Om Ann Dyreborg:
NFA fastansætter seniorforsker i psykisk arbejdsmiljø

Dyrebog
Arbejdstid og psykisk arbejdsmiljø er de emner, som Ann Dyreborg som seniorforsker på NFA skal dykke endnu mere ned i. Foto: NFA
Ann Dyreborg er blevet fastansat som seniorforsker inden for det psykiske arbejdsmiljø, hvor hun forsker i arbejdstid.

Arbejdsmiljø har været omdrejningspunktet for Ann Dyreborgs forskning siden 2009, hvor hun begyndte sin ph.d. om arbejdsrelateret stress i graviditeten. Derefter var det arbejdstid hun satte fokus på. Nu har hun fået en fast stilling som seniorforsker, og det er ikke noget, der sker hver dag i forskningsverdenen. 

"Min drivkraft er det kæmpe forebyggelsespotentiale, der ligger på arbejdsmiljøområdet. At kunne få lov at se på det med epidemiolog-øjne, hvor jeg kan bruge alle de fantastiske danske registre koblet til vores egne databaser til at køre store statistiske analyser, samtidig med at vi har hele det politiske system og kontakten til arbejdsmarkedets parter, vi skal navigere i – det er der, hvor det giver mening for mig at gå på arbejde," siger Ann Dyreborg.

Indenfor forskning er mange stillinger tidsbegrænsede og bundet op på projekter. Og derfor giver en fastansættelse bedre mulighed for langtidsplanlægning og dermed andre perspektiver i forskningen. 

Det er særligt psykisk arbejdsmiljø og arbejdstid, som Ann Dyreborg skal forske i. 

GDPR