6 ting vi lærte af samrådet om arbejdsulykker: Skyggetal, liste med nationaliteter og en fortrøstningsfuld minister

20220223-145641-L-6773x4515ma
Enhedslistens Christian Juhl og beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) diskuterede arbejdsulykker på et samråd onsdag. Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix
Indsatsen mod social dumping handler ikke kun om løntrykkeri, men også om at sikre bedre sikkerhedsforhold i brancher med mange udenlandske arbejdstagere. Det sagde beskæftigelsesministeren på et samråd onsdag.

Rekordmange anmeldelser om arbejdsulykker, erhvervssygdomme og dødsulykker på det danske arbejdsmarked i 2021 var bagtæppet for et samråd i Folketingets beskæftigelsesudvalg onsdag.

Her havde Enhedslistens arbejdsmiljøordfører, Christian Juhl, indkaldt beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) til en drøftelse af, hvilke initiativer der skal til for at vende den kedelige udvikling.

LÆS OGSÅ: Se liste for alle brancher: 299 dødsulykker på ni år

Her er seks ting, der kom frem på samrådet:

1. Minister: Der skal ikke knækkes kurver

Peter Hummelgaard understregede, at én dødsulykke på det danske arbejdsmarked, er én dødsulykke for meget.

Alligevel er ministeren tilfreds med den udvikling, der har fundet sted i de seneste årtier.

Hvorfor vrider ministeren statistikken om? Der er ingen grund til at læne sig tilbage i indsatsen mod dødsulykker
Christian Juhl, arbejdsmiljøordfører (EL)

Der er nemlig færre lønmodtagere, der mister livet på jobbet målt i forhold til beskæftigelsesfrekvensens sammenlignet for 20 år siden.

"Risikoen for at omkomme på arbejdet er halveret de seneste 20 år, hvis vi ser på antallet af dødsulykker pr. 100.000 beskæftigede," lød det fra Peter Hummelgaard.

"Jeg mener ikke, vi skal knække en kurve, men fortsætte den positive udvikling, der har været over en lang årrække," slog han fast.

I 2021 blev der registreret 36 dødsulykker, hvilket er på niveau med 2020. Det tal ligger dog over det årlige gennemsnit i perioden 2016-21. I denne periode har der i gennemsnit været 33 dødelige ulykker pr. år.

2. En utilfreds ordfører

Svaret fra beskæftigelsesministeren huede ikke Enhedslistens arbejdsmiljøordfører. Christian Juhl mente, at ministeren tager udgangspunkt i det årstal, der passer ham bedst.

"Hvorfor vrider ministeren statistikken om? Der er ingen grund til at læne sig tilbage i indsatsen mod dødsulykker," sagde Christian Juhl på samrådet.

Siden 2017, hvor der var 25 dødsulykker, er tallet siden steget markant, påpegede Christian Juhl.

3. Der skal udarbejdes en oversigt over nationaliteter på omkomne

Brancher som bygge- og anlæg, vejgodstransport og landbrug er brancher, hvor der traditionelt sker mange arbejdsulykker og dødsulykker. Sådan har det været i en årrække.

På samrådet gav Peter Hummelgaard tilsagn om at udarbejde en oversigt over, hvilke nationaliteter, de lønmodtagere, der er omkommet på det danske arbejdsmarked, har.

Når vi i regeringen er optaget af social dumping, er det ikke kun i det perspektiv, at det er med til at trykke lønninger under fode. Det er også med til at trykke arbejdsforhold og sikkerhed under fode
Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S)

Ministeren vil forsøge at undersøge, om der tilsvarende kan laves en oversigt over udenlandske virksomheder, der har været involveret i arbejdsrelaterede dødsulykker i de seneste år.

"Nogle af de brancher, der er præget af mange dødsulykker, er også brancher, der er udfordret af mange udenlandske lønmodtagere. Det har lagt pres på arbejdsmiljøet i de brancher," sagde Peter Hummelgaard.

"Når vi i regeringen er optaget af social dumping, er det ikke kun i det perspektiv, at det er med til at trykke lønninger under fode. Det er også med til at trykke arbejdsforhold og sikkerhed under fode."

4. Der er stadig et højt skyggetal

I 2017 viste en undersøgelse, at tusindvis af arbejdsskader ikke bliver anmeldt. Christian Juhl spurgte på samrådet ind til en opdatering af skyggetallene, og Peter Hummelgaard vil nu undersøge, om en sådan opdatering kan tilvejebringes for beskæftigelsesudvalget.

"Jeg tror, at man grundlæggende må formode, at der stadig er et højt skyggetal. Jeg ved, at der bliver gjort meget fra myndighedernes side for at oplyse og vejlede om, at man skal anmelde en arbejdsskade," lød det fra ministeren.

70.000 anmeldepligtige arbejdsulykker og erhvervssygdomme bliver ikke anmeldt, viste undersøgelsen fra 2017.

5. Højere bøder til arbejdsgivere?

På samrådet blev der også diskuteret højere bøder til arbejdsgivere, der gentagne gange bryder arbejdsmiljøloven.

Christian Juhl håber, at netop bødeniveauet bliver en del af det kommende arbejdsmiljøforlig, der skal forhandles efter sommerferien.

Jeg tror, at man grundlæggende må formode, at der stadig er et højt skyggetal
Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S)

Men Peter Hummelgaard understregede, at man allerede ved det nuværende forlig fra 2019 har sat bødestraffen markant op. I 2024 skal det evalueres, om det har haft en effekt, lød det fra ministeren.

Dermed er det nok tvivlsomt, om regeringens udspil til en ny arbejdsmiljøaftale vil indeholde forslag om højere bøder.

6. Flere skibe er sat i søen

Og når vi nu er ved arbejdsmiljøforliget fra 2019, er der ifølge Peter Hummelgaard mange initiativer i forliget, som på sigt skal være med til at reducere antallet arbejdsulykker på det danske arbejdsmarked.

Ministeren nævnte blandt andet de nationale og brancherettede mål om at nedbringe arbejdsulykker i udvalgte brancher, hvor problemet er størst. Det drejer sig blandt om bygge- og anlægsbranchen.

LÆS OGSÅ: Regler blev ikke overholdt: Derfor mistede endnu en lønmodtager livet på jobbet

Den nye arbejdsmiljøpulje, hvor virksomheder kan søge om midler til forebyggende indsatser for blandt andet at nedbringe ulykker, er også et initiativ, der kan få stor betydning, understregede beskæftigelsesministeren.

Endelig forventer Peter Hummelgaard, at man i det kommende arbejdsmiljøforlig vil afsætte flere penge af til Arbejdstilsynet, som igen skal være med til at sikre kontrollen med de arbejdsgivere, der ser stort på det forebyggende arbejde.

GDPR