Kontroversielt forslag: Luk arbejdspladser helt ned ved gentagne lovbrud

19991025-202542-L-1890x1260we__1_
I fem år i træk ligger antallet af anmeldte arbejdsulykker til Arbejdstilsynet på cirka 42.500. Der er sket en stigning på fem procent fra 2014 til 2019. Foto: Erik Luntang/Nordfoto-Nordfoto/Ritzau Scanpix
Virksomheder, der gentagne gange har overtrådt arbejdsmiljøloven, skal straffes hårdere, foreslår Fagbevægelsens Hovedorganisation i nyt udspil. Arbejdet skal stoppes i eksempelvis tre dage, lyder et af de mere vidtgående forslag, der kommer bag på DI Dansk Byggeri. Mangeårig arbejdsmiljøforsker tvivler på forebyggende effekt.

Fagbevægelsen har fået nok.

Det er på høje tid at få sat en prop i antallet af alvorlige arbejdsulykker og dødsfald på danske arbejdspladser, der også i 2020 lå på et rekordhøjt niveau.

Derfor skal der tages skrappere midler i brug.

LÆS OGSÅ: Voldsom stigning i ulykker på metrobyggeri: Corona er årsagen, lyder forklaring

Konkret foreslår Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) nu, at det skal være muligt for Arbejdstilsynet at stoppe produktionen og lukke en hel arbejdsplads ned i eksempelvis tre dage, når der sker en alvorlig arbejdsulykke i en virksomhed, der gentagne gange bryder arbejdsmiljøloven.

- Vi er optaget af at sætte hårdt ind mod de virksomheder, der gentagne gange har alvorlige problemer med arbejdsmiljøet. Vi må konstatere, at Arbejdstilsynets værktøjer i dag ikke er tilstrækkelige.

- Der er brug for nye værktøjer. Eksempelvis ved at give Arbejdstilsynet mulighed for at trække stikket midlertidigt til en virksomhed, siger FH-næstformand Morten Skov Christiansen til A4 Arbejdsmiljø.

Kedelig udvikling

Det vidtgående forslag kommer i kølvandet på rapporter fra Arbejdstilsynet, der viser, at kurven i forhold til alvorlige ulykker på jobbet endnu ikke er knækket.

I fem år i træk ligger antallet af anmeldte arbejdsulykker til Arbejdstilsynet på cirka 42.500. Der er sket en stigning på fem procent fra 2014 til 2019. Derudover var antallet af dødulykker i 2020 det højeste i seks år, hvoraf stigningen til dels skyldes det høje antal af coronarelaterede dødsfald.

LÆS OGSÅ: Antallet af dødsulykker på jobbet det højeste i seks år

I dag forbyder Arbejdstilsynet virksomheder at fortsætte arbejdet, hvis der sker en ulykke i et hjørne af en arbejdsplads - eksempelvis på en byggeplads. De har ikke mandat til at lukke hele arbejdspladsen ned, men det bør være slut nu, mener FH.

Jeg er overrasket over forslaget, fordi vi netop nu forhandler med 3F. Vi forhandler lige nu om sikkerhed på bygge- og anlægspladserne helt frem til 2030, og jeg har slet ikke hørt om det her forslag. Det virker som om, det handler om at straffe virksomheder frem for at have fokus på forebyggelse af ulykker
Mette Møller Nielsen, arbejdsmiljøchef, DI Dansk Byggeri

Visse arbejdsgivere tager i dag hverken de nuværende bøder eller reaktioner fra Arbejdstilsynet tilstrækkelig alvorligt, mener Morten Skov Christiansen.

- Vi kan se, at der er nogle virksomheder, der gentagne gange får reaktioner og påbud fra Arbejdstilsynet, men som ikke retter ind efter det. Det lykkes for dem på forskellige måder at slippe uden om påbuddene og slippe for at tage arbejdsmiljøet alvorligt. Vi ønsker at give Arbejdstilsynet stærkere muskler, siger han og fortsætter:

- I 2021 burde man ikke kunne risikere sit liv ved at gå på arbejde. Men det sker desværre alt for ofte. Vi har alt for mange dødsulykker.

