sætte en række mål for, hvor de gerne vil hen med arbejdsmiljøet og den sociale indsats.

"Det kunne være, at en virksomhed godt kunne tænke sig at give unge med udfordringer en chance hos dem. Eller at en virksomhed gerne vil sænke sygefraværet," siger hun.

Det at sætte ord på, hvilke mål og ambitioner man som virksomhed har for fremtiden, er en stor del af selve rapporteringen, fortæller hun.

4. Vil ledelsen det her?

ESG-rapportering - ikke mindst når det kommer til det sociale ansvar - er nyt for mange virksomheder, og det kræver ressourcer og nye rutiner at få det til at fungere. Men det allervigtigste parameter er ledelsens engagement, fortæller Ea Nielsen.

"Som ledelse er det vigtigt, at man finder ud af, om det her er noget, man vil eller ej. Ellers kommer det ikke til at fungere," siger hun.

Hun håber, at ledelsen vil tage det seriøst - ikke kun for egen vindings skyld, men også for arbejdsmiljøet. Hun vurderer nemlig, at ESG-rapportering kan forbedre arbejdsmiljøet generelt, og endda blive et konkurrenceparameter i fremtiden.

"Flere og flere medarbejdere vil faktisk gerne arbejde et sted, hvor de kan gå ud og sige, at de er på en arbejdsplads, der tager et socialt ansvar. Det kan have en effekt på både rekrutteringsprocessen og evnen til at fastholde medarbejdere," siger Ea Nielsen.

GDPR