Artiklen fortsætter under faktaboksen

FH's forslag

  • Arbejdstilsynet skal have mulighed for at stoppe arbejdet på hele arbejdspladsen/byggepladsen, hvis der sker en alvorlig ulykke. Eksempelvis i tre dage. Særligt, hvis en virksomhed har flere lovovertrædelser på samvittigheden.
  • Ønsker en diskussion af størrelsen på bøder ved overtrædelser af arbejdsmiljøloven.
  • Ønsker at indføre påbud om ulykkesanalyse, der er mere omfangsrig end den nuværende.

Forslag overrasker arbejdsgivere

Udmeldingen fra FH kommer bag på DI Dansk Byggeri. Arbejdsgiverforeningen er netop nu i gang med at diskutere nye brancherettede arbejdsmiljømål om blandt andet ulykker.

- Jeg er overrasket over forslaget, fordi vi netop nu forhandler med 3F. Vi forhandler lige nu om sikkerhed på bygge- og anlægspladserne helt frem til 2030, og jeg har slet ikke hørt om det her forslag. Det virker som om, det handler om at straffe virksomheder frem for at have fokus på forebyggelse af ulykker, siger Mette Møller Nielsen, arbejdsmiljøchef i DI Dansk Byggeri.

Ifølge arbejdsmiljøchefen lukker arbejdspladser allerede i dag ned på dele af byggepladsen, hvis der sker en alvorlig ulykke. Sanktionerne er der, lyder det.

I stedet bør det være muligt for Arbejdstilsynet at udstede bøder. Hvis virksomheder er uenige i bøderne, kan de få dem prøvet ved domstolene
Peter Hasle, arbejdsmiljøforsker, Syddansk Universitet

Arbejdsmiljøforsker ved Syddansk Universitet, Peter Hasle, er heller ikke overbevist om, at FH’s forslag er det, der skal til for at knække ulykkeskurven.

- Jeg tror sådan set godt, det kan have en effekt, men jeg tror ikke, det er en særlig stor effekt. Det er vigtigere at satse på den forebyggende indsats, inden der går noget galt, forklarer Peter Hasle.

Forsker: Dét vil have større effekt

Peter Hasle vurderer, at der i dag er en del virksomheder, der slipper for bøder efter at have brudt arbejdsmiljøloven. Ganske enkelt, fordi ansvaret for at rejse en bødesag i sidste ende ligger hos politiet, der ikke har samme ekspertise på arbejdsmiljøområdet som Arbejdstilsynet.

Hvis tilsynet alene fik ansvaret for at håndtere bøder, ville det kunne få en positiv effekt på antallet af ulykker, lyder det fra arbejdsmiljøforskeren.

- Det er meget ressourcekrævende for Arbejdstilsynet at håndtere bøder, fordi de skal bede politiet om at rejse tiltale, når der skal laves en bødesag. Hvis man forsimplede det, så man fik en hurtigere tilgang til at give bøder dér, hvor der sker væsentlige overtrædelser af arbejdsmiljøloven, tror jeg, det ville have en positiv effekt, siger Peter Hasle og uddyber:

- I stedet bør det være muligt for Arbejdstilsynet at udstede bøder. Hvis virksomheder er uenige i bøderne, kan de få dem prøvet ved domstolene.

FH lægger i sit udspil også op til at drøfte bødestørrelserne, der senest blev forhøjet i forbindelse med den politiske arbejdsmiljøaftale i 2019.

Forhøjelserne bliver først implementeret i loven fra 1. september i år, hvor grundbøderne stiger fra 20.000 til 24.600 kroner og fra 40.000 til 44.600 kroner.

GDPR